!! Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. ZAPRASZAMY !!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Chorzów

19 październik

Wczesna pomoc dla dzieci i młodzieży

Poradnia Alter w Chorzowie zaprasza na konsultacje z zakresu wczesnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Zachęcamy do współpracy szkoły, w których brakuje psychologów/pedagogów.

18 październik

Sensoplastyka

Sensoplastyka to zajęcia dla absolutnie wszystkich, pomagają rozwijać wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, węch, smak, wzrok i słuch. Przede wszystkim jest to wspaniała zabawa i sporo artystycznego bałaganu :))♥♥♥

15 październik

Joga dla dzieci

Joga dla dzieci -kreatywne zajęcia z elementami jogi i treningu uważności dla dzieci na których koncentrować będziemy się na zabawie z asanami wspierając rozwój fizyczny, ale też nauczymy się jak kontrolować oddech.

14 październik

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu święta wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty, wychowawców, pedagogów, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, wytrwałości oraz cierpliwości.

25 sierpień

Oferta prywatna w Chorzowie

Jeżeli potrzebujesz prywatnej konsultacji, terapii lub diagnozy zapraszamy do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Alter w Chorzowie. W naszym zespole pracują doświadczeni terapeuci.

25 sierpień

Cennik usług prywatnych

Cennik usług prywatnych Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ALTER w Chorzowie, ul. Stanisława Moniuszki 8b Chorzów
obowiązuje od 01.09.2021 r. Zapraszamy.

16 sierpień

Nowość!. Metoda INPP

Jeśli dostrzegasz u swojego dziecka potrzebę oceny dojrzałości neuromotorycznej lub terapii oferujemy możliwość diagnozy INPP w Poradni ALTER w Chorzowie. Zapraszamy.

14 lipiec

Trening Umiejętności Społecznych

Ruszyła rekrutacja na TUS. Obserwujesz, że Twoje dziecko ma trudności w sferze emocjonalno-społecznej? Z trudem kontroluje emocje, miewa wybuchy silnego gniewu lub agresji.

01 lipiec

Przerwa wakacyjna

Informujemy, że przerwa wakacyjna w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Alter w Chorzowie planowa jest od 12.07.2021 r. do 25.07.2021 r. W tym okresie poradnia jest zamknięta.

28 czerwiec

Diagnoza SI. Promocja 15%

Poradnia Alter w Chorzowie zaprasza na diagnozę integracji sensorycznej w promocyjnej cenie w miesiącu lipcu. Koszt diagnozy z opinią 340 zł zamiast 400 zł. Drodzy rodzice nie zwlekajcie i zgłoście się na diagnozę.

01 czerwiec

Dzień dziecka!

Dzień dziecka! Uśmiech dziecka jest bezcenny! Dzisiaj święto jest malucha, więc życzymy im radości, uśmiechu, ale przede wszystkim cudownego dzieciństwa i mnóstwa zabawy! Wszystkiego co najlepsze.

31 Maj

Wolne dni długi weekend

Szanowni Państwo informujemy o przerwach w funkcjonowaniu Naszych Placówek podczas długiego weekendu. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną informacją. Czytaj dalej….

Oferta

Trening umiejętności społecznych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie 

zaprasza na:

Trening Umiejętności Społecznych

 

Prowadzący:

mgr Kamila Wróblewska – pedagog specjalny

mgr Anna Warot-Szandar- psycholog

mgr Leszek Saputa – oligofrenopedagog

 

Zapraszamy dzieci od 5 roku życia

Maksymalna liczba miejsc: 4 osoby

Koszt: 60 zł -jedno spotkanie grupa / indywidualnie 80 zł

Czas trwania: 60 minut

Zapisy:

Pierwsza zajęcia są planowane na koniec lutego.

 

Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych kształtujemy u dzieci i młodzieży postawę:

 • właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji,
 • bezpiecznego przeżywania i reagowania na doświadczane emocje,
 • komunikowania o tym, co czujemy,
 • kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
 • asertywności oraz umiejętności przyjmowania, reagowania i wyrażania krytyki,
 • pracy i nawiązywania relacji w grupie,
 • przestrzegania reguł zasad i norm społecznych,
 • wykorzystywania mocnych stron, mówienia i przyjmowania komplementów,
 • odpowiedzialności za innych, chęci niesienia pomocy oraz empatii.

Trening umiejętności społecznych dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, u których występują niżej wymienione zachowania:

 • agresja, autoagresja, niekontrolowane wybuchy gniewu i złości,
 • nieadekwatne reakcje emocjonalne do występującego zdarzenia,
 • trudności z nazywaniem i komunikowaniem o tym, co dziecko czuje,
 • problemy w nauce oraz funkcjonowaniu szkolnym,
 • trudności z nawiązywaniem pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • brak poszanowania dla reguł, zasad i norm społecznych,
 • niskie poczucie własnej wartości, niska odporność psychiczna.

 

Badanie w kierunku Autyzmu i ZA

Wstępna ocena całościowych zaburzeń rozwoju ze Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera(ZA)

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Badanie wstępne obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne.

 

Badanie gotowości
szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Badanie rozwoju psychoruchowego

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są nowym, standaryzowanym narzędziem diagnostycznym, które służy ocenie rozwoju dziecka w sferze:

 • obszaru psychoruchowego.
 • zdolności motorycznych .
 • lateralizacji
 • spostrzegania i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego.
 • kompetencji przedszkolnych (od 3,0 do 5,11 r.ż.)
 • kompetencji szkolnych (od 6,0 do 9,11 r.ż.).

Istotną zaletą narzędzia KORP jest możliwość diagnozowania dzieci już od pierwszego miesiąca życia do wieku 9 lat i 11 miesięcy. Niezależnie od tego czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, czy też jest niepokojący KORP pozwala na zdobycie rzetelnych informacji oraz programowania dla dziecka spójnej i przemyślanej koncepcji edukacyjno-wychowawczej

Badania
przesiewowe

Standaryzowana ocena funkcjonowania wzroku, słuchu i mowy

Szybka i wczesna wykrywalność zaburzeń wzroku, słuchu i mowy pozwala na przeprowadzenie skutecznej terapii, której efekty utrzymują się do końca życia. Im wcześniej zostanie rozpoznane zaburzenie, tym szybciej można podjąć oddziaływania terapeutyczne. W Poradni Alter rodzice i opiekunowie mogą dokonać przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy stanowiących punkt wyjścia do dalszej, poszerzonej diagnostyki i skierowania dziecka do specjalistów (okulista, audiolog, laryngolog, foniatra, neurolog, neurologopeda), dzięki którym otrzyma skuteczną pomoc medyczną i terapeutyczną. Jednym z narzędzi służących do badań wzroku, słuchu i mowy jest Platforma Zmysłów.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie integracji sensorycznej odruchów wczesnodziecięcych oraz przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i dotyku.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości diagnoza może obejmować następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie – nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego, współpraca i wykonywanie poleceń terapeuty.
 • ocena rozwoju odruchów niemowlęcych i integracji odruchów wczesnodziecięcych
 • badanie równowagi, balansowania ciałem.
 • ocena płynności, sprawności i poziomu aktywności ruchowej.
 • znajomość stron (prawa-lewa), poczucie kierunku, orientacja w schemacie ciała.
 • badanie poziomu napięcia mięśniowego.
 • badanie układu ruchu w obrębie głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.
 • ocena reakcji na wykonywanie zadań wysokościowych (wejście na drabinkę, schody).
 • ocena reakcji związana z zabawą na huśtawce.
 • ocena prawidłowości przetwarzania zmysłowego i reakcji na bodźce.
 • prawidłowy chód, poruszanie się po wyznaczonej linii, pokonywanie toru przeszkód, skok przez przeszkodę, rzucanie i łapanie piłki, celność, skakanie i stanie na jednej nodze, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
 • funkcjonowanie emocjonalne.

Diagnoza SI dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego człowieka. Jej przebieg wygląda inaczej wobec niemowląt, dzieci, młodzieży czy dorosłych. Narzędziami wspomagającymi proces diagnostyczny są testy południowo-kalifornijskie oraz testy diagnostyczne wg. J. Ayers (stosowane od 4 r.ż.)

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.


Psychoterapia

To specjalistyczne oddziaływania mające na celu dokładne poznanie swojego myślenia i zachowania oraz dążenie do wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu w oparciu o indywidualne potrzeby podopiecznego.

W poradni ALTER spotkania prowadzą certyfikowani psychoterapeuci, którzy zajmują się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oferta skierowana jest do osób

 • doświadczających różnych trudności związanych z przeżywanymi emocjami,
 • które mają problemy z autoakceptacją i komunikacją społeczną,
 • borykających się z zaburzeniami lękowymi,
 • w depresji,
 • z problemami natury psychosomatycznej,
 • będących w kryzysie, w sytuacji rozstania lub żałoby.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Terapia
rehabilitacyjna

 • Terapia rehabilitacyjna – opiera się na wyrównywaniu deficytów mięśniowych, korekcji wad postawy oraz nauce prawidłowych wzorców ruchowych. W naszej poradni prowadzona jest także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów  u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami aparatu ruchu, dystrofiami i nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

 

Zajęcia
dodatkowe

Poradnia ALTER w Chorzowie oferuje dodatkowe możliwości rozwoju w formie zajęć indywidualnych:

 • Dogoterapia – zajęcia z udziałem terapeuty i psa terapeutycznego dzięki któremu dzieci mają szansę na przezwyciężanie swoich barier, leków i oporów.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mające na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Zajęcia są przeprowadzane również w formie zajęć grupowych, co często daje dodatkowy, pożądany efekt terapeutyczny. Dla wielu dzieci bowiem, zajęcia grupowe mają szczególną wartość. Są okazją do spotkania się ze swoimi rówieśnikami, a poprzez wzajemną obserwację zachowań i współpracę wpływa na prawidłową socjalizację.

Nasz zespół

Naszą kadrę stanowi zespół wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, fizjoterapii oraz dogo- i arteterapii. Nasi specjaliści obok rzetelnego przygotowania merytorycznego, popartego szeroką praktyką posiadają odpowiednią wrażliwość i empatię pozwalającą na właściwe podejście do dziecka i jego najbliższych. Połączenie tych trzech elementów: wiedzy, doświadczenia i wrażliwości w kontakcie z podopiecznym pozwala na uzyskiwanie najlepszych efektów terapeutycznych. Ponadto w trosce o dobro podopiecznych, poprzez chęć udzielenia jak najlepszej pomocy, nasza kadra dba o swój rozwój ustawicznie podnosząc kwalifikacje zawodowe.
mgr Katarzyna Buczyńska
wicedyrektor, psycholog, psychoterapeuta, filolog
mgr Katarzyna Buczyńska
wicedyrektor, psycholog, psychoterapeuta, filolog

Absolwentka psychologii i filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła całościowy, czteroletni kurs psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada dyplom Akademii Trenera Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończyła kurs z zakresu Psychologicznego Treningu Grupowego i Psychoedukacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest certyfikowanym asystentem psychodramy.


Odpowiada za organizację i zarządzenie działaniami podejmowanymi przez placówkę. W ramach pracy zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży dorosłych, małżeństw, rodzin i par przeżywających kryzysy emocjonalne, problemy w relacjach interpersonalnych, doświadczających lęku, smutku, wahań nastroju. Prowadzi psychoterapię zaburzeń osobowości, nerwic, fobii, traumy, depresji i natręctw. Organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi związane z edukacją i wychowaniem dzieci, funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym oraz profilaktyką zdrowotną.


Bierze udział w szkoleniach dotyczących organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi oraz prowadzeniem działań psychologicznych i psychoterapeutycznych.


 

dr Grażyna Szafraniec
pedagog,
arteterapeuta
dr Grażyna Szafraniec
pedagog,
arteterapeuta

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim ze specjalizacją pedagogika wczesnoszkolna. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała z obszaru diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Jest jurorem i konsultantem na Festiwalach Twórczości Osób z Niepełnosprawnością oraz współorganizatorem projektów artystyczno-terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, trudnościami w uczeniu się, spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, agresją czy mutyzmem selektywnym. Zajmuje się również diagnozowaniem gotowości szkolnej. W swojej pracy wykorzystuje szereg metod i technik związanych z szeroko rozumianą arteterapią – ruchem przez muzykę, dramą i technikami parateatralnymi czy kinezjologią edukacyjną.


Autorka publikacji z dziedziny diagnostyki, terapii psychopedagogicznej i arteterapii. Uczestniczka szkoleń i seminariów obejmujących tematykę związaną z możliwościami wykorzystania wszystkich dziedzin sztuki na gruncie terapeutycznym, terapii rodzin, komunikacji alternatywnej i dydaktyki specjalnej. Ma za sobą prowadzenie wielu warsztatów poszerzających kompetencje nauczycieli i terapeutów.


 

mgr Roma Sosnowska
fizjoterapeuta,
terapeuta SI
mgr Roma Sosnowska
fizjoterapeuta,
terapeuta SI

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na tej samej uczelni.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej, diagnozą i terapią wad postawy i skolioz, pracą z dziećmi z trudnościami w nauce oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Świadczy również pomoc dla dzieci z niepełnoprawnością intelektualną, ruchową i z zespołami genetycznymi. Udziela poradnictwa dla rodziców i opiekunów.


Czynnie bierze udział w wielu kursach i szkoleniach m. in.:

 • „Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym. Sposoby oddziaływań terapeutycznych.”,
 • Szkolenie: „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”,
 • Kurs II stopnia p.t. „Podstawy HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych”,
 • Kurs Dziecko w równowadze cz. I „Ruch, koordynacja równowaga”,
 • Kurs podstawowy „Original Play” – Zabawa Pierwotna,
 • „Dziecko z afazją ruchową w przedszkolu i szkole” – konferencja naukowa,
 • Kurs I stopnia p.t. „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE”,
 • Kurs „Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej”
 • Zapal się na niebiesko dla autyzmu”- konferencja naukowo- szkoleniowa,
 • Kurs Kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz),

Kurs Terapii Integracji Sensorycznej II stopień (diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej).


 

mgr Agnieszka Anielska
neurologopeda,
pedagog
mgr Agnieszka Anielska
neurologopeda,
pedagog

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również studia z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim.


Specjalizuje się w pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, obniżonym napięciem mięśniowym oraz motoryką obszaru orofacjalnego, Od lat prowadzi
terapię dzieci z wadami wymowy w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Stale doskonali warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i kursach obejmujących problematykę prowadzenia terapii logopedycznej u dzieci z różnymi problemami żywieniowymi.


 

mgr Anna Rymanowska
logopeda, terapeuta ręki, filolog polski
mgr Anna Rymanowska
logopeda, terapeuta ręki, filolog polski

Absolwentka filologii polskiej (specjalizacja nauczycielska) na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowych studiów z zakresu logopedii, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.


W ALTER prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną. Pracuje z dziećmi z afazją, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami napięcia mięśniowego w obszarze orofacjalnym – hipotonią oraz hipertonią narządów mowy, czy zaburzoną kinestezją artykulacyjną. Specjalizuje się w terapii dzieci z różnymi zaburzeniami artykulacyjnymi- wadami wymowy ( np. seplenienie boczne, seplenienie międzyzębowe, rotacyzm, kappacyzm itd.). W swojej pracy stosuje takie metody jak: Metoda Krakowska, nauka czytania z wykorzystaniem metody symultaniczno-sekwencyjnej, wczesna interwencja terapeutyczna, terapia ręki.


Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach czy konferencjach obejmujących problematykę prowadzenia terapii logopedycznej u dzieci z różnymi zaburzeniami artykulacyjnymi, czy nieprawidłowościami w rozwoju mowy.

 • Kurs I i II stopnia- Diagnoza i Terapia Ręki- w ujęciu globalnym. Specjalizacja- Terapeuta Ręki I i II stopnia. Centrum Mowy i Ruchu
 • Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Diagnoza odruchów oralnych u noworodków i niemowląt
 • Pamięć, uwaga, uczenie się-Centrum Metody Krakowskiej
 • Początek pracy nad językiem- Centrum Metody Krakowskiej
 • Wybór terapii oraz ścieżki edukacji- dziecko w wieku przedszkolnym- Fundacja Pomoc Autyzm
 • Czy to autyzm?-Fundacja Pomoc Autyzm
 • Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne. Analiza przyczyn, funkcje karmienia i sensomotoryki, techniki terapeutyczne Organizator: Forum Media Polska Sp. zo.o.
 • Współczesne wyzwania spektrum autyzmu- konferencja-Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Integracja Sensoryczna- metody wstępnej diagnozy i pomocy dziecku
 • Logorytmika
mgr Anna Bąk
psycholog
mgr Anna Bąk
psycholog

 


Absolwentka psychologii klinicznej oraz psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskała na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie, w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii systemowej realizowanego przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.


Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi. W swojej pracy stosuje podejście behawioralne i systemowe.


Regularnie podnosi swoje umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach takich jak: Trener TUS czy staż w Instytucie Gestalt.

mgr Judyta Pietras
fizjoterapeuta, terapeuta SI
mgr Judyta Pietras
fizjoterapeuta, terapeuta SI

Absolwentka fizjoterapii na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcech Wydział Nauk o Zdrowiu profil praktyczny w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej, pracą z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, rehabilitacją wad postawy.


Ukończyła kursy z zakresu: Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej Kurs I i II stopnia wg. J. Ayres; Kurs SensiBabyIntro „Wrażliwe niemowle a zaburzenia sensoryczne”; Kurs „Ocena modulacji sensorycznej”; Kurs doskonalący dla Specjalistów i Wykładowców zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń przetwarzania sensorycznego; Terapia Manualna wg Typaldosa- Kurs FDM; , Kurs Kinesjology Tapingu Zgodny ze standardami K-Active Assotiation


 

mgr Katarzyna Madejczyk-Dubiel
terapeuta biofeedback
mgr Katarzyna Madejczyk-Dubiel
terapeuta biofeedback

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła specjalizację w zakresie organizacji w pomocy społecznej ( Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie), aktualnie kontynuuje studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego ( Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie). Jest certyfikowanym terapeutą Biofeedback. Posiada kwalifikacje do prowadzenia grup wsparcia.


W Alter zajmuje się prowadzeniem terapii biofeedback.


Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji społecznej, przemocy domowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy środowiskowej na rzecz osób chorujących psychicznie, animacji społecznej środowisko seniorskich oraz pracy ze społecznością lokalną.

mgr Magdalena Berek
psycholog
mgr Magdalena Berek
psycholog

Magister psychologii, certyfikowany edukator seksualny, specjalista z zakresu seksuologii.

Absolwentka  studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego jak również podyplomowych studiów z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Ukończyła Kurs Edukatora Seksualnego (Instytut Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach) oraz szkolenia I i II stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania.


 


mgr Klaudia Misterkiewicz
pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Klaudia Misterkiewicz
pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski, Pedagogika Specjalna, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – Diagnoza i terapia Integracji Sesnorycznej,

Zakres pracy w Poradni Alter :

 • diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej,
 • Tworzenie diet sensorycznych,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia ręki,
 • Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Zajęcia z Sensoplastyki, Jogi kreatywnej dla dzieci
 • praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • prowadzenie terapii EEG-Biofeedback
 • prowadzenie terapii psychologicznej z osobami przeżywającymi lęk, stres, smutek, doświadczającymi kryzysów w relacjach, przeciążonych stresem itp.

Ukończone kursy, szkolenia i seminaria:

 • Fundacja Marii Grzegorzewskiej: Dieta sensoryczna, strategie, praktyczne rozwiązania – plany aktywności sensorycznych – szkolenie III stopnia z Integracji Sensorycznej,
 • FUNDACJA POMOC AUTYZM: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka.
 • PAŹDZIERNIK 2019: FUNDACJA POMOC AUTYZM – Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu, interwencje behawioralne
 • SENSUM MOBILE – ZBIGNIEW PRZYROWSKI: Terapia ręki w teorii Integracji Sensorycznej,
 • Inkubator Inspiracji: Sensoplastyka, trener I stopnia,
 • Marta Migula: Jak kreatywnie nauczać dzieci jogi,

 

mgr Justyna Skowronek
terapeuta SI, pedagog
mgr Justyna Skowronek
terapeuta SI, pedagog

Ukończyła:

 • Uniwersytet Opolski – wydział filologiczno – historyczny, kierunek pedagogika
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, wydział pedagogiczny – Diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna – Integracja Sensoryczna w teorii i praktyce

W ALTER zajmuje się terapią integracji sensorycznej


Główne metody i podejścia w pracy np.

 • Metody czynne – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania;
 • Metody oglądowe – obserwacja i pokaz,
 • Metody aktywizujące – burza mózgów,
 • Metody słowne – rozmowa

 

mgr Magdalena Stawiarska

fizjoterapeuta
mgr Magdalena Stawiarska

fizjoterapeuta

Absolwentka kierunku fizjoterapia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  , a także studiów podyplomowych: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego na GWSH w Katowicach.


Na co dzień zawodowo zajmuje się Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, zaburzeniami neurorozwojowymi m.in. z zakresu nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz wadami postawy. W Alter prowadzi zajęcia rehabilitacyjne.


Ukończone kursy i szkolenia:

Certyfikat ukończenia kursu „Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci”

Certyfikat ukończenia kursu „ Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym” Moduł I i II

Certyfikat ukończenia warsztatów „Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD oraz do projektowania zaopatrzenia ortopedycznego”


 

mgr Anna Toborek
psycholog,
logopeda
mgr Anna Toborek
psycholog,
logopeda

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Śląskim i dwuletnie podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedia ogólnej i podstaw neurologopedii w Krakowie.


W Alter odpowiada za diagnozę i terapię psychologiczną oraz logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmuje się pracą z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, kryzysów życiowych, przeciążenia stresem, zaburzeń psychosomatycznych trudności w relacjach małżeńskich i partnerskich, żyjących z niskim poczuciem własnej wartości. Prowadzi terapię wad wymowy, afazji, zaburzeń mowy spowodowanych chorobami neurologicznymi, terapię dysleksji i poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.


Bierze udział w seminariach obejmujących zagadnienia związane z diagnozą i terapią depresji, metodyką pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, prowadzeniem terapii krótkoterminowej i mediacji, technik NLP czy diagnozą i terapią logopedyczną.


 

mgr Marzena Piekarczyk

pedagog specjalny
mgr Marzena Piekarczyk

pedagog specjalny

Absolwentka pedagogiki socjalnej i opiekuńczej oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Terapeuta EEG-Biofeedback II-stopnia i Metody Warnkego.


Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii, wczesnym wspomaganiem rozwoju, diagnozą gotowości szkolnej. Prowadzi w formie grupowej zajęcia z treningu kreatywności i treningu umiejętności społecznych, adresowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przejawiających problemy w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym oraz terapię EEG-Biofeedback.


Uczestniczka szkoleń z obszaru neuroterapii (EEG, GSR, QEEG), terapii ręki, integracji bilateralnych, stosowania nowoczesnych narzędzi we wczesnej diagnostyce, pracy z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeń przetwarzania słuchowego i strategii postępowań w terapii poznawczo-behawioralnej.


 

mgr Anna Warot-Szandar
psycholog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych.
mgr Anna Warot-Szandar
psycholog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe ,,Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym”, ,,Podstawy psychoterapii” (Uniwersytet Jagielloński), oraz ,,Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.


Zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju u dzieci. Posiada doświadczenie w działaniach o charakterze diagnostycznym, interwencyjnym i terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój poznawczy oraz społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży. W ALTER zajmuje się diagnozą psychologiczną i prowadzi trening umiejętności społecznych.


Bierze udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących metod pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, w tym spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera.

Obecnie poszerza kwalifikacje uczestnicząc w cyklu szkoleń z terapii behawioralnej oraz terapii czaszkowo-krzyżowej.


 

mgr Leszek Saputa
pedagog, terapeuta
mgr Leszek Saputa
pedagog, terapeuta

Absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu). Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą (WOM Katowice). Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (IDN Wiedza)


W ALTER zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapii pedagogicznej. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Świadczy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz Trening Umiejętności Społecznych.


Systematycznie poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach takich jak:

 • Praca z dziećmi ADHD
 • Szkolnie dotyczące doradztwa zawodowego
 • Interwencja profilaktyczna środki psychoaktywne
 • Strategia postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych
 • Efektywne metody uczenia
 • Efektywna współpraca grupy doskonalenia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wobec dzieci

 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena

KONSULTACJE SPECJALISTÓW

Psycholog
1 godz.
110 zł
Pedagog
1 godz.
110 zł
Logopeda/Neurologopeda
1 godz.
110 zł
Terapeuta Integracji Sensorycznej
1 godz.
110 zł
Rehabilitant
1 godz.
110 zł

DIAGNOSTYKA

Diagnoza psychologiczna + opinia
2 godz.
140 zł + 100 zł
Diagnoza pedagogiczna + opinia
2 godz.
140 zł + 100 zł
Diagnoza logopedyczna + opinia
2 godz.
140 zł + 100 zł
Diagnoza rehabilitacyjna + opinia
2 godz.
140 zł + 100 zł
Diagnoza funkcji sensorycznych (SI) + opinia
3 godz.
300 zł + 100 zł
Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) + opinia
4 godz.
280 zł + 130 zł
Badanie gotowości szkolnej + opinia
4 godz.
280 zł + 130 zł
Diagnoza Wad Stóp
1 godz.
200 zł
Test MOXO – diagnoza zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej + opinia
2 godz.
250 zł + 100 zł
Diagnoza INPP z opisem
3 godz.
350 zł

TERAPIA

Terapia psychologiczna - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
100 zł
Terapia pedagogiczna - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
100 zł
Terapia neuro/logopedyczna - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
100 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI) - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
110 zł
Rehabilitacja - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
110 zł
EEG-Biofeedback - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
90 zł
EEG-Biofeedback – pakiet 10 sesji
10 x 1 godz.
750 zł
Psychoterapia indywidualna
1 godz.
130 zł
Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
1 godz.
100 zł
Trening Umiejętności Społecznych- zajęcia grupowe min. 4 osoby
4x w miesiącu 1h
50 zł*
Terapia ręki
1 godz.
100 zł
Konsultacja sekusologiczna/edukacja seksuologiczna NOWOŚĆ
50 min
110 zł
Terapia Wad Stóp u dzieci wg. Zukunft – Huber NOWOŚĆ
1 godz.
120 zł
Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych NOWOŚĆ
1 godz.
110 zł
TERAPIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU JEST BEZPŁATNA (pod warunkiem, że dziecko posiada opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
* Płatność za zajęcia grupowe dokonywana jest za 4 spotkania z góry.

DODATKOWE USŁUGI

Taping
Cena jest zależna od plastrowania stawów (średnich lub dużych- 35-45 zł) lub mięśni (rodzaju aplikacji oraz wielkości mięśni - 20-60 zł)
20 zł

PISMA

Wydanie opinii wraz z zaleceniami
100 zł – 1 terapeuta
130 zł – 2 terapeutów
160 zł – 3 terapeutów
190 zł – 4 terapeutów
Informacja dla instytucji
60 zł
Zaświadczenie
20 zł

Galeria

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, regulaminy, zaświadczenia), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

KONTAKT

Poradnia Alter
Ul. Stanisława Moniuszki 8b (II piętro),
41-500 Chorzów

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

    (+48) 533 309 667
   chorzow@poradniaalter.pl

REJESTRACJA

   Pon-Pt: 9:00 – 19:00
   Sob: 9:00 – 15:00

Formularz kontaktowy