!! Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. ZAPRASZAMY !!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Chorzów

21 sie

Cennik od 01.09.2023

Uwaga nowy cennik usług prywatnych w NPPP „Alter” w Chorzowie obowiązuje od dnia 01.09.2023 r. Bardzo prosimy się z nim zapoznać.

21 sie

regulamin 01_09_2023

Regulamin NPPP „ALTER” w Chorzowie i korzystania z zajęć terapeutycznych organizowanych w ramach Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

23 lut

Bilateralna Integracja

Diagnoza i terapia bilateralna integracji. Integracja Bilateralna to zdolność świadomego i skoordynowanego używania obydwu stron ciała. Jest ona niezbędna do efektywnego wykonywania…

20 sty

Bal Karnawały w Alter

Bal Karnawałowy w Alter w Chorzów jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Na sali, podczas pląsów, będzie bardzo wesoło oraz kolorowo. Uśmiech nie zniknie z dziecięcych …

19 sty

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Poradnia Alter w Chorzowie zaprasza na diagnozę integracji sensorycznej. Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.

19 sty

Nowy nabór na TUS

Nowy nabór na Trening Umiejętności Społecznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 20.02.2023 r. Bezpłatne obowiązkowe spotkania prowadzących z rodzicami, będą odbywały się 21.02.2023 r.

16 sty

Cennik obowiązujący od 01.02.2023 r.

Uwaga nowy cennik usług w Niepublicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Alter” w Chorzowie obowiązuje od dnia 01.02.2023 r. Bardzo prosimy się z nim zapoznać.

22 gru

Elektrostymulacja

NOWOŚĆ!!! Elektrostymulacja logopedyczna. Zabiegi elektrostymulacji są skutecznym uzupełnieniem terapii logopedycznej i leczenia ortodontycznego. Są całkowicie bezpieczne i bezbolesne.

21 gru

Tydzień promocji na konsultacje

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Alter w Chorzowie zaprasza na Tydzień promocji na konsultacje: logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną.

21 gru

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego marzenia, ciepła, wiary i życzliwości życzymy Wam łącząc wyrazy miłości. Wesołych i spokojnych Świąt oraz sterty miłych prezentów pod choinką.

14 gru

Terminarz zamknięcia poradni

Terminarz zamknięcia NPPP Alter. Szanowni Państwo informujemy o dniach wolnych w miesiącu grudniu 2022r. W tym okresie nie prowadzimy terapii oraz nie diagnozujemy. Życzymy Zdrowych …

08 gru

„Czy każdy może zostać Mikołajem??”

„Czy każdy może zostać Św. Mikołajem??” na to pytanie już 17 grudnia odpowie Pan Pat podczas świątecznej edycji TUS LEGO. Informujemy, że do Naszej Poradni zawita znów Pan Pat z magicznymi …

Oferta

Badanie w kierunku Autyzmu i ZA

Wstępna ocena całościowych zaburzeń rozwoju ze Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera(ZA)

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Badanie wstępne obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne.

 

Badanie gotowości
szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Badanie rozwoju psychoruchowego

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są nowym, standaryzowanym narzędziem diagnostycznym, które służy ocenie rozwoju dziecka w sferze:

 • obszaru psychoruchowego.
 • zdolności motorycznych .
 • lateralizacji
 • spostrzegania i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego.
 • kompetencji przedszkolnych (od 3,0 do 5,11 r.ż.)
 • kompetencji szkolnych (od 6,0 do 9,11 r.ż.).

Istotną zaletą narzędzia KORP jest możliwość diagnozowania dzieci już od pierwszego miesiąca życia do wieku 9 lat i 11 miesięcy. Niezależnie od tego czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, czy też jest niepokojący KORP pozwala na zdobycie rzetelnych informacji oraz programowania dla dziecka spójnej i przemyślanej koncepcji edukacyjno-wychowawczej

Badania
przesiewowe

Standaryzowana ocena funkcjonowania wzroku, słuchu i mowy

Szybka i wczesna wykrywalność zaburzeń wzroku, słuchu i mowy pozwala na przeprowadzenie skutecznej terapii, której efekty utrzymują się do końca życia. Im wcześniej zostanie rozpoznane zaburzenie, tym szybciej można podjąć oddziaływania terapeutyczne. W Poradni Alter rodzice i opiekunowie mogą dokonać przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy stanowiących punkt wyjścia do dalszej, poszerzonej diagnostyki i skierowania dziecka do specjalistów (okulista, audiolog, laryngolog, foniatra, neurolog, neurologopeda), dzięki którym otrzyma skuteczną pomoc medyczną i terapeutyczną. Jednym z narzędzi służących do badań wzroku, słuchu i mowy jest Platforma Zmysłów.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie integracji sensorycznej odruchów wczesnodziecięcych oraz przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i dotyku.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości diagnoza może obejmować następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie – nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego, współpraca i wykonywanie poleceń terapeuty.
 • ocena rozwoju odruchów niemowlęcych i integracji odruchów wczesnodziecięcych
 • badanie równowagi, balansowania ciałem.
 • ocena płynności, sprawności i poziomu aktywności ruchowej.
 • znajomość stron (prawa-lewa), poczucie kierunku, orientacja w schemacie ciała.
 • badanie poziomu napięcia mięśniowego.
 • badanie układu ruchu w obrębie głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.
 • ocena reakcji na wykonywanie zadań wysokościowych (wejście na drabinkę, schody).
 • ocena reakcji związana z zabawą na huśtawce.
 • ocena prawidłowości przetwarzania zmysłowego i reakcji na bodźce.
 • prawidłowy chód, poruszanie się po wyznaczonej linii, pokonywanie toru przeszkód, skok przez przeszkodę, rzucanie i łapanie piłki, celność, skakanie i stanie na jednej nodze, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
 • funkcjonowanie emocjonalne.

Diagnoza SI dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego człowieka. Jej przebieg wygląda inaczej wobec niemowląt, dzieci, młodzieży czy dorosłych. Narzędziami wspomagającymi proces diagnostyczny są testy południowo-kalifornijskie oraz testy diagnostyczne wg. J. Ayers (stosowane od 4 r.ż.)

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.


Psychoterapia

To specjalistyczne oddziaływania mające na celu dokładne poznanie swojego myślenia i zachowania oraz dążenie do wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu w oparciu o indywidualne potrzeby podopiecznego.

W poradni ALTER spotkania prowadzą certyfikowani psychoterapeuci, którzy zajmują się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oferta skierowana jest do osób

 • doświadczających różnych trudności związanych z przeżywanymi emocjami,
 • które mają problemy z autoakceptacją i komunikacją społeczną,
 • borykających się z zaburzeniami lękowymi,
 • w depresji,
 • z problemami natury psychosomatycznej,
 • będących w kryzysie, w sytuacji rozstania lub żałoby.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Terapia
rehabilitacyjna

 • Terapia rehabilitacyjna – opiera się na wyrównywaniu deficytów mięśniowych, korekcji wad postawy oraz nauce prawidłowych wzorców ruchowych. W naszej poradni prowadzona jest także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów  u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami aparatu ruchu, dystrofiami i nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

 

Zajęcia
dodatkowe

Poradnia ALTER w Chorzowie oferuje dodatkowe możliwości rozwoju w formie zajęć indywidualnych:

 • Dogoterapia – zajęcia z udziałem terapeuty i psa terapeutycznego dzięki któremu dzieci mają szansę na przezwyciężanie swoich barier, leków i oporów.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mające na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Zajęcia są przeprowadzane również w formie zajęć grupowych, co często daje dodatkowy, pożądany efekt terapeutyczny. Dla wielu dzieci bowiem, zajęcia grupowe mają szczególną wartość. Są okazją do spotkania się ze swoimi rówieśnikami, a poprzez wzajemną obserwację zachowań i współpracę wpływa na prawidłową socjalizację.

Nasz zespół

Naszą kadrę stanowi zespół wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, fizjoterapii oraz dogo- i arteterapii. Nasi specjaliści obok rzetelnego przygotowania merytorycznego, popartego szeroką praktyką posiadają odpowiednią wrażliwość i empatię pozwalającą na właściwe podejście do dziecka i jego najbliższych. Połączenie tych trzech elementów: wiedzy, doświadczenia i wrażliwości w kontakcie z podopiecznym pozwala na uzyskiwanie najlepszych efektów terapeutycznych. Ponadto w trosce o dobro podopiecznych, poprzez chęć udzielenia jak najlepszej pomocy, nasza kadra dba o swój rozwój ustawicznie podnosząc kwalifikacje zawodowe.
mgr Katarzyna Buczyńska
wicedyrektor, psycholog, psychoterapeuta, filolog
mgr Katarzyna Buczyńska
wicedyrektor, psycholog, psychoterapeuta, filolog

Absolwentka psychologii i filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła całościowy, czteroletni kurs psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada dyplom Akademii Trenera Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończyła kurs z zakresu Psychologicznego Treningu Grupowego i Psychoedukacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest certyfikowanym asystentem psychodramy.


Odpowiada za organizację i zarządzenie działaniami podejmowanymi przez placówkę. W ramach pracy zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży dorosłych, małżeństw, rodzin i par przeżywających kryzysy emocjonalne, problemy w relacjach interpersonalnych, doświadczających lęku, smutku, wahań nastroju. Prowadzi psychoterapię zaburzeń osobowości, nerwic, fobii, traumy, depresji i natręctw. Organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi związane z edukacją i wychowaniem dzieci, funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym oraz profilaktyką zdrowotną.


Bierze udział w szkoleniach dotyczących organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi oraz prowadzeniem działań psychologicznych i psychoterapeutycznych.


 

dr Grażyna Szafraniec
pedagog,
arteterapeuta
dr Grażyna Szafraniec
pedagog,
arteterapeuta

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim ze specjalizacją pedagogika wczesnoszkolna. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała z obszaru diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Jest jurorem i konsultantem na Festiwalach Twórczości Osób z Niepełnosprawnością oraz współorganizatorem projektów artystyczno-terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, trudnościami w uczeniu się, spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, agresją czy mutyzmem selektywnym. Zajmuje się również diagnozowaniem gotowości szkolnej. W swojej pracy wykorzystuje szereg metod i technik związanych z szeroko rozumianą arteterapią – ruchem przez muzykę, dramą i technikami parateatralnymi czy kinezjologią edukacyjną.


Autorka publikacji z dziedziny diagnostyki, terapii psychopedagogicznej i arteterapii. Uczestniczka szkoleń i seminariów obejmujących tematykę związaną z możliwościami wykorzystania wszystkich dziedzin sztuki na gruncie terapeutycznym, terapii rodzin, komunikacji alternatywnej i dydaktyki specjalnej. Ma za sobą prowadzenie wielu warsztatów poszerzających kompetencje nauczycieli i terapeutów.


 

mgr Anna Bąk
psycholog
mgr Anna Bąk
psycholog

 


Absolwentka psychologii klinicznej oraz psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskała na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie, w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii systemowej realizowanego przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.


Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi. W swojej pracy stosuje podejście behawioralne i systemowe.


Regularnie podnosi swoje umiejętności poprzez udział w kursach i szkoleniach takich jak: Trener TUS czy staż w Instytucie Gestalt.

mgr Judyta Pietras
fizjoterapeuta, terapeuta SI
mgr Judyta Pietras
fizjoterapeuta, terapeuta SI

Absolwentka fizjoterapii na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcech Wydział Nauk o Zdrowiu profil praktyczny w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej, pracą z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, rehabilitacją wad postawy.


Ukończyła kursy z zakresu: Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej Kurs I i II stopnia wg. J. Ayres; Kurs SensiBabyIntro „Wrażliwe niemowle a zaburzenia sensoryczne”; Kurs „Ocena modulacji sensorycznej”; Kurs doskonalący dla Specjalistów i Wykładowców zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń przetwarzania sensorycznego; Terapia Manualna wg Typaldosa- Kurs FDM; , Kurs Kinesjology Tapingu Zgodny ze standardami K-Active Assotiation


 

mgr Katarzyna Madejczyk-Dubiel
terapeuta biofeedback
mgr Katarzyna Madejczyk-Dubiel
terapeuta biofeedback

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła specjalizację w zakresie organizacji w pomocy społecznej ( Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie), aktualnie kontynuuje studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego ( Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie). Jest certyfikowanym terapeutą Biofeedback. Posiada kwalifikacje do prowadzenia grup wsparcia.


W Alter zajmuje się prowadzeniem terapii biofeedback.


Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji społecznej, przemocy domowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy środowiskowej na rzecz osób chorujących psychicznie, animacji społecznej środowisko seniorskich oraz pracy ze społecznością lokalną.

mgr Magdalena Berek
psycholog
mgr Magdalena Berek
psycholog

Magister psychologii, certyfikowany edukator seksualny, specjalista z zakresu seksuologii.

Absolwentka  studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego jak również podyplomowych studiów z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Ukończyła Kurs Edukatora Seksualnego (Instytut Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach) oraz szkolenia I i II stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania.


 


mgr Klaudia Misterkiewicz
pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Klaudia Misterkiewicz
pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski, Pedagogika Specjalna, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – Diagnoza i terapia Integracji Sesnorycznej,

Zakres pracy w Poradni Alter :

 • diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej,
 • Tworzenie diet sensorycznych,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia ręki,
 • Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Zajęcia z Sensoplastyki, Jogi kreatywnej dla dzieci
 • praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • prowadzenie terapii EEG-Biofeedback
 • prowadzenie terapii psychologicznej z osobami przeżywającymi lęk, stres, smutek, doświadczającymi kryzysów w relacjach, przeciążonych stresem itp.

Ukończone kursy, szkolenia i seminaria:

 • Fundacja Marii Grzegorzewskiej: Dieta sensoryczna, strategie, praktyczne rozwiązania – plany aktywności sensorycznych – szkolenie III stopnia z Integracji Sensorycznej,
 • FUNDACJA POMOC AUTYZM: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka.
 • PAŹDZIERNIK 2019: FUNDACJA POMOC AUTYZM – Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu, interwencje behawioralne
 • SENSUM MOBILE – ZBIGNIEW PRZYROWSKI: Terapia ręki w teorii Integracji Sensorycznej,
 • Inkubator Inspiracji: Sensoplastyka, trener I stopnia,
 • Marta Migula: Jak kreatywnie nauczać dzieci jogi,

 

mgr Justyna Szyszka
psycholog
mgr Justyna Szyszka
psycholog

 


Ukończyła Uniwersytet Śląski na kierunku psychologia ze specjalizacją: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia pracy i organizacji,. Jest także absolwentką Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu oraz Pedagogicznych Studiów Podyplomowych. Była Członkiem Rady Dydaktycznej kierunku Psychologia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019/2020 oraz 2020/2021.


Zakres pracy terapeuty w Poradni Alter 

 • diagnoza i terapia psychologiczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
 • praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczego
 • prowadzenie terapii psychologicznej z osobami przeżywającymi lęk, stres, smutek, doświadczającymi kryzysów w relacjach, przeciążonych stresem itp.
 • prowadzenie terapii psychologicznej z zakresu doświadczania straty i żałoby.

Główne metody i podejścia w pracy 

Psychologia poznawczo-behawioralna, podejście systemowe w pracy z rodziną.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria

 • Szkolenie „Interwencja kryzysowa w doświadczaniu straty i żałoby”.
 • Szkolenie „Zaburzenia SI a ADHD”
 • Szkolenie „Techniki terapeutyczne i praktyczne metody pomocy psychologicznej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym”
 • Kurs „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- stymulacja zmysłowa”

 

Mgr Karolina Daros
Fizjoterapeuta,
Terapeuta SI
Mgr Karolina Daros
Fizjoterapeuta,
Terapeuta SI

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego im J. Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, kierunek Fizjoterapia jest również absolwentką

Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, na kierunku Integracja Sensoryczna.


Zakres pracy w Poradni Alter

 •  diagnoza i terapia zaburzeń neurorozwojowych i całościowych zaburzeń rozwoju
 • diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej
 • diagnoza i terapia wad postawy.

Główne metody i podejścia w pracy 

Metoda Neurorozwojowa, Metoda Integracji Sensorycznej


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria

 • Trojplaszczyznowa manualna terapia wad stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber;
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi;
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia dzieci;
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi;
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym(kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza);
 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej;

 

mgr Irena Zbierańska-Wandzel
pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda
mgr Irena Zbierańska-Wandzel
pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda

Wykształcenie

 • Uniwersytet Opolski Terapia Pedagogiczna z Pedagogiką Specjalną
 • Uniwersytet Śląski Logopedia z Glottodydaktyką i Terapią Pedagogiczną
 • Uniwersytet Ślaski Neurologopedia, studia podyplomowe

Zakres pracy w Poradni Alter 

 • diagnoza i terapia logopedyczna, neurologopedyczna
 • praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • usprawnianie metodami neurorozwojowymi

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria 

 • Karmienie terapeutyczne Human Touch Feeding Therapy
 • Podstawy karmienia terapeutycznego z wykorzystaniem terapii pozycji oralnej metoda TALK TOOLS
 • Dysfagia -praktyczny warsztat terapeuty karmienia
 • Usprawnianie stawu skroniowo -żuchwowego
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt
 • Cykl szkoleń ,,Centrum Metody Krakowskiej’’
 • Kurs masażu Shantala
 • Cykl szkoleń związanych z tematyką autyzmu
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy
 • Warsztaty Terapia przez ruch- ARTETERAPIA, MUZYKOTERAPIA.
 • Moduł KORP- Programy Terapii
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych.
 • Terapia miofunkcjonalna
 • Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej- cykl szkoleń

 

mgr Katarzyna Tręda
Psycholog
mgr Katarzyna Tręda
Psycholog

Absolwentka Psychologii o specjalności Klinicznej na Wyższej szkole Humanitas.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią Psychologiczna, zarówno dzieci jak i młodzieży czy osób dorosłych.


Ukończyła kursy z zakresu: Diagnozy Skali Inteligencji Staford-Binet 5


 

mgr Marzena Piekarczyk

pedagog specjalny
mgr Marzena Piekarczyk

pedagog specjalny

Absolwentka pedagogiki socjalnej i opiekuńczej oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Terapeuta EEG-Biofeedback II-stopnia i Metody Warnkego.


Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii, wczesnym wspomaganiem rozwoju, diagnozą gotowości szkolnej. Prowadzi w formie grupowej zajęcia z treningu kreatywności i treningu umiejętności społecznych, adresowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przejawiających problemy w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym oraz terapię EEG-Biofeedback.


Uczestniczka szkoleń z obszaru neuroterapii (EEG, GSR, QEEG), terapii ręki, integracji bilateralnych, stosowania nowoczesnych narzędzi we wczesnej diagnostyce, pracy z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeń przetwarzania słuchowego i strategii postępowań w terapii poznawczo-behawioralnej.


 

mgr Katarzyna Majchrzyk
Pedagog, Logopeda kliniczny
mgr Katarzyna Majchrzyk
Pedagog, Logopeda kliniczny

Wykształcenie

• Uniwersytet Śląski w Katowicach, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie
przedszkolne, studia magisterskie.
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Logopedia kliniczna, studia podyplomowe.


Zakres pracy w Poradni Alter:
• diagnoza i terapia logopedyczna,
• praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria:
• Szkolenie: „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z
zaburzeniami w komunikacji językowej” cz. I


 

mgr Magdalena Mońka
Fizjoterapeuta Dziecięcy
mgr Magdalena Mońka
Fizjoterapeuta Dziecięcy

 


Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, studia podyplomowe o kierunku: Neurorozwojowa Terapia Dzieci z Dysfunkcjami Układu Nerwowego.

Zakres pracy w Poradni Alter:

 • diagnoza i terapia fizjoterapeutyczna,
 • praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną z zaburzeniami neurorozwojowymi,
 • praca z dziećmi ze skoliozami i wadami postawy,
 • świadczenie poradnictwa w zakresie fizjoterapii dziecięcej (pielęgnacja noworodka, fizjologia i patologia rozwoju ruchowego dziecka, profilaktyka i rehabilitacja wad postawy i skolioz).

Główne metody i podejścia w pracy:

 • metoda neurorozwojowa PNF i Bobath, terapia manualna, terapia tkanek miękkich

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria:

 • Kurs A, B, C, D metody McKenziego zakończony egzaminem uwierzytelniającym
 • Kurs „Fizjoterapia Dziecka Ryzyka”
 • Kurs „Specjalistyczne techniki korekcyjno-kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad postawy”
 • Warsztaty thera-band,
 • Kurs „PNF i skoliozy”,
 • Kurs „PNF Podstawowy”.

 

mgr Tomasz Tkaczuk
fizjoterapeuta
mgr Tomasz Tkaczuk
fizjoterapeuta

Wykształcenie:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Fizjoterapia (studia dzienne, jednolite magisterskie) 


Zakres pracy w ALTER :

 • Prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i terapii
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami napięcia mięśniowego
 • Praca z dziećmi z wadami postawy
 • Praca z dziećmi z wadami stóp

Główne metody i podejścia w pracy np.

 • Trening stabilizacyjny
 • Ćwiczenia wzmacniające z taśmami Thera-Band
 • Joga dla dzieci
 • Techniki manualne
 • Kinesiotaping

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia Wisceralna
 • Kinesiology Taping
 • Pinoterpia

 

mgr Marta Pstrąg
fizjoterapeutka
mgr Marta Pstrąg
fizjoterapeutka

Wykształcenie: 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie)


Zakres pracy w Poradni Alter:

 • Prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Rehabilitacja wad postawy (między innymi asymetria ciała, wady stóp)
 • Prowadzenie terapii dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi, problemami dysbalansu napięcia mięśniowego, zaburzeniami wzroku i słuchu oraz nieprawidłowym rozwoju psychomotorycznym (całościowe zaburzenia rozwoju)

Główne metody i podejścia w pracy:

 • Trening funkcjonalny oparty na indywidualnym programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Elementy terapii sensorycznej
 • Terapia tkanek miękkich,
 • Praca z blizną
 • Kinesiotaping

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria:

 • Kurs “Wady postawy – zgryz i aparat żucicia”
 • Kurs “Osteopatyczna diagnostyka i leczenie kręgosłupa oraz stawów obwodowych”
 • Warsztaty “Terapia blizn- komplementarnie”
 • Kurs “Terapia zatok w ujęciu osteopatycznym”

 

 

mgr Natalia Górecka
psycholog
mgr Natalia Górecka
psycholog

 


Wykształcenie:

Uniwersytet Śląski, kierunek:psychologia, specjalność psychologia sądowa oraz psychologia pracy i organizacji pracy.


Zakres pracy w Poradni Alter

 • terapia psychologiczna w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
 • świadczenie poradnictwa psychologicznego, przeprowadzanie konsultacji

Główne metody i podejścia w pracy.

Praca z wykorzystaniem gier i zabaw oraz wzmocnień pozytywnych.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Kurs pt.,,Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży”.
 • Kurs pt.,,Diagnoza psychologiczna małego dziecka”.

 

mgr Leszek Peca
Fizjoterapeuta
mgr Leszek Peca
Fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • ukończył wydział Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (PWZFz 28482),

W ALTER zajmuje się diagnozą niemowląt i małych dzieci, pod względem jakościowym i ilościowym w rozwoju psychoruchowym oraz prowadzeniem stymulacji rozwoju w przypadkach stwierdzenia deficytów bądź jakichkolwiek odstępstw od rozwoju prawidłowego. Prowadzi instruktaże dla rodziców w zakresie ich roli w procesie stymulacji rozwoju oraz sposobów postępowania z dzieckiem w domu oraz wszystkich sytuacjach związanych ze spontaniczną aktywnością i uczestnictwem w życiu codziennym.


 

 • W swoim CV ma prowadzenie szkoleń dla fizjoterapeutów, wystąpienia na konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach naukowych,
 • Odznaczony dyplomem i medalem z okazji 25-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath,
 • odznaczony limitowaną odznaką „Serce na dłoni” przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo,
 • jest członkiem komitetu założycielskiego Międzynarodowej Grupy Współpracy Terapeutów Centralnego Układu Nerwowego (Internationale Gruppe für Zusammenarbeit der Therapeuten des Zentralen Nervensystems) z siedzibą w Mariaberger Heime e.V. – w Gammertingen (Niemcy),
 • prowadził wykłady w Niemczech w ramach ww. Grupy Współpracy.
 • ukończył liczne kursy i szkolenia dotyczące rehabilitacji w neurologii dziecięcej oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • odbył dwukrotnie staże w Niemczech w Ośrodkach Rehabilitacji,
 • jest ekspertem Krajowej Izby Fizjoterapeutów do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny funkcjonalnej małych dzieci.
 • ukończył sześć szkoleń NDT BOBATH zakończonych certyfikatem zgodnie z europejskimi przepisami (certyfikowany terapeuta NDT Bobath)
 • współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath,

 

mgr Agnieszka Fatyga
logopeda
mgr Agnieszka Fatyga
logopeda

Wykształcenie: 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, logopedia, specjalność logopedia kliniczna (magister)
 • Uniwersytet Śląski, Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa, specjalność logopedyczna (licencjat)

Zakres pracyw Poradni Alter :

 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • praca z dziećmi i młodzieżą,
 • wczesne wspomaganie rozwoju u dzieci,
 • prowadzenie terapii wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej.

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Warsztaty logopedyczne: Wspomaganie dziecka z problemem logopedycznym w środowisku edukacyjnym.
 • Szkolenia z zakresu:
 • Diagnoza i terapia logopedyczna;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Afazja dziecięca,
 • Rozpoznawanie wad wymowy. Planowanie terapii logopedycznej;
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy;
 • Diagnoza miofunkcjonalna w obszarach oddychania, połykania, żucia, pozycji spoczynkowej języka, postawy ciała, zgryzu;
 • Mechanizm działania ćwiczeń lewopółkulowych;
 • Świat dźwięków. Percepcja słuchowa, zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka;
 • Kontrakty behawioralne.

 

mgr Anna Toborek
pedagog,
logopeda
mgr Anna Toborek
pedagog,
logopeda

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Śląskim i dwuletnie podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedia ogólnej i podstaw neurologopedii w Krakowie.


W Alter odpowiada za diagnozę i terapię psychologiczną oraz logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmuje się pracą z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, kryzysów życiowych, przeciążenia stresem, zaburzeń psychosomatycznych trudności w relacjach małżeńskich i partnerskich, żyjących z niskim poczuciem własnej wartości. Prowadzi terapię wad wymowy, afazji, zaburzeń mowy spowodowanych chorobami neurologicznymi, terapię dysleksji i poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.


Bierze udział w seminariach obejmujących zagadnienia związane z diagnozą i terapią depresji, metodyką pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, prowadzeniem terapii krótkoterminowej i mediacji, technik NLP czy diagnozą i terapią logopedyczną.


 

mgr Anna Warot-Szandar
psycholog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych.
mgr Anna Warot-Szandar
psycholog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe ,,Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym”, ,,Podstawy psychoterapii” (Uniwersytet Jagielloński), oraz ,,Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.


Zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju u dzieci. Posiada doświadczenie w działaniach o charakterze diagnostycznym, interwencyjnym i terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój poznawczy oraz społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży. W ALTER zajmuje się diagnozą psychologiczną i prowadzi trening umiejętności społecznych.


Bierze udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących metod pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju, w tym spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera.

Obecnie poszerza kwalifikacje uczestnicząc w cyklu szkoleń z terapii behawioralnej oraz terapii czaszkowo-krzyżowej.


 

mgr Leszek Saputa
pedagog, terapeuta
mgr Leszek Saputa
pedagog, terapeuta

Absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu). Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą (WOM Katowice). Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (IDN Wiedza)


W ALTER zajmuje się prowadzeniem diagnozy i terapii pedagogicznej. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Świadczy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz Trening Umiejętności Społecznych.


Systematycznie poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach takich jak:

 • Praca z dziećmi ADHD
 • Szkolnie dotyczące doradztwa zawodowego
 • Interwencja profilaktyczna środki psychoaktywne
 • Strategia postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych
 • Efektywne metody uczenia
 • Efektywna współpraca grupy doskonalenia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wobec dzieci

 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena

KONSULTACJE SPECJALISTÓW

Psycholog.
1 godz.
160 zł
Pedagog
1 godz.
160 zł
Logopeda/Neurologopeda
1 godz.
160 zł
Terapeuta Integracji Sensorycznej
1 godz.
160 zł
Rehabilitant
1 godz.
160 zł

DIAGNOSTYKA

Diagnoza psychologiczna z opinią
2 godz.
400 zł
Diagnoza pedagogiczna z opinią
2 godz.
400 zł
Diagnoza logopedyczna/ neurologopedyczna z opinią
2 godz.
400 zł
Diagnoza rehabilitacyjna z opinią
2 godz.
400 zł
Diagnoza funkcji sensorycznych (SI) z omówieniem i z opinią
2 godz.
550 zł
Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) z opinią
4 godz.
700 zł
Badanie gotowości szkolnej
4 godz.
500 zł + 100 zł opinia
Diagnoza Wad Stóp
2 godz.
200 zł
Test MOXO – diagnoza zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej + opinia
2 godz.
300 zł

TERAPIA

Terapia psychologiczna - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
140 zł
Terapia pedagogiczna - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
140 zł
Terapia neuro/logopedyczna - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
140 zł
Elektrostymulacja logopedyczna
70,00 zł/140,00 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI) - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
140 zł
Rehabilitacja - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
140 zł
EEG-Biofeedback - WWR BEZPŁATNIE
1 godz.
140 zł
EEG-Biofeedback – pakiet 10 sesji
10 x 1 godz.
1000 zł
Psychoterapia indywidualna
1 godz.
200 zł
Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
1 godz.
100 zł
terapia ręki
1 godz.
140 zł
Trening Umiejętności Społecznych
1 godz.
100 zł
Terapia Wad Stóp u dzieci wg. Zukunft – Huber
1 godz.
140 zł
Badanie podoskopem z omówieniem
140 zł
Dogoterapia
1 godz.
80 zł
Sensoplastyka
1 godz.
80 zł
Joga dla dzieci
1 godz.
80 zł
TUS LEGO
90 zł
Dieta sensoryczna
300 zł
PAKIETY 5 SPOTKAŃ UMÓWIONYCH PŁATNYCH Z GÓRY - 5% ZNIŻKI
ZNIŻKA 10 % DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY - nie łączy się z innymi zniżkami

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH DO WWR

PISMA

Wydanie opinii wraz z zaleceniami
100 zł – 1 terapeuta
150 zł – 2 terapeutów
200 zł – 3 terapeutów
250 zł – 4 terapeutów
Informacja dla instytucji/informacja o wynikach diagnozy
80 zł
Zaświadczenie wydane przez rejestrację
40 zł

Galeria

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, regulaminy, zaświadczenia), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

KONTAKT

Poradnia Alter
Ul. Stanisława Moniuszki 8b (II piętro),
41-500 Chorzów

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

    (+48) 533 309 667
   chorzow@poradniaalter.pl

REJESTRACJA

   Pon-Pt: 9:00 – 19:00
   Sob: 9:00 – 15:00

Formularz kontaktowy