Bilateralna Integracja

Bilateralna Integracja


Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg SHEILA DOBIE 


 

Bilateralna Integracja to zdolność świadomego i skoordynowanego używania obydwu stron ciała. Jest ona niezbędna do efektywnego wykonywania najbardziej podstawowych czynności, jak chodzenie czy widzenie, a także do całego szeregu mniej lub bardziej skomplikowanych zadań angażujących dwie strony ciała.

Wykorzystując plastyczność ludzkiego mózgu, terapia skupia się na jednoczesnej stymulacji sfery ruchowej i poznawczej, co w konsekwencji pozwala nam działać sprawniej i skuteczniej.


Symptomy zaburzeń obustronnej/bilateralnej integracji:

 • obniżona obustronna koordynacja (łapanie piłki, cięcie nożyczkami itp.),
 • obniżona koordynacja oko – ręka,
 • trudność z rozróżnianiem stron prawa-lewa,
 • trudności z przekraczaniem linii środka ciała,
 • niewykształcona w pełni lateralizacja,
 • niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych,
 • słaba równowaga statyczna i/lub dynamiczna,
 • słaba kontrola postawy,
 • zaburzony schemat ciała,
 • trudności z koncentracją uwagi,
 • specyficzne trudności w nauce (nauka czytania, pisania, przepisywanie z tablicy itp.),
 • brak sukcesów w nauce mimo dobrego poziomu intelektualnego i poznawczego,
 • trudności emocjonalne lub/i behawioralne,
 • brak pewności siebie i niska samoocena.

a także dla:

 • młodych sportowców i osób czynnie uprawiających sport, chcących rozwijać, doskonalić i świadomie wykorzystywać swoje umiejętności,
 • osób chcących poprawić swoją organizację i planowanie otaczającej przestrzeni,
 • osób, dla których istotna jest nie tylko sama sprawność fizyczna, ale też zdolność zamierzonego korzystania z niej.

 

Program Bilateralnej Integracji ma na celu poprawić następujące funkcje:

 • integrację dwustronną,
 • poprawić schemat ciała i koordynację,
 • poprawić równowagę statyczną i dynamiczną,
 • lateralizację i percepcję przestrzenną,
 • integrację międzypółkulową,
 • integrację sensoryczną,
 • rozwój automatyzacji ruchów,
 • wielozadaniowości,
 • zdolności fizyczne i poznawcze.

 


Diagnoza bilateralnej integracji:

 1. Przesłanie przez sekretariat kwestionariusza w dniu zapisu na diagnozę.
 2. Dwa spotkania diagnostyczne i jedno na omówienie wyników -pokazania ćwiczeń po 45 min (na pierwsze należy dostarczyć wypełniony kwestionariusz). Brak wypełnionego dokumentu przedłuża diagnozę, o jedno spotkanie płatne według aktualnego cennika.
 3. Otrzymanie opisowej wersji wyników.

Koszt diagnozy z opisem 400 zł


Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg SHEILA DOBIE – czyli TERPIA:

 1. Terapia powinna odbywać się 1 x tygodniu po 45 min z terapeutą.
 2.  Lub, można ćwiczyć samodzielnie w domu codziennie po 5-10 min lub 3-4 x tygodniu po 20-25 minut. Co 6 tygodni rodzic ma obowiązek pojawić się z dzieckiem, aby zmodyfikować ćwiczenia.
 3. Co około 3 do 6  miesięcy powinno się przeprowadzić rediagnozę.

Koszt terapii 140,00 zł

Koszt rediagnozy : 300 zł


Diagnozę i terapię prowadzi:
mgr Karolina Daros
Fizjoterapeuta, Terapeuta SI, Terapeuta BI

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego im J. Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, kierunek Fizjoterapia jest również absolwentką

Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, na kierunku Integracja Sensoryczna.


Zakres pracy w Poradni Alter

 • diagnoza i terapia zaburzeń neurorozwojowych i całościowych zaburzeń rozwoju,
 • diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • diagnoza i terapia wad postawy,
 • diagnoza i terapia bilateralnej integracji.

Główne metody i podejścia w pracy 

Metoda Neurorozwojowa, Metoda Integracji Sensorycznej


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria

 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber.
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia dzieci.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym(kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza).
 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej.

Zachęcam do polubienia naszego fanpage♥♥♥

https://www.facebook.com/poradniaalter


Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 
533 585 976


Opublikowano 23.02.2023 r.