Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowie i sprawności narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy.


W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda przeprowadza:

 • Rozmowę z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i mowy
 • Badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych.
 • Badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • Badanie funkcji połykania.
 • Badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • Badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu,
 • Badanie ruchomości żuchwy.
 • Orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej.
 • Badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek).
 • Badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek).
 • Badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent).
 • Ocenę rozumienia poleceń.
 • Ocenę funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.

Warto pamiętać, że diagnostyka logopedycza jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Jednym z narzędzi urzywanych w diagnozie logopedycznej są Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) lub Karty Oceny Języka Dziecka (KOJD).


Skontaktuj się z nami!