O nas

 

                Jesteśmy zespołem niepublicznych placówek, działających w Białymstoku, Chorzowie, Słupsku i Sosnowcu. Obejmujemy swoją pomocą dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. Oferujemy także pomoc dla osób dorosłych. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. Nasza oferta obejmuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Prowadzimy terapie w zakresie rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej. W części naszych placówek prowadzimy dogoterapię, treningi EEG Biofeedback, dysponujemy salą doświadczania świata.

                Diagnozujemy trudności dydaktyczne  i emocjonalne. Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci, które posiadają stosowną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez uprawnioną placówkę. Stale poszerzamy naszą ofertę, by zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych obecnych i przyszłych podopiecznych. Nasze działania skierowane są zarówno do dzieci, ich rodziców i wychowawców, jak również młodzieży i osób dorosłych, którym oferujemy wsparcie psychologiczne i psychoterapię.

Zgodnie z aktualnym prawem oświatowym wydajemy opinie dotyczące:

  • przyspieszenia obowiązku szkolnego;
  • odroczenia od obowiązku szkolnego ;
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
  • a także specjalistyczne opinie diagnostyczne i zaświadczenia lekarskie (autyzm, Zespół Aspergera).

Opinie te są honorowane w placówkach edukacyjnych. Ponadto diagnozujemy i wydajemy opinie na potrzeby innych podmiotów, np. służby zdrowia.

Naszą kadrę stanowi interdyscyplinarny zespół specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej i rehabilitantów, pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów oraz lekarzy neurologów i psychiatrów, którzy w trosce o dobro podopiecznych, poprzez chęć niesienia w pełni profesjonalnej pomocy, ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje.

Nasze poradnie ALTER nie są objęte rejonizacją. Przyjmujemy pacjentów niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

 

Serdecznie zapraszamy do naszych placówek!