Muzykoterapia

Muzykoterapia jest procesem, w którym wykwalifikowany muzykoterapeuta posługuje się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania lub wspierania rozwoju osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej i społecznej.

W jakich przypadkach muzykoterapia jest doskonałym narzędziem terapeutycznym?

 • autyzm i zespół Aspergera,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • nieśmiałość, trudności komunikacyjne, wycofanie,
 • stany lękowe, depresyjne, smutek, trauma, problemy w rozumieniu i przeżywaniu emocji,
 • zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci, spostrzegania, płynnego myślenia,
 • problemy w relacjach z drugim człowiekiem,
 • trudności w zachowaniu, przestrzeganiu zasad i norm społecznych.

Co daje muzykoterapia?                                         

 • pozwala na dynamiczny rozwój postawy kreatywności i gotowości do przyjmowania zmian,
 • stanowi doskonałą alternatywę komunikacji u osób z zaburzeniami mowy,
 • daje możliwość wyrażania i bezpiecznego przeżywania uczuć i emocji,
 • kształtuje zdrowe poczucie własnej wartości w oparciu o prezentowanie autorskich pomysłów w improwizowaniu muzyki,
 • umożliwia nawiązanie kontaktu z osobami mającymi trudności w obszarze relacji społecznych,
 • ułatwia świadomość i kontrolę nad ciałem,
 • rozbudza wyobraźnię i zdolność do aktywnego przeżywania muzyki,
 • aktywizuje do działania lub umożliwia wejście w stan relaksu.

ZAPRASZAMY DO PORADNI ALTER W SOSNOWCU 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
nr kontaktowy 531-460-329, sosnowiec@poradniaalter.pl