Terapia ręki

Terapia ręki są to wszystkie działania obejmujące profesjonalną pomoc w zakresie sprawności rąk, dłoni i palców.

Terapia ręki ma na celu:

  • usprawnianie precyzji ruchów rąk,
  • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
  • wzmacnianie koncentracji,
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowe,
  • przekroczenie linii środkowej ciała.

Prawidłowo przeprowadzone zajęcia z zakresu terapii ręki pomagają dziecko w przezwyciężaniu trudności związanych z motoryką małą, rysowaniem, pisaniem i sprawnym posługiwaniem się rękami, dłońmi i palcami.


Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!

Opublikowane 26.09.2019 r.