Test MOXO – nadpobudliwość psychoruchowa

TEST MOXO to dokładne narzędzie służace do diagnozy zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej dla dzieci wieku 6-12 lat oraz młodziezy i osób dorosłych w wieku 13-60 lat.


Jeśli Twoje dziecko:

 • ma trudności z koncentracją uwagi,
 • wydaje się, że „nie słyszy” tego, co się do niego mówi,
 • nie kończy zadań, rozprasza się, zapomina,
 • niespokojnie porusza rękami lub stopami,
 • wierci się na krześle, chodzi po klasie,
 • jest hałaśliwe i przesadnie pobudzone,
 • wyrywa się z odpowiedzią przed końcem pytania,
 • nie potrafi czekać na swoją kolej,
 • często przerywa lub przeszkadza innym.

To może świadczyć o zaburzeniach koncentracji uwagi bądź nadpobudliwości psychoruchowej.

Zadbaj o profesjonalną i obiektywną diagnozę. Wykonaj test Moxo.

Moxo to test komputerowy trwający zaledwie 15 min. Ma atrakcyjną graficznie formę, dzięki czemu dzieci chętnie go wykonują.

Wyniki testu Moxo pozwalają na:

 • postawienie diagnozy o nadpobudliwości psychoruchowej (i innych zaburzeniach) bądź wykluczenie występowania tego zaburzenia,
 • zaplanowanie terapii, w tym farmakoterapii, z uwzględnieniem wpływu różnego rodzaju dystraktorów (coś, co rozprasza i odwraca uwagę) na zachowanie badanego,
 • obiektywne zweryfikowanie efektów zastosowanej terapii (psychologicznej, farmakologicznej).

Moxo pozwala precyzyjnie określić bodźce, które wpływają na zachowanie dziecka. Zastosowano w nim unikalny w skali światowej system elementów rozpraszających (dystraktorów), dzięki czemu możemy skutecznie planować pracę z dzieckiem w domu, w szkole i w innych środowiskach.


Skontaktuj się z nami!