KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO (KORP) BADANIE ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECI

OD 1 MIESIĄCA ŻYCIA DO 9 LAT I 11 MIESIĘCY


Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są nowym, standaryzowanym narzędziem diagnostycznym, które służy ocenie rozwoju dziecka w sferze:

 • Rozwoju ruchowego (m.in. napięcie całego ciała, sprawność aparatu ruchu).
 • Zdolności motorycznych (motoryka duża i motoryka mała – sprawność dłoni i palców).
 • Lateralizacji (ocena wiodącego oka, ręki i nogi).
 • Spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • Spostrzegania słuchowego.
 • Funkcjonowania emocjonalno-społecznego,komunikowania się i mowy.
 • Funkcji behawioralnych (zachowanie).
 • Rozwoju od 1 miesiąca życia do 11 miesiąca życia.
 • Rozwoju od 1 roku życia do 2 lat i 11 miesięcy.
 • Kompetencji przedszkolnych (od 3,0 do 5,11 r.ż.).
 • Kompetencji szkolnych (od 6,0 do 9,11 r.ż.).

Istotną zaletą narzędzia KORP jest możliwość diagnozowania dzieci już od pierwszego miesiąca życia do wieku 9 lat i 11 miesięcy. Niezależnie od tego, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, czy też jest niepokojący KORP pozwala na zdobycie rzetelnych informacji oraz programowania dla dziecka spójnej i przemyślanej koncepcji edukacyjno-wychowawczej.

KORP to jedno z nielicznych narzędzi pozwalających na przeprowadzenie dokładnej diagnozy u dzieci w wieku niemowlęcym.


Na podstawie https://www.komlogo.pl/

Skontaktuj się z nami!

Opublikowane 01.10.2019 r.