Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.


W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • Zachowanie dziecka w gabinecie.
 • Nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi).
 • Znajomość stron (prawa-lewa) i orientację w schemacie ciała.
 • Określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • Chwyt pisarski i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • Znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • Rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • Lateralizację (stronność ciała.
 • Motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • Motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • Samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • Wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • Myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • Poziom umiejętności związanych z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • Umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • Umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • Dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • Budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • Układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Przebieg diagnozy:

 • Wywiad z rodzicem – niezwykle ważna część, która nie może być pominięta przez sumiennego diagnostę. Rozmowa z rodzicem, dotycząca rozwoju dziecka od momentu jego poczęcia stanowi źródło wielu ważnych informacji o dziecku.
 • Badanie dziecka – wykonywana za pomocą standaryzowanego narzędzia (w zależności od wieku: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Bateria 5/6R, 7/9, 10/12, 13/15, 16 plus, Dyskalkulia 10/12, 14/16).
 • Obserwacja dziecka podczas badania – diagnosta obserwuje, w jaki sposób dziecko wykonuje zadania, jak radzi sobie w sytuacji niepowodzenia, jakie przyjmuje strategie rozwiązywania zadań.
 • Analiza dokumentacji medycznej dziecka (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane, lub leczone) i/lub wytworów pracy dziecka (np. rysunki).
 • Wystawienie pisemnej opinii dotyczącej wyników diagnozy wraz z zaleceniami dalszych działań edukacyjno-terapeutycznych.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na jej trafność i skuteczność.


 

Skontaktuj się z nami!