EEG-Biofeedback

EEG-Biofeedback – fitness dla mózgu

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda neuroterapeutyczna umożliwiająca zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. W sposób bezpieczny i bezinwazyjny pozwala nam uczyć się wpływać na zmianę wzorca wytwarzanych fal w mózgu tak, aby pracował on szybciej i efektywniej. Trening odbywa się wyłącznie na poziomie naszych myśli przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu. Dzięki rozwiązniom technologicznym możemy obserwować i modyfikować biologiczne funkcjonowanie mózgu w zakresie występującyh fal. Uczestnik treningu w sposób świadomy dąży do kontroli i wzmacniania pożądanych częstotliwości.

 

 

Od czego się zaczęło?

Rozwój metody EEG Biofeedback związany jest z badaniami prof. Barry’ego Stermana prowadzonymi w latach 60’ w amerykańskim NASA, stąd też nazywany jest „Terapią XXI wieku”.

Aktualne badania prowadzone w ośrodkach akademickich, medycznych i terapeutycznych wykazują coraz większą skuteczność EEG Biofeedback z uwagi na rozwój technologiczny oraz szerokie grono odbiorców.

Jak to wygląda – krok po kroku.

 1. Po wejściu do gabinetu, pacjent zajmuje miejsce na wygodnym fotelu znajdującym się naprzeciwko dużego ekranu.
 2. Trener EEG-Biofeedback czyści płatki uszu oraz mały fragment skóry na głowie z mikrocząsteczek utrudniających przewodzenie skórne. Najczęściej używa się do tego płatków kosmetycznych nawilżonych solą fizjologiczną oraz specjalnego peelingu.
 3. Do obu płatków uszu oraz określonego punktu na głowie przypina się elektrody pozwalające na monitorowanie przebiegu fal mózgowych.
 4. W zależności od umiejętności, która wymaga wzmocnienia, uczestnik steruje przebiegiem gry lub animacji, którą widzi na ekranie. To czy osiągnie sukces zależy od poziomu jego koncentracji uwagi lub zrelaksowania.

Co trenujemy podczas EEG-Biofeedback?

Mózg każdego człowieka pracuje na określonych częstotliwościach zwanych falami. W zależności od sytuacji znajdujemy się na wybranym poziomie fal. Trening EEG-Biofeedback polega na wzmacnianiu fal pożądanych i wyciszaniu tych, których zbyt duża ilość utrudnia nam funkcjonowanie. Poniżej przedstawiamy sześć podstawowych fal oraz sytuacje, w których się pojawiają.

 

 

Zdecydowana większość ludzi ma zbyt wysoką falę BETA 2 oraz zbyt niskie fale BETA 1 i SMR (jest to związane z faktem, że dużo pracujemy i nie zawsze mamy czas na regenerację lub nie potrafimy go właściwie spożytkować) W większości sytuacji fala BETA 2 nie jest pożądana, ponieważ utrudnia nasze codzienne funkcjonowanie. Pojawia się w sytuacjach nadmiernego napięcia, stresu, lęku, przeżywania silnych emocji. Z kolei fale SMR i BETA 1 pozwalają skutecznie i efektywnie koncertować swoją uwagę na wykonywanym działaniu; dlatego ważne jest ich wzmacnianie.

 

Dla kogo?

Trening EEG Biofeedback jest polecany wszystkim, niezależnie od wieku, stylu życia czy profesji. Obecnie znajduje coraz szersze grono odbiorców wśród sportowców, pilotów, służb mundurowych, pracowników firm korporacyjnych, biznesmenów, osób pragnących osiągać lepsze wyniki w swoich dziedzinach. Mówiąc o zastosowaniu terapeutycznym, EEG-Biofeedback jest powszechnie używany w:

 • treningach oddechowych,
 • relaksacji,
 • terapii stresu,
 • zaburzeniach emocjonalnych (lęk, depresja, agresja, nerwice, nadmierne napięcie),
 • pracy nad stabilnością emocjonalną i budowaniem pozytywnej samooceny,
 • pracy nad nieśmiałością, tremą i fobiami szkolnymi,
 • zaburzeniach pamięci i koncentracji uwagi,
 • problemach szkolnych, specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • trudnościach z czytaniem i pisaniem,
 • braku motywacji do nauki,
 • zaburzeniach pokarmowych, rekonwalescencji poudarowej,
 • zaburzeniach snu, moczeniu nocnym,
 • pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • terapii nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD,)
 • terapii zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD),
 • terapii zaburzeń rozwoju mowy.

EEG-Biofeedback jest skutecznym treningiem dla osób aktywnych zawodowo, sportowo lub artystycznie. Dzięki treningowi uczestnik ma możliwość zwiększenia wydajności swojego mózgu i osiągania lepszych rezultatów wykonywanej pracy.

 

 

 

 

 Co daje nam trening EEG-Biofeedback?

 • powoduje wzrost i polepszenie czynności bioelektrycznych mózgu,
 • pozwala wykształcić zdolność świadomej koncentracji uwagi,
 • obniża niepożądane napięcie mięśniowe poprzez redukcję stresu,
 • wzmacnia częstotliwość występowania fal SMR i BETA 1,
 • stymuluje rozwój plastyczności neuronalnej mózgu,
 • uczy świadomości i lepszej kontroli własnego ciała,
 • jest skutecznym wsparciem w procesie uczenia się,
 • wspomaga umiejętność kontroli emocjonalnej i poczucia własnej wartości.

 

Trening & Rezultaty

 

Aby trening był skuteczny sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu i trwać od 30 do 45 minut. Dzięki temu mózg ma zapewnioną ciągłą stymulację i czas na odpoczynek. Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu możemy zaobserwować już po 10 regularnych sesjach. Nasz mózg samodzielnie zaczyna uczyć się, w jaki sposób usprawniać koncentrację uwagi, ignorować zbędne informacje bądź szybciej podejmować ważne decyzje.

 

 

I jeszcze kilka słów od nas…

EEG Biofeedback to nowoczesna metoda neuroterapeutyczna umożliwiająca zwiększenie skuteczności funkcjonow

ania mózgu. W ALTER używamy jej do pracy na wielu obszarach – od dzieci i dorosłych pragnących zwiększyć swój potencjał rozwojowy, lub redukcję zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, aż po pracę z ludźmi sportu czy biznesu. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia realizujemy z Wami wspólny cel: nieustanne poznawanie i rozwój naszych intelektualnych możliwości!

Przyjdź do nas i zacznij trenować swój mózg metodą EEG-Biofeedback!