Bajkoterapia

Bajkoterapia to rodzaj grupowych zajęć terapeutycznych, podczas których dzieci zdobywają wartościowe umiejętności emocjonalno-społeczne za pomocą bajki terapeutycznej.

Bajkoterapia – dla kogo?

Zajęcia są skierowane dla dzieci, które:

  • nie potrafią mówić lub właściwie reagować na doświadczane uczucia i emocje (np. gniew, strach, smutek),
  • boją się przeżywania i okazywania własnych emocji,
  • mają problemy w relacjach z rówieśnikami,
  • przejawiają zachowania takie jak bunt, agresja, wycofanie itp.,
  • mają trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły itp.),
  • przeżywają traumę (np. wypadek, śmierć bliskiej osoby z rodziny),
  • brakuje im motywacji do przestrzegania norm społecznych,

Jak pracujemy?

Każde zajęcia to słuchanie bajki dotyczącej wybranego problemu (np. bajka o nieśmiałym niedźwiadku, który bardzo bał się kontaktów z nowymi kolegami). W bajce przedstawiany jest tylko jeden problem, oraz znajduje się w niej podpowiedź, w jaki sposób udaje się go rozwiązać bohaterowi bajki. Poprzez analogię dzieci potrafią utożsamić się z głównym bohaterem i poczuć jego emocje. Dzięki naturalnej empatii, jaką posiada dziecko, może ono przenieść tą sytuację do własnego życia. Dziecko zaczyna działać tak, jak zrobił to bohater bajki, co pomaga mu w przezwyciężeniu trudności. Po przeczytaniu bajki następuje rozmowa edukacyjna z dziećmi o historii, którą usłyszały. Zadaniem terapeuty jest doprowadzić do sytuacji, w której dziecko zrozumiało przekaz bajki i jest gotowe do podjęcia pracy nad wybranym problemem.

 Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!