Co to jest autyzm?

Coraz więcej wiemy o autyźmie.

Coraz więcej mówimy o autyźmie.

To dwie bardzo dobre wiadomości dzięki którym autyzm nie stanowi już tematu tabu. Duża część społeczeństwa ma świadomość o tym, że istnieje takie zaburzenie.


 Czym jest autyzm?

Autyzm klasyfikowany jest jako całościowe zaburzenie rozwojowe, czyli takie, które wpływa na prawidłowe funkcjonowanie sfery:

  • poznawczej (pamięć, uwaga, spostrzeganie, koncentracja, myślenie),
  • emocjonalnej (trudności z prawidłowym nazywaniem, rozumieniem, przeżywaniem i okazywaniem emocji),
  • społecznej (problemy z przestrzeganiem i rozumieniem zasad i norm społecznych, nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi i funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym, rówieśniczym),
  • fizycznej (niejeden raz występują zaburzenia pracy zmysłów: wzroku/słuchu/smaku/węchu/dotyku/równowagi oraz problemy z prawidłowym rozwojem motorycznym – chodzenie, bieganie, skakanie itp.).

Obecnie nie mówimy już o autyźmie lecz o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, co wskazuje na bardzo szerokie rozumienie różnorodności jaka występuje przy tym zaburzeniu – nie ma jednego, stałego i przewidywalnego wzorca zachowania dla osób żyjących ze spektrum autyzmu.

Cechą charakterystyczną zaburzeń ze spektrum autyzmu jest fakt, iż mogą (ale nie muszą) występować z innymi zaburzeniami rozwojowymi takimi jak niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy; zaburzenia integracji sensorycznej (prawidłowe działanie zmysłów) itp.

Warto zaznaczyć również, że istnieje lżejsza odmiana zaburzeń ze spektrum autyzmu – Zespół Aspergera. Jego charakterystyczną cechą jest prawidłowe funkcjonowanie intelektualne. Osoby z Zespołem Aspergera nie mają obniżonego poziomu inteligencji, dzięki czemu mogą realizować standardową podstawę programu nauczania w każdej szkole. Zgodnie z obowiązującym prawem szkoła ma obowiązek zapewnić takiemu dziecku pomoc w osobie nauczyciela wspomagającego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jakie są objawy spektrum autyzmu oraz na co konkretnie może wpływać to zaburzenie przeczytaj ten artykuł: Jakie są objawy autyzmu, czyli kiedy warto wybrać się z dzieckiem na specjalistyczną diagnozę?


Dlaczego ważne jest, aby prawidłowo zdiagnozować autyzm?

  • brak właściwej diagnozy nie pozwala na prowadzenie skutecznej pracy terapeutycznej i powoduje „działanie na oślep” (rodzice tracą cenny czas i pieniądze podejmując nieskuteczne i nietrafione działania),
  • zachowanie dziecka może być niewłaściwie interpretowane (przykład: dzieci z autyzmem często mają potrzebę nadmiernej stymulacji – kręcenie się w kółko, wiercenie, kiwanie w przód i w tył, ciągłe machanie rękami itp. Jest to jeden z klasycznych objawów autyzmu, a brak prawidłowej diagnozy sprawia, że dziecko jest postrzegane jako niegrzeczne, niecierpliwe i niezdyscyplinowane. W takich sytuacjach stawiana jest błędna diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej – w konsekwencji problem dalej pozostaje nierozwiązany,
  • im wcześniej postawiona diagnoza, tym lepsze i trwalsze efekty można osiągnąć w pracy z dzieckiem. Wiek 0-7 lat, to okres w którym dziecko jest najbardziej elastyczne i podatne na przyjmowanie pozytywnych zmian. Dlatego ważne jest, aby nie czekać, lecz jak najszybciej szukać pomocy jeśli rozwój i zachowanie dziecka jest niepokojący.

Podsumowując, zaburzenia ze spektrum autyzmu mają tak dużo oblicz jak liczba żyjących z nimi osób. Istotne jest, aby w razie wątpliwości nie odwlekać w czasie wizyty u specjalisty (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej). Pewne jest to, że zaburzenia ze spektrum autyzmu utrudniają funkcjonowanie człowieka w każdym obszarze, stąd potrzeba dążyć do ich szybkiego wykrycia i podjęcia cyklicznej pracy terapeutycznej.


Czytaj także:


Autor: mgr Szczepan Cieślak

psychoterapeuta w trakcie szkolenia, pedagog specjalny, zawodowy muzyk, muzykoterapeuta, trener EEG-Biofeedback, diagnosta i terapeuta Poradni ALTER. 

Skontaktuj się z nami!