Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Działania WWR mogą być realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Można je zakończyć wcześniej, jeżeli terapeuci prowadzący terapię stwierdzą, że założone cele zostały osiągnięte.

 

Dla kogo?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia. Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Ilość godzin przyznawanych do terapii WWR waha się od 4 do 8 w miesiącu.

 

Co zrobić, aby dziecko mogło znaleźć się w terapii WWR?

Wszystkie informacje dotyczące procedury zgłoszenia dziecka na terapię WWR do Poradni ALTER znajdują się w „Przewodniku kwalifikacji do terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju”.

                                                                                           

Dlaczego Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest tak bardzo skuteczne?

Istnieje kilka znaczących powodów, dla których terapia WWR przynosi pozytywne rezultaty:

 

Kto prowadzi terapię WWR?

Osobami odpowiedzialnymi za terapię WWR są terapeuci specjalizujący się w pracy nad poszczególnymi obszarami rozwojowymi:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda/neurologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta integracji sensorycznej,

Posiadamy również bardzo bogatą ofertę terapii komercyjnej

 

Nad czym pracujemy podczas terapii WWR?

Każdy człowiek rozwija się w oparciu o wybrane obszary. Wczesne Wspomaganie Rozwoju służy temu, aby korygować i usprawniać ich działanie.

Poprzez przemyślane i zaplanowane działania terapeutyczne dążymy do tego, aby wyrównać deficyty rozwojowe występujące w wybranych obszarach.

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • w ALTER czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii jest krótszy,
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju to główny obszar naszej specjalizacji,
 • naszą kadrę tworzą ludzie chcący pomagać innym,
 • każdego roku poszerzamy nasze zaplecze dydaktyczne o nowe sprzęty, dzięki czemu nasi specjaliści mają możliwość prowadzenia terapii za pomocą różnorodnych metod, technik i narzędzi,
 • stosujemy zasadę indywidualności w prowadzonej terapii,
 • współpracujemy z rodzicami i opiekunami świadcząc poradnictwo w zakresie możliwości planowania rozwoju dziecka w środowisku domowym, kreujemy spójną koncepcję edukacyjno-terapeutyczną, rozmawiamy i pomagamy w przezwyciężaniu kryzysów wychowawczych,
 • posiadamy w ofercie wiele ciekawych zajęć dodatkowych, dostosowanych dla dzieci od 0 do 7 roku życia.

 

PRZYJDŹ DO NAS I PRZEKONAJ SIĘ, ŻE MOŻNA DZIAŁAĆ

ALTERNATYWNIE!!!