Psychoterapia

Psychoterapia to rodzaj terapii, który pozwala uczestnikowi na dokładne i dogłębne poznanie przyczyn własnych emocji, myśli, przeżyć i wyobrażeń oraz specyfiki swojego zachowania i postępowania.

 Nie można określić jak długo może trwać proces psychoterapeutyczny – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, a terapia jest dostosowywana do aktualnych potrzeb i możliwości uczestnika.

Dla kogo?

Nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów, kto może być potencjalnym uczestnikiem psychoterapii. Ta forma zajęć prowadzona jest zarówno dla osób z różnymi problemami natury psychologicznej (np. depresja, silny lęk, stres, trauma, kryzys emocjonalny), jak również osób pragnących dokładniej poznać mechanizmy swojego działania, a więc dążących do coraz doskonalszego rozwoju osobistego.

Co uzyskujemy?

  • zrozumienie swoich emocji, uczuć, myśli, przeżyć i wyobrażeń,
  • zrozumienie przyczyn naszego zachowania,
  • świadomość niezdrowych mechanizmów obronnych, które nie pozwalają nam na rozwój swojego potencjału (zazwyczaj nie jesteśmy świadomi, jakie mechanizmy obronne nami rządzą!!!)
  • możliwość bezpiecznej rozmowy o tym, co jest dla nas trudne i przykre,
  • umiejętność wybaczenia sobie własnych błędów oraz wybaczenia krzywd wyrządzonych nam przez innych ludzi,
  • siłę do wprowadzenia świadomie podjętych i zaplanowanych zmian w swoim życiu.

Psychoterapia staje się coraz bardziej popularnym narzędziem pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów oraz w kreowaniu własnego rozwoju osobistego, ponieważ społeczeństwo przekonuje się, że stanowi ona skuteczną pomoc, a nie powód do wstydu.


Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!