Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to wszystkie działania mające na celu wyrównywanie różnic rozwojowych u dziecka w zakresie zdolności intelektualnych, wykorzystania wiedzy w działaniach praktycznych oraz dbałości o właściwe funkcjonowanie emocjonalno-społeczne.


Terapia pedagogiczna niesie pomoc w zakresie:

 • Wydłużania czasu koncentracji uwagi.
 • Rozwoju zdolności spostrzegania i zapamiętywania.
 • Myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-skutkowego.
 • Motoryki małej i prawidłowego chwytu pisarskiego.
 • Analizy i syntezy poleceń i zdań (rozumienie tego, co się słyszy).
 • Operacji sekwencyjnych i logiczno-matematycznych.
 • Budowania wiedzy o otaczającym nas świecie.
 • Kształtowania zdolności wypowiedzi i prowadzenia rozmowy.
 • Szukania różnych dróg w rozwiązywaniu problemu.
 • Wzbudzania postawy pomysłowości i kreatywności.
 • Wspomagania umiejętności czytania, pisania i liczenia.
 • Kształtowania postawy empatii i zrozumienia.
 • Budowania umiejętności do pracy w grupie.
 • Przygotowania do osiągnięcia gotowości szkolnej.

Jakie sytuacje powinny być sygnałem do rozpoczęcia terapii pedagogicznej u dziecka?

 • Trudności z trzymaniem kredki (zbyt mocno/zbyt słabo/nieprawidłowy chwyt), rysowaniem szlaczków, kolorwaniem, nauką pisania.
 • Problemy z głoskowaniem, sylabizowniem, rozpoznawniem cyfr i liter, czytaniem 2,3-literowych wyrazów będąc w zerówce.
 • Problemy z przeliczaniem do 10 (nawet na materiale konkretnym np. koralikach).
 • Trudności z dzieleniem rzeczy na kategorie (np. owoce, ubrania, zwierzęta).
 • Brak umiejętności odtworzenia układu sekwencji (np. kot-kura-koń).
 • Na niskim poziomie kształtuje myślenie logiczne, abstrakcyjne, przyczynowo-skutkowe.
 • Wypowiedzi są bardzo krótkie i ubogie w ilość treści.
 • Dziecko widząc historyjkę na 4 obrazkach nie potrafi ułożyć ich we właśniwej, logicznej kolejności.
 • Logika wypowiedzi nie jest zachowana (np. dziecko nie jest w stanie opowiedzieć czegoś w sposób spójny).
 • Trudności z zapamiętywaniem krótkich wierszyków.
 • Trudności z zapamiętywaniem obrazka i znalezienia takiego samego w zestawie 4 podobnych obrazków.
 • Duże problemy z układaniem obrazka pociętego na części (np. widokówki).
 • Słaba pamięć ogólna.
 • Niska płynność słowna – dziecko nie potrafi wymienić nazw kilku zwierząt/owoców w 30 sekund.
 • Słaba odporność na pracę pod presją czasu. 
 • Kłopoty z motoryką małą (nawlekanie koralików, chwyt pęsetowy, przesypywanie ziaren z jednej miseczki do drugiej, nieprawidłowe napięcie mięśniowe w dłoniach),
 • Obniżona koordynacja wzorokow-ruchowa – problemy z budowaniem, odwzorowywaniem układu klocku, przyporządkowywaniem elementów, dostrzeganiem różnic i brakujących elemtnów, przerysowywaniem ze wzroku i z pamięci, łączeniem punktów.
 • Brak orientacji w schemacie ciała (np. gdzie jest oko, nos), kierunkach (prawo-lewo), zależnościach (na, pod, za, przed, obok, pomiędzy)
 • Słaba znajomość znaczenia słów (np. co to jest kredka, co to znaczy, że ktoś jest smutny).
 • Niski poziom wiedzy społecznej (np. gdzie mieszkasz, jakie miasto jest stolicą Polski).
 • Trudności w rozpoznawaniu, komunikaowaniu, nazywaniu emocji.
 • Słaba samokontrola emocji (np. reagowanie agresją, płaczem w większości sytuacji).
 • Problemy w relacjach z rówieśniakmi, adaptacją w grupie, umiejętnością współpracy.

W ALTER dążymy do tego, aby rodzice mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju swojego dziecka. Po każdych zajęciach rozmawiamy z Wami, słuchamy Waszych spostrzeżeń i zachęcamy do wzajemnej współpracy. Udzielamy rad i wskazówek jak pracować z dzieckiem w domu, ponieważ wiemy, że taki model pracy przynosi najlepsze rezultaty!!!

BEZPŁATNIE W RAMACH

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA!!!


Autor: mgr Szczepan Cieślak

psychoterapeuta w trakcie szkolenia, pedagog specjalny, zawodowy muzyk, muzykoterapeuta, trener EEG-Biofeedback, diagnosta i terapeuta Poradni ALTER. 

Skontaktuj się z nami!