Platforma Badań Zmysłów

PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW – PRZESIEWOWE BADANIA WZROKU, SŁUCHU, MOWY


Platforma Badań Zmysłów to nowoczesne narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne służące do przesiewowych badań oraz rehabilitacji wzroku słuchu i mowy u dzieci młodzieży i dorosłych. Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą powodować trudności w rozwoju intelektualnym, problemy w nauce czy trudności w przetwarzaniu słuchowym oraz prawidłowym rozwoju mowy. Dzięki zastosowaniu tego prostego w obsłudze narzędzia, można szybko ocenić poziom wzroku, słuchu lub mowy i rozpocząć prowadzenie terapii.

 

Platforma Badań Zmysłów pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń w rozwoju wzroku, słuchu i mowy, dzięki czemu umożliwia:

  • Ocenę funkcjonalną wzroku, słuchu i mowy.
  • Wczesne i szybkie podjęcie działań terapeutycznych w celu korekcji zaburzonego obszaru.
  • Ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania, pisania i komunikowania się w przedszkolu i szkole.
  • Włączenie rodziców w proces edukacji i terapii poprzez udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

SŁYSZĘ-MÓWIĘ-WIDZĘ – to hasło promujące wczesną diagnostykę i badania przesiewowe słuchu, mowy i wzroku już u kilkuletnich dzieci.


Skontaktuj się z nami!