!! Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. ZAPRASZAMY !!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Sosnowiec

21 gru

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego marzenia, ciepła, wiary i życzliwości życzymy Wam łącząc wyrazy miłości. Wesołych i spokojnych Świąt oraz sterty miłych prezentów pod choinką.

14 gru

Terminarz zamknięcia poradni

Terminarz zamknięcia NPPP Alter. Szanowni Państwo informujemy o dniach wolnych w miesiącu grudniu 2022r. W tym okresie nie prowadzimy terapii oraz nie diagnozujemy. Życzymy Zdrowych …

09 gru

Orły Medycyny 2022 r.

Orły Medycyny 2022 r. Pragniemy poinformować, że Nasza Poradnia w Sosnowcu jest laureatem nagrody Orła Medycyny 2022 r. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za zaufanie w Nasz ..

30 lis

Szkoła dla Rodziców.

Szkoła dla Rodziców to psychoedukacyjny program usprawniający metody wychowawcze. Przeznaczony jest dla rodziców, wychowawców, opiekunów prawnych. Jest to cykl dziesięciu…

29 lis

BEZPŁATNE prelekcje żywieniowe

NPPP ALTER w Sosnowcu zaprasza na BEZPŁATNE prelekcje żywieniowe „Profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży”. Dzieciństwo i dojrzewanie są okresami krytycznymi w rozwoju otyłości.

07 lis

Artykuł mgr Anny Saramak

Niepubliczna Poradnia Alter zaprasza do przeczytania artykuł przygotowanego przez mgr Anna Saramak – fizjoterapeutę pt…”ROZEJŚCIE MIĘŚNIA PROSTEGO BRZUCHA”.

14 paź

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy takich myśli i marzeń które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce cierpliwości…

11 paź

Elektrostymulacja Logopedyczna

Zabiegi z elektrostymulacji wspomagają leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi, gdzie dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomagamy kompleksowe leczenie pacjentów …

29 sie

Trening EEG Biofeedback

Trening EEG Biofedback – czyli mózg na siłowni! Zwiększ skuteczność funkcjonowania swojego mózgu! W jakich zaburzeniach trening może być pomocny?ADHD, ADD, Trudności dziecka w samodzielnym odrabianiu …

09 sie

Nowy nabór TUS

Ruszamy z nowym naborem na Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci, które są nieśmiałe, lękowe, niechętnie podejmują interakcje z innymi dziećmi…

04 sie

Cennik obowiązujący od 01.09.2022 r.

Cennik obowiązujący od 01.09.2022 r. Szanowni Państwo Niepublicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Alter” w Sosnowcu informuje, że od września 2022 r. cennik ulegnie zmianie.

03 sie

„Przyjaciele Zippiego”

PRZYJACIELE ZIPPIEGO. Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 9 lat na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Będzie to cykl 24 spotkań trwających 60 minut/1 raz w tygodniu. Grupa maksymalnie 10 osób.

Oferta

Terapia słuchu
Neuroflow

Neuroflow, to interaktywny trening funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na naszej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.

Więcej o terapii.

EEG
Biofeedback

Nowoczesna i bezpieczna metoda neuroterapeutyczna, która umożliwia zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. Jest adresowana do wszystkich grup wiekowych i ma zastosowanie w :

 • treningach oddechowych,
 • relaksacji,
 • terapii stresu,
 • zaburzeniach emocjonalnych (lęk, depresja, agresja),
 • zaburzeniach pamięci i koncentracji uwagi,
 • problemach szkolnych, ADHD,
 • zaburzeniach pokarmowych,
 • rekonwalescencji poudarowej,
 • pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce,
 • pracy z osobami dorosłymi pragnącymi zwiększyć swój potencjał.

Więcej o EEG-Biofeedback

Badanie w kierunku Autyzmu i ZA

Wstępna ocena całościowych zaburzeń rozwoju ze Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera(ZA)

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Badanie wstępne obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne.

 

Badanie gotowości
szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Badanie rozwoju psychoruchowego

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są nowym, standaryzowanym narzędziem diagnostycznym, które służy ocenie rozwoju dziecka w sferze:

 • obszaru psychoruchowego.
 • zdolności motorycznych .
 • lateralizacji
 • spostrzegania i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego.
 • kompetencji przedszkolnych (od 3,0 do 5,11 r.ż.)
 • kompetencji szkolnych (od 6,0 do 9,11 r.ż.).

Istotną zaletą narzędzia KORP jest możliwość diagnozowania dzieci już od pierwszego miesiąca życia do wieku 9 lat i 11 miesięcy. Niezależnie od tego czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, czy też jest niepokojący KORP pozwala na zdobycie rzetelnych informacji oraz programowania dla dziecka spójnej i przemyślanej koncepcji edukacyjno-wychowawczej

Badania
przesiewowe

Standaryzowana ocena funkcjonowania wzroku, słuchu i mowy

Szybka i wczesna wykrywalność zaburzeń wzroku, słuchu i mowy pozwala na przeprowadzenie skutecznej terapii, której efekty utrzymują się do końca życia. Im wcześniej zostanie rozpoznane zaburzenie, tym szybciej można podjąć oddziaływania terapeutyczne. W Poradni Alter rodzice i opiekunowie mogą dokonać przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy stanowiących punkt wyjścia do dalszej, poszerzonej diagnostyki i skierowania dziecka do specjalistów (okulista, audiolog, laryngolog, foniatra, neurolog, neurologopeda), dzięki którym otrzyma skuteczną pomoc medyczną i terapeutyczną. Jednym z narzędzi służących do badań wzroku, słuchu i mowy jest Platforma Zmysłów.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie integracji sensorycznej odruchów wczesnodziecięcych oraz przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i dotyku.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości diagnoza może obejmować następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie – nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego, współpraca i wykonywanie poleceń terapeuty.
 • ocena rozwoju odruchów niemowlęcych i integracji odruchów wczesnodziecięcych
 • badanie równowagi, balansowania ciałem.
 • ocena płynności, sprawności i poziomu aktywności ruchowej.
 • znajomość stron (prawa-lewa), poczucie kierunku, orientacja w schemacie ciała.
 • badanie poziomu napięcia mięśniowego.
 • badanie układu ruchu w obrębie głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.
 • ocena reakcji na wykonywanie zadań wysokościowych (wejście na drabinkę, schody).
 • ocena reakcji związana z zabawą na huśtawce.
 • ocena prawidłowości przetwarzania zmysłowego i reakcji na bodźce.
 • prawidłowy chód, poruszanie się po wyznaczonej linii, pokonywanie toru przeszkód, skok przez przeszkodę, rzucanie i łapanie piłki, celność, skakanie i stanie na jednej nodze, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
 • funkcjonowanie emocjonalne.

Diagnoza SI dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego człowieka. Jej przebieg wygląda inaczej wobec niemowląt, dzieci, młodzieży czy dorosłych. Narzędziami wspomagającymi proces diagnostyczny są testy południowo-kalifornijskie oraz testy diagnostyczne wg. J. Ayers (stosowane od 4 r.ż.)

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.

Konsultacje
ze specjalistami

Konsultacje to forma spotkań z wybranym specjalistą, podczas której omawiane są przyczyny, dla których rodzic lub opiekun zgłasza się na wizytę (sam lub z dzieckiem). Konsultacja nie jest diagnozą – po spotkaniu poradnia nie wydaje żadnej opinii ani innego pisma.

W zależności od potrzeb, konsultacja może mieć wiele różnych celów takich jak:

 • omówienie przyczyn spotkania,
 • zasięganie opinii dotyczącej wybranego tematu,
 • ogólna ocena funkcjonowania dziecka ze wskazaniem dalszej ścieżki rozwoju – np. skierowanie na wybraną diagnozę w celu dokładnego zbadania interesującego nas obszaru,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • omówienie postępów rozwojowych w wybranym okresie czasu.

W Poradni Alter w Sosnowcu oferujemy Państwu:

 • Konsultację psychologiczną – dotyczącą zaburzeń sfery emocjonalnej i społecznej – obniżenie nastroju, lęk, stres, smutek, niska samoocena, kryzysy rozwojowe i wychowawcze, trudności w relacjach i adaptacji ze środowiskiem, zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze, problemy szkolne, podejrzenie występowania depresji, nerwicy, traumy, zaburzeń osobowości itp.
 • Konsultację pedagogiczną – obejmującą sferę funkcjonalną – koncentracja, pamięć, uwaga, spostrzeganie, myślenie (przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, logiczne), poziom wiedzy o świecie, poziom umiejętności rozwojowych adekwatnych do wieku, funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, umiejętności motoryczne, zdolności narracyjne. W ramach konsultacji pedagogicznej zajmujemy się również udzielaniem wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) itp.
 • Konsultację logopedyczną – dotyczącą funkcjonowania aparatu mowy i słuchu – budowa narządów artykulacyjnych, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, kontrola oddechu i przełykania, sprawność słuchowa itp.
 • Konsultację integracji sensorycznej (SI) – związaną z prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem bodźców w zakresie funkcjonowania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu itp.
 • Konsultację rehabilitacyjną – dotyczącą funkcjonowania w zakresie prawidłowej postawy, napięcia mięśniowego, motoryki dużej oraz sprawności aparatu ruchu itp.

Konsultacja może stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy diagnostycznej lub edukacyjno-terapeutycznej. Nasi specjaliści udzielają wszelkich potrzebnych informacji oraz wskazują najlepszą z możliwych ścieżek rozwiązania problemu.


Psychoterapia

To specjalistyczne oddziaływania mające na celu dokładne poznanie swojego myślenia i zachowania oraz dążenie do wprowadzenia korzystnych zmian w swoim życiu w oparciu o indywidualne potrzeby podopiecznego.

W poradni ALTER spotkania prowadzą certyfikowani psychoterapeuci, którzy zajmują się psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oferta skierowana jest do osób

 • doświadczających różnych trudności związanych z przeżywanymi emocjami,
 • które mają problemy z autoakceptacją i komunikacją społeczną,
 • borykających się z zaburzeniami lękowymi,
 • w depresji,
 • z problemami natury psychosomatycznej,
 • będących w kryzysie, w sytuacji rozstania lub żałoby.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Rehabilitacja
i Fizjoterapia

 • Terapia rehabilitacyjna – opiera się na wyrównywaniu deficytów mięśniowych, korekcji wad postawy oraz nauce prawidłowych wzorców ruchowych. W naszej poradni prowadzona jest także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Fizjoterapia – działania mające na celu :
  • rozwój, utrzymanie, przywracanie i usprawnianie zdolności ruchowych i funkcjonalnych całego organizmu,
  • korygowanie wad postawy,
  • rozwijanie sprawności motorycznej.

Zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów / fizjoterapeutów u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami aparatu ruchu, dystrofiami i nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

 

Terapie i zajęcia
grupowe

Dla wielu dzieci zajęcia grupowe mają szczególną wartość, ponieważ są okazją do spotkania się ze swoimi rówieśnikami. Poradnia ALTER w Sosnowcu oferuje różne formy zajęć grupowych:

 • Trening Umiejętności Społecznych – nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, wyrażania w bezpiecznych sposób swoich myśli i uczuć, funkcjonowania w systemie społecznym zgodnie z przyjętymi normami, kształtowanie umiejętności współpracy, empatii i chęci niesienia pomocy.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Scherborne – kształtowanie umiejętności poznawania własnego ciała, otoczenia i tworzenia relacji z drugim człowiekiem.
 • Szkoła dla rodziców – autorski projekt, który pozwala na świadome przeżywanie okresu rodzicielstwa i tworzenie wartościowego systemu wychowania dla swojego dziecka.
 • Dogoterapia – zajęcia z udziałem terapeuty i psa terapeutycznego dzięki któremu dzieci mają szansę na przezwyciężanie swoich barier, leków i oporów.
 • Muzykoterapia – wykorzystanie muzyki w celu poprawy funkcjonowania intelektualnego i emocjonalno-społecznego.
 • Bajkoterapia – wprowadzenie dziecka w świat bajki niosącej za sobą walory edukacyjne i terapeutyczne.

Nasz zespół

mgr Elżbieta Kuś
wicedyrektor ALTER Sosnowiec,
pedagog
mgr Elżbieta Kuś
wicedyrektor ALTER Sosnowiec,
pedagog

Absolwentka pedagogiki zdrowia na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z tyflopedagogiki ukończonych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im kard. A. Hlonda w Mysłowicach. Terapeuta EEG-Biofeedback.


Odpowiada za organizację i zarządzenie działaniami podejmowanymi przez placówkę. Prowadzi diagnozę i terapię funkcjonalną dzieci z zaburzeniami widzenia, oraz terapię EEG-Biofeedback dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


Bierze udział w seminariach poświęconych diagnozie i terapii zaburzeń widzenia, terapii dzieci z mutyzmem, terapii behawioralnej II oraz profilaktyki i promocji zdrowia.


 

mgr Barbara Stawiarz
pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta
mgr Barbara Stawiarz
pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim, oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych o specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie) oligofrenopedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Śląski) oraz socjoterapia (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej).


W Alter odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną specjalizując się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. W obszarze jej zainteresowań znajduje się metodyka edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Jako socjoterapeuta zajmuje się pracą z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Pomaga rodzicom tworząc we współpracy z nimi spójne koncepcje rozwojowe i wychowawcze. Prowadzi grupowe zajęcia z bajkoterapii.


Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposobach przeciwdziałania agresji, przemocy i uzależnieniu, czy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi diagnostycznych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.


 

mgr Monika Kaczmarczyk
psycholog,
psychoterapeuta
mgr Monika Kaczmarczyk
psycholog,
psychoterapeuta

Ukończyła Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach ze specjalizacją psychologia kliniczna oraz roczne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego. Obecnie słuchaczka Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu integracyjnym systemowo-ericksonowskim w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Pełni funkcję kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich.


W ramach praktyki terapeutycznej świadczy pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin znajdujących się w kryzysach życiowych, doświadczających problemów emocjonalnych i wychowawczych, przeżywających lęk, stres, smutek, trudności w budowaniu właściwych relacji, żyjących z niskim poczuciem własnej wartości czy zmagających się z zaburzeniami psychosomatycznymi. Zajmuje się wsparciem i poradnictwem psychologicznym oraz prowadzi Szkołę dla Rodziców – autorski projekt Alter, który pozwala na świadome przeżywanie i kreowanie właściwych postaw rodzicielskich.


Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, jako uczestnik szkoleń i kursów z zakresu mediacji, zaburzeń więzi, terapii koherencji czy psychoterapii dzieci i młodzieży z objawami obniżonego nastroju, niską samooceną oraz nieśmiałością.


 

mgr Wioletta Dunajewska
fizjoterapeuta,
terapeuta SI
mgr Wioletta Dunajewska
fizjoterapeuta,
terapeuta SI

Ukończyła fizjoterapię na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz dwustopniowe szkolenie z zakresu Integracji Sensorycznej akredytowane przez Polski Związek Terapeutów Integracji Sensorycznej Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia, oraz neurorozwojowej terapii dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.


W Alter zajmuje się diagnozą neurorozwojową, diagnozą i terapią integracji sensorycznej oraz oceną i programowaniem terapii wad postawy. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, chorobami genetycznymi, autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeniami pokarmowymi, nieprawidłowym przetwarzaniem bodźców, nadwrażliwością psychoruchową oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Prowadzi również rehabilitację, terapię krzyżowo-czaszkową i kinesio-taping. Stworzyła autorski program profilaktyki i redukcji masy ciała u osób z nadwagą i otyłością.


Uczestniczka wielu szkoleń i kursów z zakresu korekcji wad postawy, Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, masażu Shantala, terapii krzyżowo-czaszkowej, prewencji i korekcji wad postawy u niemowląt i małych dzieci oraz diagnostyki neurorozwojowej.


 

mgr Jolanta Boruta

fizjoterapeuta
mgr Jolanta Boruta

fizjoterapeuta

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku rehabilitacja ruchowa oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z oligofrenopedagogiki w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach i przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią niemowląt, dzieci i młodzieży, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, zaburzenia genetyczne, uszkodzenia okołoporodowe, wady postawy oraz choroby narządu ruchu o podłożu urazowym i neurogennym.


Ukończyła kurs NDT-Bobath basic i NDT-Bobath baby, szkolenie Hallwick przygotowujące do prowadzenia nauki pływania dla osób z niepełnosprawnością oraz kurs Lehnert-Schroth dający kwalifikacje do leczenia pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.


 

mgr Anna Partyka
psycholog,
pedagog specjalny
mgr Anna Partyka
psycholog,
pedagog specjalny

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności terapia pedagogiczna i diagnoza społeczna w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach oraz wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie. Odbyła specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.


W Alter prowadzi diagnozę dzieci przejawiających m.in. deficyty rozwojowe, trudności adaptacyjne, zaburzenia zachowania i emocji. Specjalizuje się w diagnozie i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Zajmuje się poradnictwem oraz psychoedukacją rodziców dzieci z zaburzonym rozwojem psychofizycznym i niepełnosprawnościami. Pracuje z dorastającą młodzieżą przejawiającą trudności w sferze emocjonalno-społecznej. Łączy wieloletnią praktykę pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz ich rodzicami w placówkach oświatowych z doświadczeniem edukatora oraz realizatora projektów dotyczących wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Rozwija kompetencje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej oraz prawa oświatowego w kwestiach związanych z edukacją uczniów niepełnosprawnych.


 

mgr Katarzyna Żegleń
pedagog specjalny, specjalista Treningu Umiejętności Społecznych
mgr Katarzyna Żegleń
pedagog specjalny, specjalista Treningu Umiejętności Społecznych

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku: resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe: Diagnoza i psychoprofilaktyka zagrożeń edukacyjnych (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) oraz Oligofrenopedagogika z metodami korekcyjno-kompensacyjnymi (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach).


W ALTER zajmuje się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami rozwoju poznawczego oraz moderuje grupowe zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi. Świadczy poradnictwo pedagogiczne dla rodziców. W swojej pracy wykorzystuje elementy kinezjologii edukacyjnej, kształtowanie umiejętności wg Goldsteina, opiera się również na podejściu behawioralnym. W nauce czytania stosuje metodę sylabową.


Ciągle doskonali swój warsztat pracy biorąc udział w kursach i szkoleniach takich jak:

 • kurs „Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I stopnia”.
 • szkolenie/warsztat: „Metoda rytmu serca Kelly Hunter”
 • szkolenie „Zapamiętuję i pamiętam – metody i techniki pamięciowe – trening praktyczny”
 • Szkolenie „Potrzeby rozwojowe dzieci 6-tnich”
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • szkolenie „Uczeń z autyzmem lub Zespołem Aspergera”
 • szkolenie „Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole – modele oddziaływań wychowawczych i korygujących””
 • Miejska Konferencja Metodyczna – „Zrozumieć autyzm”

 

mgr Magdalena Sadowska

fizjoterapeuta
mgr Magdalena Sadowska

fizjoterapeuta

Absolwentka Politechniki Opolskiej na kierunku fizjoterapia, oraz studiów podyplomowych z zakresu neurorozwojowej terapii dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.


W Poradni Alter zajmuję się diagnozą i terapią neurorozwojową. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z wadami postawy.


Uczestniczka kursów: NDT Bobath basic, kinesio-tapingu, terapii ręki oraz wielu szkoleń zakresu neurorozwojowego usprawniania dzieci w wybranych jednostkach klinicznych.


 

mgr Tatiana Malinowska
fizjoterapeuta
mgr Tatiana Malinowska
fizjoterapeuta

Ukończyła studia z zakresu fizjoterapii w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.


Prowadzi terapię dzieci i niemowląt metodą NDT Bobath, zajmuje się rehabilitacją narządu ruchu, korygowaniem nieprawidłowego wzorca chodu, rehabilitacją wad postawy. Główne metody jej pracy to Metoda NDT Bobath BASIC i NDT Bobath Baby


Ukończyła kursy z zakresu: NDT Bobath Basic, NDT Bobath Baby, Asystent kliniczny na kursie podstawowym NDT Bobath


 

mgr Monika Ryszczyk
pedagog, logopeda
mgr Monika Ryszczyk
pedagog, logopeda

Nauczyciel i terapeuta z kilkuletnim stażem. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i medialnej emisji głosu również na tej samej uczelni. Jestem członkiem zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz trenerem wspomagania w placówkach oświatowych.


W ALTER prowadzi terapię logopedyczną dzieci z wadami wymowy, afazją, opóźnionym rozwojem mowy jak również obniżonym napięciem i motoryką obszaru orofacjalnego. Zajmuje się wczesną nauką czytania. Prowadzi głównie terapię dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Stale doskonali swój warsztat metodyczny i terapeutyczny poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach z zakresu diagnostyki, terapii i metod pracy logopedycznej, jak również poszerza swoją wiedzę na studiach doktoranckich z zakresu funkcjonowania w placówkach oświatowych dzieci z różnorodnymi zaburzeniami. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka.


 

mgr Aleksandra Jach
Logopeda, muzykoterapeuta
mgr Aleksandra Jach
Logopeda, muzykoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku: Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Wokalistyka jazzowa oraz studia podyplomowe, specjalność: Logopedia.


Prowadzi zajęcia z zakresu logorytmiki i muzykoterapii. W pracy terapeutycznej wykorzystuje swoje doświadczenie nie tylko jako pedagog, ale również czynny muzyk, wokalistka. Na zajęciach daje pole do rozwoju kreatywności i ekspresji twórczej dziecka, uwrażliwia na muzykę i rozbudza zainteresowanie tą formą sztuki.


Jest uczestniczką wielu szkoleń z zakresu emisji głosu, m.in. Rehabilitacja głosu za pomocą Pocket vox/Lax vox, Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej – LOGMED, Międzynarodowe Seminaria Naukowe GŁOS-CIAŁO-EKSPRESJA.


 

mgr Urszula Kwapisz
Neurologopeda, surdopedagog
mgr Urszula Kwapisz
Neurologopeda, surdopedagog

Praca z dziećmi to jej pasja.  Preferuje w niej pozytywne relacje z podopiecznym i dobrą zabawę.  Wspiera rozwój dziecka z zaburzeniami komunikacyjnymi w oparciu o stymulację językową, która polega na programowaniu języka przy jednoczesnej stymulacji wszystkich funkcji poznawczych.  W gabinecie wykorzystuje założenia terapii neurobiologicznej, a techniki, które stosuje, dobiera do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka.


W ALTER  wspiera rozwój dzieci  ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera, afazją czy dyslalią.


Na bieżąco poszerza swoją wiedzę i umiejętności, aby móc efektywnie pomagać swoim podopiecznym.


 

mgr Anna Saramak
fizjoterapeuta
mgr Anna Saramak
fizjoterapeuta

 


Studia magisterskie z fizjoterapii ukończyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Absolwentka studiów podyplomowych z neurorozwojowej terapii dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.


W Poradni Alter zajmuje się pracą z dziećmi z wadami postawy, z niepełnosprawnością ruchową, nieprawidłowym napięciem mięśniowym. Prowadząc zajęcia łączy ćwiczenia z elementami terapii manualnej.


Ukończyła kurs trójpłaszczyznowej terapii manualnej wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych – metoda Zukunft-Huber.


 

mgr Dorota Klama-Kotowska
Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog Specjalny
mgr Dorota Klama-Kotowska
Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Pedagog Specjalny

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia oraz Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika Specjalna.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej; korekcją wad postawy; diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego oraz  całościowymi zaburzeniami rozwoju. 


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 •  ZOGA MOVEMENT w terapii niemowląt;
 • Kurs pierwszego i  drugiego stopnia z zakresu integracji sensorycznej;
 • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej według aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna w postępowaniu terapeutycznym;
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych- metoda Zukunft-Hubert;
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi;
 • Neurorozwojowe usprawnienie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego;
 • Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych
 • Kinesio Taping;

 

mgr Katarzyna Matusik
Pedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta SI.
mgr Katarzyna Matusik
Pedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta SI.

Absolwentka pedagogiki socjalnej i opiekuńczej oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych na kierunku pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach:
Edukacja i wspieranie osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz Integracja sensoryczna (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu).


W Alter prowadzi terapię integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Ukończyła szkolenie: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia nabywając umiejętności samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

Doskonali swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach  dotyczących diagnozy, terapii oraz metod pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

 


 

Mgr Joanna Rydzkowska
Psycholog
Mgr Joanna Rydzkowska
Psycholog

Ukończyła studia na kierunku Psychologia ze specjalnością wychowawczo kliniczną dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Integrację Sensoryczną w WSB w Dąbrowie Górniczej. Posiada kwalifikacje pedagogiczne oraz jest Trenerem Umiejętności Społecznych. Obecnie słuchaczka w akredytowanym Kursie Psychoterapii w podejściu psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym


W ramach praktyki terapeutycznej świadczy pomoc psychologiczną dla dzieci oraz ich rodzin które doświadczają trudności emocjonalnych, wychowawczych, oraz rozwojowych, potrzebują wsparcia w zrozumieniu i przeżywaniu swoich emocji a także mają trudności w budowaniu właściwych relacji. Zajmuje się poradnictwem oraz wsparciem psychologicznym.


Zajmuje się poradnictwem oraz wsparciem psychologicznym. W swojej pracy stosuje holistyczne podejście do pacjenta.


Ukończyła m.in. szkolenia z  „ Podstawy logopedii dla psychologów”, „Pozytywną dyscyplinę dla nauczycieli” „ III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowań w terapii z dziećmi z zaburzeniami ze spectrum Autyzmu”, „Zaparcia nawykowe u dzieci”

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, jako uczestnik szkoleń i kursów z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami ze spectrum Autyzmu oraz zespołem Aspergera a także  psychoterapii dzieci i młodzieży.


 

mgr Monika Hacik-Jęderko
Logopeda, terapeuta WWRD
mgr Monika Hacik-Jęderko
Logopeda, terapeuta WWRD

 


Z zawodu nauczyciel germanista, logopeda oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Sosnowcu, Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii WSB.


Z ogromną radością rozpoczyna swoją przygodę w poradni Alter, gdzie pracować będzie przede wszystkim z dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadząc ćwiczenia ogólnorozwojowe, terapię opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii.


Każde dziecko jest wyzwaniem. Cierpliwość, wsparcie, uśmiech oraz indywidualne traktowanie z holistycznym podejściem do małego pacjenta to zasady panujące podczas wspólnych spotkań. Rodzicu, pamiętaj proszę, że mówienie stoi dopiero za efektywnym wsparciem rozwoju Twojego dziecka. Ruch, praca rąk, słuch, postrzeganie wzrokowe, rytm i rym, skupienie uwagi – to wyjściowe elementy naszej terapii.


Terapeuta w trakcie szkoleń diagnostycznych.


 

mgr Nikola Mazur
Fizjoterapeuta , Terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Nikola Mazur
Fizjoterapeuta , Terapeuta Integracji Sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej.

Absolwentka studiów podyplomowych z Przygotowania pedagogicznego.


W Poradni Alter zajmuje się diagnozą i terapią Integracji Sensorycznej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z nieprawidłowym przetwarzaniem bodźców, nadwrażliwością psychoruchową, niepełnosprawnością ruchową, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem i Zespołem Aspergera. Prowadzi również rehabilitację dla dzieci z wadami postawy. 


Prowadząc zajęcia łączy ćwiczenia z elementami terapii SI.


Ukończyła podstawowy kurs nauki pływania wg koncepcji Halliwick. Jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Neurorozwojowej terapii dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego w Akademii Górnośląskiej.


 

mgr Natalia Nykiel
Psycholog
mgr Natalia Nykiel
Psycholog

Absolwentka kierunków psychologia oraz coaching na Uniwersytecie Śląskim. Psycholog o specjalności klinicznej oraz rozwoju człowieka w cyklu życia.


Prowadzi terapię psychologiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z autyzmem w tym Zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi czy behawioralnymi.


Prowadzi zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój sfery społeczno-emocjonalnej, wielozmysłowej, funkcji poznawczych oraz ogólną dynamizację rozwoju dziecka.
W swojej pracy stosuje podejście systemowe i behawioralne.


Ukończyła przygotowanie pedagogicznie na Uniwersytecie Śląskim, kurs z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, szkolenie ze stosowania testu Stanforda-Bineta 5.

Regularnie podnosi swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach: Terapia Schematów, Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Trudnych Emocji.


 

mgr Dagmara Bednarek
neurologopeda, surdologopeda
mgr Dagmara Bednarek
neurologopeda, surdologopeda

 


Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie logopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Posiada specjalizacje z neurologopedii dziecięcej i z surdologopedii.


Prowadzi terapię logopedyczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ocenia umiejętności językowe dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Diagnozuje afazję i wspomaga rozwój mowy dziecka z afazją.

Prowadzi diagnozę i stymulację neurologopedyczną noworodków i niemowląt.

Dokonuje oceny umiejętności istotnych dla rozwoju mowy od pierwszego miesiąca życia dziecka.


Ponadto jest autorką artykułów na temat afazji percepcyjnej i centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.


 

mgr Małgorzata Kozak-Buchalik
psycholog, neuroterapeuta, psychodietetyk
mgr Małgorzata Kozak-Buchalik
psycholog, neuroterapeuta, psychodietetyk

 


Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe Psychodietetyka na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach oraz Socjoterapię na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 


W poradni Alter prowadzi terapię EEG Biofeedback.  Specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami uwagi, koncentracji, ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ADHD, ADD.

Dla osób dorosłych prowadzi treningi EEG Biofeedback mające na celu obniżenie lęku, ruminacji (natrętnych myśli), wypalenia, minimalizację skutków doświadczania stresu.

Realizuje treningi wspierające wzrost koncentracji, uwagi, świadomości ciała.

Prowadzi terapię regulacji nawyków żywieniowych ze wsparciem treningów EEG Biofeedback dla dzieci i dorosłych planujących lub będących w trakcie redukcji wagi oraz dla osób wprowadzających określoną przez lekarza lub dietetyka specyficzną dietę.

Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz udzielaniem wsparcia dla  ich rodzin i opiekunów. Zajmuje się poradnictwem oraz psychoedukacją rodziców dzieci z zaburzonym rozwojem psychofizycznym i niepełnosprawnościami. Współpracuje z placówkami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do dziecka i dorosłego.


Stale rozwija kompetencje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach obejmujących trzy obszary: emocje, mózg, ciało.

 • „Psychoterapia i poradnictwo” Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
 • „Terapia zachowań niepokojących – studium przypadku”, Małopolskie Centrum Profilaktyki, Kraków
 • „Analiza ilościowego zapisu EEG (QEEG). Zaawansowane protokoły treningowe”, Centrum Rozwoju Biofeedback, Warszawa. Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu zestawu Neurobit Optima – Bioexplorer.
 • Szkolenie z zakresu „HEG Biofeedback-skuteczna metoda terapii ADHD”, organizator BIOMED Neurotechnologie, szkolenie prowadzone w oparciu o sprzęt Procomp (program Infinity)
 • „Ciało, Ciału, Ciałem” – Studencko – Doktorancka Konferencja Naukowa, SWPS Uniwersytet Humanistyczny, Katowice

 

mgr Katarzyna Lebioda
terapeuta, pedagog, logopeda, mediator
mgr Katarzyna Lebioda
terapeuta, pedagog, logopeda, mediator

Absolwentka pedagogiki specjalnej i studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Certyfikat z zakresu Systemowej Terapii Rodzin ukończony w ramach współpracy Poradnią Rodzin Oddziału Dziennego Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie

Dyplomowany mediator – certyfikat Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie

Certyfikaty z zakresu Pracy nad emocjami w terapii behawioralno- poznawczej, Arteterapii, Zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych u dzieci i młodzieży oglądających pornografię   (w ramach Narodowego Programu Zdrowia), Rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży oraz Szkoły dla Rodziców i Nauczycieli (III części).

Udział w konferencjach naukowych, szkolenia tematyczne z obszaru terapii i profilaktyki. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach pracy w placówkach oświatowych – poradniach, szkołach i przedszkolach.


W Alter obszarem zainteresowań jest praca terapeutyczna z rodzinami, parami, małżeństwami metodą systemową, jak również terapia indywidualna z dorosłymi                                i młodzieżą.


Swoje kompetencje zawodowe rozwija w ramach specjalistycznych szkoleń zawodowych, udziału w konferencjach, seminariach i szkoleniach oraz systematycznemu uczestnictwu w superwizjach własnych.


 

mgr Katarzyna Grądzka

neurologopeda
mgr Katarzyna Grądzka

neurologopeda

Absolwentka pedagogiki zdrowia i logopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu neurologopedii. Wykładowca i trener języka migowego. Certyfikowany Terapeuta Muzykoterapii Komórkowej.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz prowadzeniem przesiewowych badań i rehabilitacją wzroku, słuchu i mowy za pomocą Platformy Zmysłów. Pracuje zarówno z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jak również z osobami dorosłymi, u których występują zaburzenia neurologiczne. Jako neurologopeda pomaga rozwijać bądź przywracać funkcję mowy u osób z afazją, będących po wypadkach, udarach mózgu, bądź z opóźnionym rozwojem mowy. Prowadzi również terapię miofunkcjonalną.


Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących nowoczesnych metod i technik diagnostyczno-terapeutycznych stosowanych w terapii wad wymowy, zaburzeniach komunikacyjnych osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, wywoływaniu mowy u osób z uszkodzonym słuchem, prawidłowej emisji i higieny głosu czy symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania.


 

mgr Aleksandra Urgacz
oligofrenopedagog,
surdopedagog, filolog
mgr Aleksandra Urgacz
oligofrenopedagog,
surdopedagog, filolog

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również pedagogikę specjalną w zakresie oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


W ALTER prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną, pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, świadczy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prowadzi terapięwczesnego wspomagania rozwoju. W swojej pracy opiera się na takich podejściach jak: Metoda Krakowska, podejście behawioralne, rozwój w kierunku terapii ręki oraz metody Thomatisa.


Regularnie uczestniczy w szkoleniach obejmujący tematykę pedagogiki specjalnej.


 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena
KONSULTACJE SPECJALISTÓW
Posiadaczom karty dużej rodziny na wszystkie konsultacje przysługuje zniżka 10%
ADOS 2
45 min
150 zł
Logopeda
45 min
150 zł
Neurologopeda
45 min
150 zł
Psycholog
45 min
150 zł
Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)
45 min
150 zł
Rehabilitant
45 min
150 zł
Pedagog/Oligofrenopedagog/Surdopedagog
45 min
150 zł
Muzykoterapia
45 min
150 zł
Terapia ręki
45 min
150 zł
EEG BIOFEEDBACK
45 min
150 zł
HEG BIOFEEDBACK
45 min
150 zł
DO TERAPII MAŁŻEŃSTW I PAR
90 min
270 zł
DO TERAPII RODZIN
90 min
270 zł
DO MEDIACJI W SPRAWACH RODZINNYCH
90 min
320 zł
DO TERAPII INDYWIDUALNA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
60 min
220 zł
DIAGNOSTYKA *
Posiadaczom karty dużej rodziny na wszystkie diagnozy przysługuje zniżka 10%
Diagnoza psychologiczna / Test IQ - test ilorazu inteligencji
2 godz.
350 zł
Diagnoza psychologiczna do agencji (pracy dla młodych) z wypełnieniem zaświadczenia
1 godz.
90 zł, 100 zł w przypadku braku druku
Diagnoza pedagogiczna
2 godz.
300 zł
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna
2 godz.
300 zł
Diagnoza rehabilitacyjna
2 godz.
400 zł
Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)
2 godz.
500 zł
Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych/objęcia pomocą/zwolnieniem z nauki drugiego języka.
4 godz.
600 zł
Diagnoza Neuroflow - trening słuchowy
1 godz.
250 zł
Rediagnoza Neuroflow - trening słuchowy
1 godz.
200 zł
Test MOXO - diagnoz a zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (test MOXO)
1 godz.
300 zł
Diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego ADOS-2
2 godz. / 1 spotkanie
800 zł
Diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego ADOS-2
Pakiet: Diagnoza kliniczna + diagnoza psychologiczna
4 godz. / 2 spotkania
1100 zł
Diagnoza wstępna elektrostymulacji logopedycznej
1 godz.
170 zł
Diagnoza z badaniem Medium QEEG HEG BIOFEEDBACK
2 godz.
280 zł
Badanie przesiewowe wzroku, słuchu i mowy
1-2 godz.
170 zł
Badanie lateralizacji
30 min.
70 zł
* opinie są dodatkowo płatne wg. rubryki PISMA
TERAPIA *
Posiadaczom karty dużej rodziny na wszystkie terapie przysługuje zniżka 10%
Psychoterapia indywidualna
1 godz.
170 zł
Terapia małżeństw i par
1,5 godz.
270 zł
Terapia rodzin
1,5 godz.
270 zł
Mediacje w sprawach rodzinnych
1 godz.
320 zł
Terapia indywidualna dla dorosłych i młodzieży
1 godz.
220 zł
Terapia psychologiczna (WWR BEZPŁATNIE)
1 godz.
170 zł
Terapia pedagogiczna (WWR BEZPŁATNIE)
45 min
140 zł
Terapia logopedyczna (WWR BEZPŁATNIE)
45 min
140 zł
Terapia neurologopedyczna (WWR BEZPŁATNIE)
45 min
150 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI)** (WWR BEZPŁATNIE)
45 min
140 zł
Rehabilitacja (WWR BEZPŁATNIE)
45 min
140 zł
Trening słuchowo-głosowy FORBRAIN
30 min
50 zł
Terapia ręki (WWR BEZPŁATNIE)
45 min
140 zł
Muzykoterapia indywidualna (WWR BEZPŁATNIE)
45 min
140 zł
EEG-Biofeedback
45 min
120 zł
HEG BIOFEEDBACK
45 min
130 zł
ELEKTROSTYMULACJA LOGOPEDYCZNA
15-20 min
80 zł
TERAPIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU JEST BEZPŁATNA (pod warunkiem, że dziecko posiada opinię z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
PROMOCJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z WWRD NA PAKIET DODATKOWYCH 5 SPOTKAŃ PŁATNYCH Z GÓRY
Terapia logopedyczna
45 min
595 zł
Terapia neurologopedyczna
45 min
637 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI)
45 min
595 zł
Terapia psychologiczna
45 min
722 zł
Terapia pedagogiczna
45 min
595 zł
Terapia ręki
45 min
595 zł
Logorytmika
45 min
595 zł
Muzykoterapia
45 min
595 zł
Rehabilitacja
45 min
595 zł
Rehabilitacja z elementami integracji sensorycznej (SI)
45 min
595 zł
KARTA DUŻEJ RODZINY – RABAT 10%
PAKIETY 5 SPOTKAŃ PŁATNYCH Z GÓRY
Terapia psychologiczna
45 min
807 zł
Terapia neurologopedyczna
45 min
712 zł
Terapia logopedyczna
45 min
665 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI)
45 min
665 zł
Terapia pedagogiczna
45 min
665 zł
Terapia ręki
45 min
665 zł
Logorytmika
45 min
665 zł
Muzykoterapia
45 min
665 zł
Rehabilitacja
45 min
665 zł
Rehabilitacja z elementami integracji sensorycznej (SI)
45 min
665 zł
EEG - Biofeedback PAKIET 10 SPOTKAŃ
1 godz.
1080 zł
PISMA
Wydanie opinii wraz z zaleceniami
1 terapeuta
100 zł
2 terapeutów
150 zł
3 terapeutów
200 zł
4 terapeutów
250 zł
Informacja o wynikach badań
60 zł
Informacja dla instytucji
60 zł
Zaświadczenie
20 zł

Galeria

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, regulaminy), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

KONTAKT

Poradnia Alter
Ul. ,

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

    
    sosnowiec@poradniaalter.pl

REJESTRACJA

   Pon-Pt: 9:00 – 19:00

 

Formularz kontaktowy