Nowy nabór TUS

NOWY NABÓR NA TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH


Ruszamy z nowym naborem na Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Trening Umiejętności Społecznych jest formą psychoedukacyjnych zajęć grupowych przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumie się m. in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie.


Istotą treningu jest nauka konstruktywnych zachowań społecznych, między innymi:

 • nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami,
 • odczytywania i rozumienia emocji,
 • odpowiednie reagowanie na trudne emocje,
 • przestrzegania zasad i regulaminów,
 • ponoszenia konsekwencji swojego zachowania
 • sposobów reagowania na zaczepki innych,
 • panowania nad własną złością,
 • czekania na swoją kolej,
 • rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami,
 • akceptowania porażki,
 • odczytywania komunikatów niewerbalnych,
 • kontrolowania sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • koncentracji uwagi i ćwiczenie tej umiejętności,
 • pohamowania spontanicznych nieakceptowanych społecznie reakcji.

Dzięki temu, że TUS odbywa się jako „terapia poprzez zabawę” dzieci chętnie w nim uczestniczą. Za swoją pracę dzieci otrzymują pozytywne wzmocnienia zarówno od trenerów jaki i rówieśników, co dodatkowo motywuje je do nauki nowych umiejętności. Pozytywne doświadczenia nabyte w grupie treningowej wzmacniają samoocenę dziecka, co zachęca do powtarzania ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną.

Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci, które są nieśmiałe, lękowe, niechętnie podejmują interakcje z innymi dziećmi, dzieci z ADHA, zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.


Wiek uczestników: od 4 roku życia


Grupy zostaną podzielone wiekowo w zależności od zakwalifikowanych uczestników. Maksymalna wielkość grupy to 10 osób. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji z dzieckiem i rodzicem.

Dla dzieci uczęszczających na terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju do Poradni Alter w Sosnowcu, przysługuje rabat 15 %.


Serdecznie zapraszamy do zapisów: 533 584 952

Opublikowano 10.08.2022 r.