Trening umiejętności społecznych (TUS)

Obserwujesz, że Twoje dziecko ma trudności w sferze emocjonalno-społecznej? Z trudem kontroluje emocje, miewa wybuchy silnego gniewu lub agresji, niełatwo przychodzi mu wyrażanie tego, co czuje, nie chce podporządkować się przyjętym zasadom lub nie potrafi nawiązać pozytywnych relacji z rówieśnikami? Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych!!

Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych kształtujemy u dzieci i młodzieży postawę:

 • właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji,
 • bezpiecznego przeżywania i reagowania na doświadczane emocje,
 • komunikowania o tym, co czujemy,
 • kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
 • asertywności oraz umiejętności przyjmowania, reagowania i wyrażania krytyki,
 • pracy i nawiązywania relacji w grupie,
 • przestrzegania reguł zasad i norm społecznych
 • wykorzystywania mocnych stron, mówienia i przyjmowania komplementów,
 • odpowiedzialności za innych, chęci niesienia pomocy oraz empatii.

Trening umiejętności społecznych dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, u których występują niżej wymienione zachowania:

 • agresja, autoagresja, niekontrolowane wybuchy gniewu i złości,
 • nieadekwatne reakcje emocjonalne do występującego zdarzenia,
 • trudności z nazywaniem i komunikowaniem o tym, co dziecko czuje,
 • problemy w nauce oraz funkcjonowaniu szkolnym,
 • trudności z nawiązywaniem pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • brak poszanowania dla reguł, zasad i norm społecznych,
 • niskie poczucie własnej wartości, niska odporność psychiczna.

 

Skontaktuj się z nami!

Opublikowane 26.09.2019 r.