Terapia słuchu Neuroflow

NEUROFLOW – SKUTECZNA POMOC DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ TRUDNOŚCI Z PRZETWARZANIEM SŁUCHOWYM


Co to jest?

Neuroflow, to interaktywny trening funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na naszej platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.


Kiedy warto skorzystać z Neuroflow?

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi,
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 • często sprawia wrażenie nieobecnego,
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy.

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego Często zdarza się, że dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, lub ADHD mają te problemy i to one są źródłem niepowodzeń szkolnych.

Zgłoś się do naszej poradni i umów się na profesjonalną diagnozę.

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia.

Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.


Jak to wygląda?

 • Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu i trwają 20-25 minut. Łączny czas programu to 8 miesięcy.
 • Program podzielony jest na 3 etapy. Przed każdym z nich odbywa się diagnoza, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń.
 • Trening prowadzony jest w domu pod kontrolą rodzica lub w gabinecie z terapeutą.
 • Tempo i stopień trudności zadań dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka.

Rezultaty:

 • różnicowanie dźwięków mowy,
 • lepsza i szybsza nauka czytania, pisania oraz przyswajanie języków obcych,
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela podczas szumu i hałasu,
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób,
 • wydłużenie pamięci słuchowej,
 • rozwój mowy, prawidłowej artykulacji i melodii języka,
 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?


TRENING NEUROFLOW PROWADZIMY W ODDZIALE:

Sosnowiec: 531-460-329, sosnowiec@poradniaalter.pl


 Diagnoza pierwsza bez opinii 1 h 250 zł  opinia na życzenie rodzica koszt 100 zł
1 ETAP  370 zł dostęp do platformy Neuroflow zajęcia w domu min. 3 x w tygodniu (1,5 miesiąca)
Spotkania z terapeutą w ramach realizacji etapu (2 x w tygodniu po 30 minut) 90 zł  
Rediagnoza po 1 etapie obowiązkowa by móc przystąpić do etapu 2  (1 h bez opinii) 150 zł  opinia na życzenie rodzica koszt 100 zł
2 ETAP 360 zł dostęp do platformy Neuroflow zajęcia w domu min. 3 x w tygodniu
Spotkania z terapeutą w ramach realizacji etapu (2 x w tygodniu po 30 minut) 90 zł  
Rediagnoza po 2 etapie obowiązkowa by móc przystąpić do etapu 3  (1 h bez opinii) 150 zł  opinia na życzenie rodzica koszt 100 zł
3 ETAP 350 zł dostęp do platformy Neuroflow zajęcia w domu min. 3 x w tygodniu
Spotkania z terapeutą w ramach realizacji etapu (2 x w tygodniu po 30 minut) 90 zł  
Konsultacja na życzenie rodzica 100 zł  

Opublikowane 15.09.2020 r.