Rehabilitacja

Rehabilitacja jest to szereg działań mających na celu poprawę funkcjonowania aparatu ruchu i przywracanie sprawności fizycznej.

Adresaci działań rehabilitacyjnych stanowią bardzo szeroką grupę. To osoby z różnymi dysfunkcjami i uszkodzeniami aparatu ruchu (urazy, złamania itp.), a także zmagające się z zaburzeniami funkcjonalnymi (niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia wzroku, słuchu, problemy neurologiczne, choroby przewlekłe, choroby zwyrodnieniowe itp.).

 

 

W przypadku rehabilitacji niemowląt i dzieci działania te podejmowane są między innymi w takich sytuacjach jak: nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny, asymetria ciała wady postawy i wady rozwojowe, zespoły genetyczne itp.

BEZPŁATNIE W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA!!!


Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!