Terapia rodzinna

Terapia rodzinna stanowi formę pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej obejmującą funkcjonowanie rodziny, jako całego, spójnego i jednolitego systemu.

Uczestnikami tej formy spotkań są całe rodziny. W jakich sytuacjach warto rozważyć udział w terapii rodzin?

  • problemy z relacjach pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny,
  • brak chęci lub umiejętności wspólnego rozwiązywania konfliktów,
  • duże napięcia trwanie w nieustannym, przedłużającym się konflikcie,
  • pogłębiający się kryzys w relacjach,
  • kłótnie, poczucie bezradności i beznadziei,
  • tworzenie się „koalicji” (np. dzieci vs. rodzice, cała rodzina vs. jedna osoba itp.),
  • problemy w wychowywaniu dzieci (bunt, nieposłuszeństwo, brak szacunku, problemy w szkole i w relacjach z innymi ludźmi,),
  • wypalenie emocjonalne, osłabienie więzi pomiędzy członkami rodziny.

Przebieg spotkania:

Jedna sesja trwa od 60 do 90 minut. Do gabinetu terapeutycznego wchodzi cała rodzina. Spotkanie ma formę rozmowy w trakcie której terapeuta – zadając pytania – szuka rzeczywistych źródeł występujących problemów. Terapeuta pomaga rodzinie w znalezieniu skutecznego sposobu poradzenia sobie z problemem. Całe spotkanie przebiega w atmosferze bezpieczeństwa i anonimowości.

 

Rozumienie rodziny, jako całego spójnego i jednolitego systemu jest bardzo trafnym kierunkiem myślenia. Jeśli jakiś członek rodziny doświadcza różnych trudności, to zawsze oddziałują one na pozostałe osoby. Jeśli cała rodzina uczestniczy w terapii istnieje bardzo duża szansa na poprawę jakości życia wszystkich osób.


Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!