Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna obejmuje ocenę funkcjonowania w obszarze intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. Diagnoza psychologiczna powinna być jedną z pierwszych, które warto przeprowadzić, jeśli rozwój dziecka jest niepokojący.


Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

  1. Przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę dzieląc się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka,
  2. Ocena zachowania dziecka w gabinecie,
  3. Ocena kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi),
  4. Obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje sposób, w jaki dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie,
  5. Rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę z dzieckiem w trakcie której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj dzieje się to przez wspólną zabawę.
  6. Przeprowadzenie testu inteligencji w celu zmierzenia potencjału intelektualnego,
  7. Analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Trafna ocena funkcjonowania intelektualnego i emocjonalno-społecznego jest punktem wyjścia do planowania dalszych działań terapeutycznych. Warto pamiętać, że diagnoza psychologiczna może być wykonywana nie tylko w przypadku oceny, czy u dziecka występują zaburzenia rozwojowe. Jest to doskonały sposób uzyskania wielu cennych informacji o dziecku, które mogą pomóc w jego rozwoju i wychowaniu.

W placówkach ALTER stosujemy standard diagnozy za pomocą testu Stanford-Binet 5, będącego jednym z najbardziej precyzyjnych testów służących do pomiaru zdolności intelektualnych i emocjonalno-społecznych. 


 

Skontaktuj się z nami!