Socjoterapia

Socjoterapia to forma terapii skoncentrowanej wokół rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Podczas spotkań grupowych dążymy do budowania postaw i zachowań zgodnych z normami społecznymi.

Zajęcia są dedykowane dla dzieci i młodzieży z:

  • problemami adaptacyjnymi (np. trudności z funkcjonowaniem w grupie),
  • problemami w budowaniu i utrzymywaniu relacji społecznych (np. wycofanie, nieśmiałość, strach przed nowymi znajomościami, alienacja),
  • trudnościami w wyrażaniu uczuć i emocji,
  • trudnościami z rozumieniem i przestrzeganiem granic, reguł, zasad,
  • mających problemy z asertywnością,
  • przejawiającymi zachowania agresywne, autoagresywne, opozycyjne,
  • mających niskie poczucie własnej wartości, nieakceptujących samego siebie,
  • mających za sobą traumatyczne doświadczenia (np. przemoc fizyczna).

Specyfika pracy:

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Grupa dobierana jest pod kątem wiekowym (np. 10-11 latkowie). Poprzez udział w zajęciach dzieci i młodzież mają możliwość przezwyciężania problemów których doświadczają. Grupa pozwala na budowanie atmosfery bezpieczeństwa, oraz pełni rolę wspierającą – pomaga uczestnikom w radzeniu sobie z trudnościami. Każdy uczestnik ma prawo głosu (jeśli chce). Nikt nie jest poddawany ocenie – liczy się to, w jaki sposób chcemy rozwiązać wybrany problem. Ćwiczenia i zadania wykonywane są wspólnie – pod koniec zajęć każdy ma możliwość wyrażenia swojego zdania na temat tego, co przeżył i doświadczył na zajęciach

Autor: Szczepan Cieślak

Skontaktuj się z nami!