Test inteligencji

Głównym celem testu inteligencji jest pomiar zdolności intelektualnych. Dzięki określeniu poziomu inteligencji jesteśmy w stanie ocenić czy dziecko funkcjonuje w normie intelektualnej, czy może powyżej/poniżej normy.

Należy pamiętać, iż test bada również kompetencje emocjonalno-społeczne.

Test inteligencji jest obowiązkowo wykonywany w przypadku diagnozy psychologicznej, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i diagnozy gotowości szkolnej.

Głównym narzędziem służącym do mierzenia inteligencji w naszych placówkach jest Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, posiadająca standaryzację i aktualną normalizację (dostosowanie do czasów aktualnych). 


Autor: mgr Szczepan Cieślak

psychoterapeuta w trakcie szkolenia, pedagog specjalny, zawodowy muzyk, muzykoterapeuta, trener EEG-Biofeedback, diagnosta i terapeuta Poradni ALTER. 

Skontaktuj się z nami!