Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna – słowem wstępu.

 

Początkowo termin „psychologia” oznaczał „naukę o duszy” („psyche” – dusza, „logos” – słowo, myśl, rozumowanie). Prekursorzy psychologii byli przekonani, że człowiek nie może zdrowo funkcjonować, jeśli jego „dusza”, czyli wszystko to, co dzieje się wewnątrz nas jest nieuporządkowane. Od chwili narodzin psychologii minęło już wiele lat, a nauka ta nieustannie się rozwija i odkrywa nowe, niezbadane obszary ludzkiej psychiki.

 

Terapia psychologiczna – dla kogo?

 

Terapia psychologiczna skierowana jest do wszystkich osób przeżywających problemy natury emocjonalnej i społecznej. Uczestnictwo w terapii skierowane jest na poprawę funkcjonowania zaburzonych obszarów takich jak:

 • obniżony nastrój,
 • lęk, smutek, depresja, strach,
 • wycofanie, nieśmiałość,
 • niskie poczucie własnej wartości, brak wiary we własne siły, problemy z samoakceptacją,
 • kryzysy rozwojowe, wychowawcze, edukacyjne,
 • trudności z właściwym rozumieniem, nazywaniem i wyrażaniem przeżywanych emocji, komunikowaniem o tym, co czujemy,
 • brak umiejętności kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • problemem z przyjmowaniem i reagowaniem na krytykę,
 • występowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych,
 • postawa opozycyjno-buntownicza,
 • kryzysy w relacjach międzyludzkich (małżeńskie, rodzinne, rówieśnicze itp.),
 • trudności w nauce szkolnej,
 • problem z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego i prowadzeniem rozmowy.

Psycholodzy Poradni ALTER posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Świadczymy pomoc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem i Zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i wieloma innymi trudnościami rozwojowymi.

 

Rodzaje terapii psychologicznej.

 

W celu uzyskania skutecznych efektów terapeutycznych, należy we właściwy sposób dobrać rodzaj prowadzonej terapii psychologicznej. W Poradni ALTER prowadzimy różne formy oddziaływań psychologicznych:

 • terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w tym obszarze, który wymaga pracy. Jest ona dedykowana dla wszystkich, którzy czują, że nie mogą poradzić sobie ze sferą emocjonalną lub społeczną. W naszej poradni prowadzimy terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach,
 • terapia psychologiczna rodzinna – skierowana dla rodzin, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.


Przebieg spotkania

 

W zależności od wieku oraz potrzeb sesje terapii psychologicznej mogą wyglądać różnie. Pracując z małym dzieckiem przyjmują formę zaplanowanej zabawy lub kierowanej rozmowy, podczas której psycholog pomaga dziecku w uzyskaniu założonych celów i rezultatów. Pracując z młodzieżą lub osobami dorosłymi, terapia psychologiczna najczęściej przyjmuje formę rozmowy. Czasami zdarza się, że pacjent wciela się w rolę lub odgrywa z terapeutą konkretną scenkę, dzięki czemu trenuje potrzebne umiejętności lub dąży do wyeliminowania tego, co przeszkadza mu w osiągnięciu życiowego komfortu.

 

Co możemy uzyskać biorąc udział w terapii psychologicznej?

 

Terapia psychologiczna przynosi różne efekty i rezultaty. Wśród najczęściej wymienianych zalet prowadzona terapia:

 • uczy właściwego rozumienia i przeżywania emocji,
 • kształtuje postawy pro-społeczne (empatia, zrozumienie, słuchanie, współpraca),
 • buduje właściwe poczucie własnej wartości,
 • przezwycięża kryzysy rozwojowe i wychowawcze,
 • pomaga w przełamywaniu oporu w nauce,
 • wspomaga redukcję lęku i stresu,
 • pozwala swobodnie mówić o emocjach i uczuciach,
 • formuje odwagę i gotowość do podejmowania wyzwań,
 • daje siłę do zmieniania siebie i swojego otoczenia,
 • modeluje wzorce zdrowych relacji międzyludzkich

 

…i jeszcze kilka słów od nas

 

Terapia psychologiczna niesie pomoc wszystkim potrzebujących wsparcia w obszarze relacji międzyludzkich, rozumienia i przeżywania uczuć i emocji oraz znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. W ALTER podejmujemy starania, aby każdy – dziecko, czy dorosły – odkrył z naszą pomocą drogę będącą początkiem lepszej drogi, czyli tej, która prowadzi do pokoju serca. Razem z Wami chcemy tworzyć otoczenie pełne dobroci i bezpieczeństwa.