Elektrostymulacja Logopedyczna

Elektrostymulacja Logopedyczna – Nowość w Poradni !!!


Zabiegi z elektrostymulacji wspomagają leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi, gdzie dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomagamy kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami kompleksu ustno-twarzowego.

Elektrostymulacja w terapii logopedycznej będzie skutecznym działaniem wśród pacjentów:

 • po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • nadmiernie śliniących się,
 • z wadami wymowy, nieprawidłową pozycją spoczynkową języka,
 • z mową nosową (rynolalia),
 • z porażeniem nerwu twarzowego i trójdzielnego,
 • z afazją motoryczną,
 • z dyzartrią,
 • z zaburzeniami genetycznymi,
 • z dysfagią (zaburzeniami pobierania, obróbki i połykania pokarmów),

Elektrostymulacja polega na przepływie prądu (o bardzo niskim natężeniu) przez mięśnie mimiczne podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji.

Do zabiegu używamy specjalistycznego sprzętu, w którym stosowane są dwie elektrody.

Jedną z nich umieszcza się np. na przedramieniu pacjenta, a drugą – punktową dotyka się

bezpośrednio miejsca stymulacji.

Zabieg jest bezbolesny. Podczas stosowania elektrostymulacji u pacjenta może wystąpić mrowienie na skórze, wibracja mięśni wokół elektrody lub nie występują żadne odczucia.


Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?

 • choroby serca (można za zgodą kardiologa)
 • epilepsja (można za zgodą epileptologa)
 • zaburzenia czucia,
 • nowotwory,
 • stymulacja w okolicy klatki piersiowej u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca,
 • nieustabilizowane choroby układu krążenia,
 • ciąża
 • utrudniony kontakt z pacjentem,
 • zaburzenia naczyniowe w miejscu stymulacji (np. żylaki)
 • występowanie zmian skórnych w miejscu stymulacji (rany, wysypka)
 • zastawki, implanty słuchowe (w wyjątkowych sytuacjach za zgodą lekarza prowadzącego),
 • gorączka.

O czym należy pamiętać?

Zabiegi elektrostymulacji są tylko metodą wspomagającą w stałej terapii logopedycznej lub

neurologopedycznej pacjentów. Bardzo ważne jest, aby równolegle z przebiegiem sesji

elektrostymulacji, rodzice intensywnie wykonywali ćwiczenia logopedyczne.

 

Pierwszy krok by poddać się elektrostymulacji to diagnoza wstępna z logopedą określającym rodzaj i ilość potrzebnych zabiegów trwa 45 min i kosztuje 150,00 zł.

Podczas tego spotkania przeprowadzany jest wywiad, podstawowe badanie logopedyczne.

Kolejne zabiegi realizowane są w ramach oddzielnych wizyt poświęconych tylko na elektrostymulację lub w trakcie terapii logopedycznej/neurologopedycznej.

Czas trwania jednego zabiegu to 10-15 minut w zależności od wieku i zaburzeń pacjenta.

Koszt jednego zabiegu 60,00 zł.

Zalecane jest poddanie się serii zabiegów, wtedy można uzyskać największe efekty.


Prowadząca:

 

mgr Urszula Kwapisz
Logopeda, surdopedagog

Praca z dziećmi to jej pasja.  Preferuje w niej pozytywne relacje z podopiecznym i dobrą zabawę.  Wspiera rozwój dziecka z zaburzeniami komunikacyjnymi w oparciu o stymulację językową, która polega na programowaniu języka przy jednoczesnej stymulacji wszystkich funkcji poznawczych.  W gabinecie wykorzystuje założenia terapii neurobiologicznej, a techniki, które stosuje, dobiera do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka.


W ALTER  wspiera rozwój dzieci  ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera, afazją czy dyslalią.


Na bieżąco poszerza swoją wiedzę i umiejętności, aby móc efektywnie pomagać swoim podopiecznym.


Zapraszamy

 


Opublikowano 11.10.2022 r.