Cennik obowiązujący od 01.09.2022 r.

Cennik usług w Niepublicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Alter” w Sosnowcu obowiązuje
od dnia 01.09.2022 r.

 

KONSULTACJE CZAS TRWANIA CENA REGULARNA ZNIŻKA KARTA DUZEJ RODZINY 10 %
1 logopedyczna 45 min 130 ZŁ 117 ZŁ
2 neurologopedyczna 45 min 130 ZŁ 117 ZŁ
3 psychologiczna 45 min 130 ZŁ 117 ZŁ
4 integracji sensorycznej (SI) 45 min 130 ZŁ 117 ZŁ
5 rehabilitacyjna 45 min 130 ZŁ 117 ZŁ
6 pedagogiczna 45 min 130 ZŁ 117 ZŁ
7 muzykoterapii 45 min 130 ZŁ 117 ZŁ
8 terapii ręki 45 min 130 ZŁ 117 ZŁ

 

TERAPIA CENA REGULARNA CZAS TRWANIA ZNIŻKA KARTA DUŻEJ RODZINY 10 %
1 logopedyczna 120 zł 45 min 108 ZŁ
2 neurologopedyczna 120 zł 45 min 108 ZŁ
3 psychologiczna 150 zł 60 min 135 ZŁ
4 integracji sensorycznej (SI) 120 zł 45 min 108 ZŁ
5 rehabilitacyjna 120 zł 45 min 108 ZŁ
6 pedagogiczna 120 zł 45 min 108 ZŁ
7 terapia ręki 120 zł 45 min 108 ZŁ
8 psychoterapia indywidulana 150 zł 60 min 135 ZŁ
9 terapia małżeństw i par 250 zł 90 min 225 ZŁ
10 terapia rodzin 250 zł 90 min 225 ZŁ
11 mediacje w sprawach rodzinnych 300 zł 60 min 270 ZŁ
12 terapia indywidualne dla dorosłych i młodzieży 200 zł 60 min 180 ZŁ
13 Trening słuchowo-głosowy FORBRAIN 50 zł 30 min 45 ZŁ
14 EEG-Biofeedback 100 zł 60 min 90 ZŁ
15 Muzykoterapia 120 zł 45 min 108 ZŁ

 

 

 

 

DIAGNOZY CENA REGULARNA CZAS TRWANIA ZNIŻKA KARTA DUZEJ RODZINY 10 %
1 Diagnoza psychologiczna 300 zł 2 h 270 ZŁ
2 Diagnoza psychologiczna do agencji (pracy dla młodych) z wypełnieniem zaświadczenia 100 zł 1 h 90 ZŁ
3 Diagnoza pedagogiczna 300 zł 2 h 270 ZŁ
4 Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna 300 zł 2 h 270 ZŁ
5 Diagnoza rehabilitacyjna 300 zł 2 h 270 ZŁ
6 Diagnoza funkcji sensorycznych (SI) 400 zł 2 h 360 ZŁ
7 Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii), gotowości szkolnej 600 zł 4 h 540 ZŁ
8 Diagnoza Neuroflow – trening słuchowy 250 zł 1 h 225 ZŁ
9 Rediagnoza Neuroflow – trening słuchowy 150 zł 1 h 135 ZŁ
10 Test MOXO – diagnoza zaburzeń koncentracji uwagi
i nadpobudliwości psychoruchowej
250 zł 1 h 225 ZŁ
11 Badanie teorii umysłu (wykonuje psycholog) 200 zł 1 h 180 ZŁ
12 Diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego ADOS-2 800 zł 3 h 720 ZŁ
13 Diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego ADOS-2 + diagnoza psychologiczna 1100 zł 5 h 990 ZŁ
14 Badanie przesiewowe wzroku, słuchu i mowy 150 zł 1-2 h 135 ZŁ
15 Badanie lateralizacji 70 zł 30 min 63 ZŁ

 

DOKUMENTY
Opinia z zaleceniami od 1 terapeuty 100 zł
Opinia z zaleceniami od 2 terapeutów 150 zł
Opinia z zaleceniami od 3 terapeutów 200 zł
Opinia z zaleceniami od 4 terapeutów 250 zł
Informacja o wynikach badań 60 zł
Informacja dla instytucji 60 zł
Zaświadczenie 20 zł

 

W RAMACH WWRD
1 Terapia logopedyczna bezpłatne 45 min
2 Terapia neurologopedyczna bezpłatne 45 min
3 Terapia Integracji Sensorycznej (SI) bezpłatne 45 min
4 Terapia psychologiczna bezpłatne 45 min
5 Terapia pedagogiczna bezpłatne 45 min
6 Terapia ręki bezpłatne 45 min
7 Logorytmika bezpłatne 45 min
8 Muzykoterapia bezpłatne 45 min
9 Rehabilitacja bezpłatne 45 min
10 Rehabilitacja z elementami integracji sensorycznej (SI) bezpłatne 45 min

 

PROMOCJE DLA WWRD 5 SPOTKAŃ UMÓWIONYCH PŁATNYCH
Z GÓRY:
Terapia logopedyczna 510 ZŁ
Terapia neurologopedyczna 510 ZŁ
Terapia integracji sensorycznej (SI) 510 ZŁ
Terapia psychologiczna 637,50 ZŁ
Terapia pedagogiczna 510 ZŁ
Terapia ręki 510 ZŁ
Logorytmika 510 ZŁ
Muzykoterapia 510 ZŁ
Rehabilitacja 510 ZŁ
Rehabilitacja z elementami integracji sensorycznej (SI) 510 ZŁ

 

NEUROFLOW DOSTĘP DO PLATFORMY – KOSZT
Etap I 320 ZŁ
Etap II 310 ZŁ
Etap III 300 ZŁ
Etap IV 300 ZŁ
Etap V 300 ZŁ

 

Moduł ćwiczeń ruchowych i relaksacyjnych z muzyką Neuroflow KOSZT
Etap I 120 ZŁ
Etap II 110 ZŁ


Data publikacji 04.08.2022 r.