Szkoła dla Rodziców.

NPPP ALTER w Sosnowcu zaprasza na warsztaty: „SZKOŁA DLA RODZICÓW”.


 

Szkoła dla Rodziców to psychoedukacyjny program usprawniający metody wychowawcze. Przeznaczony jest dla rodziców, wychowawców, opiekunów prawnych.

Jest to cykl dziesięciu spotkań warsztatowych trwający około 2,5 godzin (czas trwania uzależniony jest od liczby uczestników, których liczba winna się wahać od 8 do 15 osób).

Może w nich uczestniczyć oboje rodziców lub tylko jeden z nich. Pamiętać jednak należy, że rodzice nie mogą być skonfliktowani. SDR nie może się bowiem przekształcić w proces mediacyjny, terapeutyczny. Rodzice nie mogą uczestniczyć w zajęciach zamiennie.

 

W trakcie warsztatów rodzice przyglądają się i ewentualnie modyfikują swoje metody wychowawcze zdobywając wiedzę w obszarach:

  • Stawiania i respektowania granic
  • Rozpoznawania i szanowania uczuć
  • Zachęcania dziecka do współpracy
  • Definiowania pojęcia kary
  • Rozwiązywania problemów i konfliktów
  • Zachęcania dziecka do samodzielności
  • „Wpisywania” dziecka w role oraz uwalniania od grania ról wiążących
  • Wykorzystywania pochwały i zachęty w wychowaniu

Niezbędnym warunkiem uczestniczenia w programie jest obecność na pierwszych zajęciach, zaakceptowanie kontraktu grupowego oraz oczywiście posiadanie dzieci bez względu na ich wiek.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia SDR jest uczestnictwo w przynajmniej 80% spotkań. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie spotkania powiązane są ze sobą tematycznie. A nieobecność na zajęciach zubaża uczestników o wiedzę wykorzystywaną na kolejnych zajęciach. Na zajęcia warto przynieść ze sobą długopis oraz notatnik.

Szkoła dla rodziców jest propozycją rozwiązań wychowawczych. Nie stanowi jednak panaceum na wszystkie problemy pojawiające się w rodzinie. Efekty w dużym stopniu zależą od zaangażowania, wytrwałości i konsekwentnego postępowania rodziców, wychowawców, opiekunów prawnych.

 


Umiejętności zdobyte w czasie zajęć SZKOŁY DLA RODZICÓW można kontynuować, rozwijać i usprawniać w czasie zajęć:

– SZKOŁA DLA RODZICÓW – RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI

– SZKOŁA DLA RODZICÓW – NASTOLATEK


Zajęcia będą prowadzone przez Panią mgr Katarzynę Lebioda.

Rozpoczną się od lutego 2023 r. Grupa do 15 osób.

Będzie to cykl 10 spotkań, które będą odbywały się w soboty.

Koszt spotkania to 150 zł/1 osoba.

 

Zapraszamy do zapisów!

 

Poradnia AlterSosnowiec:      (+48) 533 584 952   

                                    sosnowiec@poradniaalter.pl


Opublikowano

30.11.2022 r.