PRZEWODNIK KWALIFIKACJI DO BEZPŁATNEJ TERAPII WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU W PORADNI ALTER.


Idź z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty. Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/ niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz

!WAŻNE!– stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

  • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
    (częsty i skuteczny argument!!!)
  •  niepełnosprawność ruchową w tym z afazją,
  •  niepełnosprawność intelektualną,
  • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)
  •  Autyzm i Zespół Aspergera,
  • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.


Idź do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja- sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka).

Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna w ciagu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.

Odbierz OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Przyjdź z opinią do jednej z naszych Poradni ALTER w

Białymstoku : ul. Zwycięstwa 10A, pok. 104 (I piętro), tel : 533-604-901, e-mail: bialystok@poradniaalter.pl

Bielsku-Białej : ul. 11 listopada 60-62 (Pasaż „Pod Orłem”) , tel.: 533-585-976, e-mail: bielskobiala@poradniaalter.pl

Chorzowie : ul. Stanisława Moniuszki 8b, tel.: 533-309-667, e-mail: chorzow@poradniaalter.pl

Sosnowcu : ul. Ostrogórska 21, (budynek szkoły, II piętro), tel.: 533-584-952, e-mail: sosnowiec@poradniaalter.pl

Słupsku : ul. Henryka Sienkiewicza 9 (II piętro), tel.: 533-230-487, e-mail: slupsk@poradniaalter.pl

 GOTOWE!

Otrzymujesz informacje o ilości godzin i rodzaju przyznanej terapii. Możesz BEZPŁATNIE korzystać z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej ALTER