Nowy nabór na TUS

Ruszamy z nowym naborem na Trening Umiejętności Społecznych (TUS).


Trening Umiejętności Społecznych jest formą psychoedukacyjnych zajęć grupowych przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumie się m. in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie. Dzięki temu, że TUS odbywa się jako „terapia poprzez zabawę” dzieci chętnie w nim uczestniczą. Za swoją pracę dzieci otrzymują pozytywne wzmocnienia zarówno od trenerów jaki i rówieśników, co dodatkowo motywuje je do nauki nowych umiejętności. Pozytywne doświadczenia nabyte w grupie treningowej wzmacniają samoocenę dziecka, co zachęca do powtarzania ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną.

Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci, które są nieśmiałe, lękowe, niechętnie podejmują interakcje z innymi dziećmi, dzieci z ADHA, zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.


Zgłoszenia przyjmujemy do 03.03.2023 r. 

Zajęcia rozpoczynają się od 07.03.2023 r.


Bezpłatne obowiązkowe spotkania prowadzących z rodzicami, będą odbywały się 21.02.2023 r. od godziny 16:00. Spotkania mają na celu zapisanie dzieci do odpowiedniej grupy wiekowej.


Zajęcia będą odbywały się we wtorki o godzinie 16:00 i 17:00
w 2 grupach wiekowych 5-7 oraz 8-10/11.

Koszt jednego spotkania: 100 zł płatne przed zającami w sekretariacie Poradni. 


Prowadzący zajęcia:

 

mgr Monika Wiśniowska, logopeda, pedagog

 

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie:

 • Logopedii
 • Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (ologofrenopedagogiki)
 • Terapii pedagogicznej

Obecnie studentka Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kierunku neurologopedia kliniczna.

Zakres pracy terapeuty w Poradni Alter

W Alter prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną. Pracuje z dziećmi z afazją, opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz różnymi zaburzeniami artykulacyjnymi.

Główne metody i podejścia w pracy np.

Jestem logopedą pasjonatką. Wybieram holistyczne podejście terapeutyczne. Starannie dobieram metody do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej
 • Kurs Elektrostymulacja w logopedii.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD-        
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej – dr M.Grycman
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Terapia miofunkcjonalna i wiele innych.

„Pat” Patryk Stępień

Potrafię słuchać, zadawać trafne pytania i projektować niezapomniane doświadczenia szkoleniowe.

Jestem magistrem pedagogiki oraz doradztwa filozoficznego i coachingu, a także studiów z obszaru przywództwa. Skończyłem szkołę trenerów oraz wiele kursów wzmacniających warsztat mojej pracy w tym Trening Umiejętności Społecznych. Obecnie przygotowuję się do rekomendacji PTP I i zmierzam w kierunku uzyskania stopnia doktora nauk społecznych.

Uczestnicy moich szkoleń przekonują się, że szkolenie może być interesujące, interaktywne i przyjemne, a zarazem skuteczne i owocne w nową wiedzę i umiejętności.

 


Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 
533 585 976


Opublikowano: 19.01.2023 r.