Cennik obowiązujący od 01.02.2023 r.

     
Cennik usług od 01.02.2023 r.
Rodzaj usługi Typ usługi Cena za usługę
KONSULTACJE Psychologiczna- odbywa się z rodzicem/opiekunem prawnym bez obecności dziecka 160,00 zł
Pedagogiczna 160,00 zł
Logopedyczna/neurologopedyczna 160,00 zł
Integracji sensorycznej 160,00 zł
Rehabilitacyjna 160,00 zł
DIAGNOZA Diagnoza psychologiczna z opinią 400,00 zł
Diagnoza pedagogiczna z opinią 400,00 zł
Diagnoza neuro/logopedyczna z opinią 400,00 zł
Diagnoza rehabilitacyjna z opinią 400,00 zł
Diagnoza funkcji sensorycznych (SI) z omówieniem i opinią 550,00 zł
Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii), badanie gotowości szkolnej, uogólnione trudności w uczeniu się z opinią 700,00 zł
Diagnoza Wad Stóp  200,00 zł
Test MOXO – diagnoza zaburzeń koncentracji uwagi 300,00 zł
Może zaistnieć konieczność poszerzenia diagnozy na kolejnej wizycie- koszt zgodnie z aktualnym cennkiem
TERPIA Psychologiczna 140,00 zł
Pedagogiczna 140,00 zł
Logopedyczna/neurologopedyczna 140,00 zł
Elekstrostymulacja logopedyczna  70,00 zł/140,00 zł
Integracji sensorycznej 140,00 zł
Rehabilitacyjna 140,00 zł
EEG-Biofeedback  140,00 zł
EEG-Biofeedback – pakiet 10 sesji -płatne z góry 1 000,00 zł
Psychoterapia indywidualna 200,00 zł
Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 140,00 zł
Trening Umiejętności Społecznych 100,00 zł
Terapia ręki 140,00 zł
Terapia Wad Stóp u dzieci  140,00 zł
Badanie podoskopem z omówieniem 140,00 zł
Dogoterapia, Sensoplastyka, Joga dla dzieci  80,00 zł
TUS LEGO 90,00 zł
Dieta sensoryczna  300,00 zł
PISMA  Informacja dla instytucji/informacja o wynikach diagnozy 80,00 zł
Opinia od jednego specjalisty 100,00 zł
Zaświadczenie wydane przez rejestrację 40,00 zł
 Opublikowano 16.01.2023 r.