Cennik od 01.09.2023

Cennik usług od 01.09.2023 r.
Rodzaj usługi Typ usługi Cena za usługę
KONSULTACJE (PIERWSZE SPOTKANIE) Psychologiczna dla dzieci poniżej 5 r.ż. – odbywa się z rodzicem/opiekunem prawnym bez obecności dziecka 160,00 zł/ 1 spotkanie
Psychologiczna – rodzic/opiekun prawny + dziecko 180,00 zł/ 1 spotkanie
Pedagogiczna (trudności szkolne) 160,00 zł/ 1 spotkanie
Logopedyczna 160,00 zł/1 spotkanie
Fizjoterapia 160,00 zł/ 1 spotkanie
Neurologopedyczna (dla dzieci poniżej 3 r.ż.) 180,00 zł/ 1 spotkanie
Integracji sensorycznej/bilateralnej 180,00 zł/ 1 spotkanie
NDT – Bobath (neurorozwojowa) 180,00 zł/ 1 spotkanie
DIAGNOZA Diagnoza logopedyczna z opinią 400,00 zł/ 1 spotkanie
Diagnoza neurorozwojowa z opinią 500,00 zł/ 3 spotkania
Diagnoza bilateralna z opinią 500,00 zł/ 2 spotkania
Diagnoza funkcji sensorycznych (SI) z opinią 600,00 zł/ 3 spotkania
Diagnoza pedagogiczna z opinią 400,00 zł/ 1 spotkanie
Uogólnionych trudności w uczeniu się/badanie gotowości szkolnej/ryzyka dysleksji,dysgrafii,dyskalkuli,dysortografii 700,00 zł/ 1 spotkanie z pedagogiem, 1 spotkanie z psychologiem
450,00zł/ 1 spotkanie
Diagnoza Wad Stóp 300,00zł/ 1 spotkanie
Test MOXO – diagnoza zaburzeń koncentracji uwagi 300,00 zł/ 1 spotkanie
 Test IQ – test ilorazu inteligencji  450,00 zł/ 1 spotkanie
TERAPIA Pedagogiczna 140,00 zł/ 1 spotkanie
Logopedyczna 140,00 zł/ 1 spotkanie
Neurologopedyczna 150,00 zł/ 1 spotkanie
Gimnastyka korekcyjna 140,00 zł/ 1 spotkanie
EEG-Biofeedback 120,00 zł/ 1 spotkanie
Terapia ręki 140,00 zł/ 1 spotkanie
Pakiet 5 wizyt dowolnej terapii z zakresu WWRD 620,00zł/ 5 spotkań
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNIE NIE WCHODZĄCE W PROGRAM WWRD Kinesjology Taping 35,00 zł
Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe) 120,00 zł/ 1 spotkanie
Terapia kognitywna 150,00 zł/ 1 spotkanie
Terapia bilateralna 150,00 zł/ 1 spotkanie
Terapia integracji sensorycznej* 150,00 zł/ 1 spotkanie
Terapia powięziowa FDM 150,00 zł/ 1 spotkanie
Terapia metodą NDT-Bobath 150,00 zł/ 1 spotkanie
Terapia metodą NDT-Bobath (dla dzieci poniżej 3m. ż) 120,00 zł/ 1 spotkanie
Terapia wad stóp u dzieci według Zukunft-Huber 150,00 zł/ 1 spotkanie
Terapia karmienia 150,00 zł/ 1 spotkanie
Psychoterapia indywidualna 200,00 zł/ 1 spotkanie
Instrukraż pielęgnacyjny niemowlęcia 180,00 zł/ 1 spotkanie
Elekstrostymulacja logopedyczna 700,00 zł/ 5 spotkań
Sensoplastyka/arteterapia/joga dla dzieci/kreatywne warsztaty (zajęcia grupowe) 90,00 zł/ 1 spotkanie
Konsultacje z opiekunem prawnym ONLINE 200,00 zł/ 1 spotkanie
Grupa wsparcia dla 1 opiekuna prawnego dziecka z trudnościami 120,00zł/ 1 spotkanie
Grupa wsparcia dla 2 opiekunów prawnych dziecka z trudnościami 200,00zł/ 1 spotkanie
Pakiet EEG-Biofeedback – 10 spotkań 1000,00 zł/10 spotkań
Pakiet konsultacja NDT-Bobath + instruktaż 300,00zł/ 1 spotkanie
TERAPIE W DOMU Diagnoza Integracji Sensorycznej w domu pacjenta 900,00zł/ 3 spotkania
Omówienie diagnozy SI przez platformę internetową 200,00zł/ 1 spotkanie
Wizyty patronażowe fizjoterapeuty w domu pacjenta 1000,00zł/ 5 spotkań
Wizyty patronażowe fizjoterapeuty + neurologopedy 1250,00zł/ 5 spotkań
Fizjoterapia w domu pacjenta (do 15km) 250,00zł/ 1 spotkanie
PISMA Informacja dla instytucji/informacja o wynikach diagnozy 100,00 zł
Opinia od specjalistów WWRD 250,00 zł
Zaświadczenie wydane przez rejestrację 40,00 zł
WAŻNE! Czas trwania usługi terapeuta/diagnosta ma prawo dostosować w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji badanego.
*Terapia integracji sensorycznej od 01.01.2024 nie wchodzi w zakres terapii WWRD, ani w pakiety promocyjne. Jest to usługa pełnopłatna.
opublikowano 21.08.2023