Tydzień promocji na konsultacje

Tydzień promocji na konsultacje

16.01.2023 r. do 20.01.2023 r.


Poradnia Alter w Chorzowie zapraszamy na Tydzień promocji na konsultacje:

 • logopedyczna,
 • pedagogiczna,
 • psychologiczna,
 • fizjoterapeutyczna.

Każda konsultacja w kwocie 100,00 zł

zamiast 150,00 zł

Od 16.01.2023 r. do 20.01.2023 r.


Konsultacje logopedyczne prowadzą:

mgr Agnieszka Fatyga, logopeda

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, logopedia, specjalność logopedia kliniczna (magister)
 • Uniwersytet Śląski, Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa, specjalność logopedyczna (licencjat)

Zakres pracy terapeuty w Poradni Alter

 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • praca z dziećmi i młodzieżą,
 • wczesne wspomaganie rozwoju u dzieci,
 • prowadzenie terapii wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej.

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria 

 • Warsztaty logopedyczne: Wspomaganie dziecka z problemem logopedycznym w środowisku edukacyjnym.
 • Szkolenia z zakresu: Diagnoza i terapia logopedyczna;
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • Afazja dziecięca,
 • Rozpoznawanie wad wymowy. Planowanie terapii logopedycznej;
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy;
 • Diagnoza miofunkcjonalna w obszarach oddychania, połykania, żucia, pozycji spoczynkowej języka, postawy ciała, zgryzu;
 • Mechanizm działania ćwiczeń lewopółkulowych;
 • Świat dźwięków. Percepcja słuchowa, zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka;
 • Kontrakty behawioralne.

Konsultacje logopedyczne  i pedagogiczne prowadzi:

 

mgr Monika Wiśniowska, logopeda, pedagog

 

Wykształcenie

 • Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej.

Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie:

 • Logopedii
 • Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (ologofrenopedagogiki)
 • Terapii pedagogicznej

Obecnie studentka Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kierunku neurologopedia kliniczna.

Zakres pracy terapeuty w Poradni Alter

W Aler prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną. Pracuję z dziećmi z afazją, opóźnionym rozwojem mowy, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz różnymi zaburzeniami artykulacyjnymi.

Główne metody i podejścia w pracy np.

Jestem logopedą pasjonatką. Wybieram holistyczne podejście terapeutyczne. Starannie dobieram metody do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

Regularnie poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach:

 • Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD-        
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej – dr M.Grycman
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Terapia miofunkcjonalna

i wiele innych.

 


Konsultacje psychologiczne prowadzi:

 mgr Natalia Górecka,  psycholog.

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski, kierunek: psychologia, specjalność psychologia sądowa oraz psychologia pracy i organizacji pracy.

Zakres pracy terapeuty w Poradni Alter

 • Terapia psychologiczna w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Świadczenie poradnictwa psychologicznego, przeprowadzanie konsultacji.

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria

 • Kurs pt.,,Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży”.
 • Kurs pt.,,Diagnoza psychologiczna małego dziecka”.

 Konsultacje fizjoterapeutyczne prowadzi:

mgr Marta Pstrąg, fizjoterapeuta

 

Wykształcenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie)

Zakres pracy terapeuty w Poradni Alter

 • Prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Rehabilitacja wad postawy (między innymi asymetria ciała, wady stóp)
 • Prowadzenie terapii dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi, problemami dysbalansu napięcia mięśniowego, zaburzeniami wzroku i słuchu oraz nieprawidłowym rozwoju psychomotorycznym (całościowe zaburzenia rozwoju)

Główne metody i podejścia w pracy:

 • Trening funkcjonalny oparty na indywidualnym programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Elementy terapii sensorycznej
 • Terapia tkanek miękkich,
 • Praca z blizną
 • Kinesiotaping

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria

 • Kurs “Osteopatyczna diagnostyka i leczenie kręgosłupa oraz stawów obwodowych”
 • Warsztaty “Terapia blizn- komplementarnie”
 • Kurs “Wady postawy – zgryz i aparat żucia”
 • Kurs “Terapia zatok w ujęciu osteopatycznym”

 


mgr Leszek Peca

Fizjoterapeuta (PWZFz 28482), certyfikowany terapeuta NDT Bobath

Wykształcenie

 • Ukończył wydział Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
 • Ukończył sześć szkoleń NDT BOBATH zakończonych certyfikatem zgodnie z europejskimi przepisami.

Zakres pracy terapeuty w Poradni Alter

 • W ALTER zajmuje się diagnozą niemowląt i małych dzieci, pod względem jakościowym i ilościowym w rozwoju psychoruchowym oraz prowadzeniem stymulacji rozwoju w przypadkach stwierdzenia deficytów bądź jakichkolwiek odstępstw od rozwoju prawidłowego. Prowadzi instruktaże dla rodziców w zakresie ich roli w procesie stymulacji rozwoju oraz sposobów postępowania z dzieckiem w domu oraz wszystkich sytuacjach związanych ze spontaniczną aktywnością i uczestnictwem w życiu codziennym.

 

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria

 • współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath,
 • ukończył liczne kursy i szkolenia dotyczące rehabilitacji w neurologii dziecięcej oraz pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • odbył dwukrotnie staże w Niemczech w Ośrodkach Rehabilitacji,
 • jest ekspertem Krajowej Izby Fizjoterapeutów do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny funkcjonalnej małych dzieci.
 • W swoim CV ma prowadzenie szkoleń dla fizjoterapeutów, wystąpienia na konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach naukowych,
 • Odznaczony dyplomem i medalem z okazji 25-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia NDT Bobath,
 • odznaczony limitowaną odznaką „Serce na dłoni” przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo,
 • jest członkiem komitetu założycielskiego Międzynarodowej Grupy Współpracy Terapeutów Centralnego Układu Nerwowego (Internationale Gruppe für Zusammenarbeit der Therapeuten des Zentralen Nervensystems) z siedzibą w Mariaberger Heime e.V. – w Gammertingen (Niemcy),
 • prowadził wykłady w Niemczech w ramach ww. Grupy Współpracy.

Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 
533 585 976


Zapraszamy na tydzień promocji na konsultacje do naszych pozostałych placówek:

 

Poradnia Alter w Białymstoku nr kontaktowy  533 604 901 w terminie od 21.01.2023 r. do 27.01.2023 r.
Poradnia Alter w Słupsku nr kontaktowy    533 230 487  w terminie 16.01.2023 r. do 20.01.2023 r.
Poradnia Alter w Sosnowcu nr kontaktowy  533 584 952 w terminie 16.01.2023 r. do 20.01.2023 r.

Opublikowano: 21.12.2022 r.