Elektrostymulacja

Elektrostymulacja


Zabiegi elektrostymulacji są skutecznym uzupełnieniem terapii logopedycznej i leczenia ortodontycznego. Są całkowicie bezpieczne – impulsy TENS posiadają niskie natężenie i stymulują jedynie nerwy czuciowe na powierzchni skóry. Do elektrostymulacji wykorzystuje się wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Metoda elektrostymulacji pozwala na oddziaływanie na cały aparat artykulacyjny wspomagając jego działanie. Zabiegi pobudzają włókna mięśniowe, dzięki czemu następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.


Sam zabieg trwa od 5 do 25 min (czas uzależniony od wieku i zaburzeń) i jest bezbolesny. W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć. 


Elektrostymulacja prądami TENS/EMS przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych z:

 • opóźnionym rozwojem mowy;
 • zaburzeniami artykulacji;
 • nawykowym otwieraniem ust;
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego;
 • zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych;
 • dysfagią (problemami z połykaniem);
 • krztuszeniem podczas jedzenia i picia;
 • mową nosową;
 • afazją;
 • porażeniem nerwu twarzowego;
 • porażeniem mózgowym;
 • rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

Niektóre przeciwwskazania do elektrostymulacji:

 • silna arytmia serca,
 • epilepsja (wymaga konsultacji z neurologiem),
 • aktywny nowotwór złośliwy,
 • stany pooperacyjne oraz świeżo po urazie,
 • nieuregulowane nadciśnienie,
 • gorączka.

Warunkiem koniecznym skorzystania z usługi jest zlecenie lekarza.


Terapię prowadzi: 
mgr Irena Zbierańska-Wandzel
pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda

Wykształcenie

 • Uniwersytet Opolski Terapia Pedagogiczna z Pedagogiką Specjalną.
 • Uniwersytet Śląski Logopedia z Glottodydaktyką i Terapią Pedagogiczną.
 • Uniwersytet Ślaski Neurologopedia, studia podyplomowe.

Zakres pracy w Poradni Alter 

 • diagnoza i terapia logopedyczna, neurologopedyczna;
 • praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • usprawnianie metodami neurorozwojowymi.

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria 

 • Kurs – Elektrostymulacja w logopedii.
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch Feeding Therapy.
 • Podstawy karmienia terapeutycznego z wykorzystaniem terapii pozycji oralnej metoda TALK TOOLS.
 • Dysfagia -praktyczny warsztat terapeuty karmienia.
 • Usprawnianie stawu skroniowo -żuchwowego.
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt.
 • Cykl szkoleń ,,Centrum Metody Krakowskiej’’.
 • Kurs masażu Shantala.
 • Cykl szkoleń związanych z tematyką autyzmu.
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy.
 • Warsztaty Terapia przez ruch- ARTETERAPIA, MUZYKOTERAPIA.
 • Moduł KORP- Programy Terapii.
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych.
 • Terapia miofunkcjonalna.
 • Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej- cykl szkoleń.

Koszt terapii prywatnej: 140,00 zł

Koszt z opinią  WWR 70,00 zł

 

Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 533 585 976.


Elektrostymulację prowadzimy także w pozostałych naszych placówkach:

Poradnia Alter w Białymstoku nr kontaktowy  533 604 901
Poradnia Alter w Słupsku nr kontaktowy    533 230 487
Poradnia Alter w Sosnowcu nr kontaktowy  533 584 952

 Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

*cenny w poszczególnych placówka mogą się różnic


Opublikowano: 22.12.2022 r.