Diagnoza Integracji Sensorycznej

Poradnia Alter w Chorzowie zaprasza na
diagnozę integracji sensorycznej 


Co to jest Integracja Sensoryczna ?

Integracja Sensoryczna to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia również selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Warto podkreślić, że Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością, podobnie jak oddychanie a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym, a więc towarzyszy nam od początku do końca życia.

W rozwoju zmysłowym człowieka występują tzw. okresy krytyczne – jeśli z jakiegoś powodu u dziecka zostanie ograniczony lub zaburzony dostęp do danej stymulacji, wywoła to nieodwracalne skutki, ograniczające zdolności percepcyjne dziecka w kolejnych latach życia.

Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego (dotykowego i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego.


Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się:

 1. Wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce.                                           
 2.  Niewłaściwym poziomem uwagi.
 3.  Obniżonym poziomem koordynacji ruchowej.
 4.  Opóźnionym rozwojem mowy.
 5.  Nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej.
 6.  Trudnościami w zachowaniu.

Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.


Na czym polega diagnoza?

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej polega na przeprowadzeniu  wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka podczas  spontanicznej i kierowanej zabawy, a także w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia  specjalistycznych testów.

Pełna diagnoza Oceny Procesów Przetwarzania Sensorycznych obejmuje 3 spotkania. Diagnoza składa się z kilku części:

 1. Szczegółowy Wywiad z Rodzicem- Terapeuta zadaje pytania związane z przebiegiem ciąży, szczegółowym rozwojem dziecka w pierwszym roku życia, przebiegiem chorób, bieżącymi trudnościami i problemami dziecka itp.
 2. Kwestionariuszu Sensomotorycznego Rozwoju Dziecka – Rodzice proszeni są o odpowiedź w formie pytań zamkniętych (odpowiedź tak lub nie) na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem dziecka.
 3. Obserwacja Kliniczna – Szereg zadań, o których wykonanie jest proszone dziecko, w celu wykluczenia lub potwierdzenia trudności z obszaru związanego z SI (np. reakcje równoważne, posturalne, koordynację, planowanie motoryczne i wiele innych).
 4. Obserwacja Swobodnej i Ukierunkowanej Zabawy – na podstawie obserwacji swobodnej zabawy doświadczony terapeuta wyciągnie szereg diagnostycznych wniosków dotyczących funkcjonowania dziecka.
 5. Przekazanie pisemnej opinii i jej omówienie –  na ostatnim spotkaniu (bez udziału dziecka) otrzymujecie Państwo pisemną opinii, uprawniającą do skorzystania z terapii SI na terenie całego kraju wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz szczegółowe omówienie diagnozy.

Jeśli zauważają Państwo pewne trudności w zachowaniu swojego dziecka, nie zwlekajcie i zgłoście się na konsultację z terapeutą integracji sensorycznej, który oceni poziom występujących trudności.


Koszt diagnozy z opinią 550,00 zł


Diagnozę przeprowadza:

mgr Judyta Pietras
fizjoterapeuta, terapeuta SI

Absolwentka fizjoterapii na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Nauk o Zdrowiu profil praktyczny w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej, pracą z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, rehabilitacją wad postawy.


Ukończyła kursy z zakresu:

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej Kurs I i II stopnia wg. J. Ayres;

Kurs SensiBabyIntro „Wrażliwe niemowlę a zaburzenia sensoryczne”;

Kurs „Ocena modulacji sensorycznej”;

Kurs doskonalący dla Specjalistów i Wykładowców zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń przetwarzania sensorycznego;

Terapia Manualna wg Typaldosa- Kurs FDM; , Kurs Kinesjology Tapingu Zgodny ze standardami K-Active Assotiation

W trakcie kurs NDT Bobath.


Zachęcam do polubienia naszego fanpage♥♥♥

https://www.facebook.com/poradniaalter


Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie.

Zapisy w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 
533 585 976


Opublikowano 19.01.2023 r.