Szkolenia

Zgłoszenia przyjmuje Agnieszka Ejsmont tel.: 578-630-300,   e-mail: szkoleniaalter@gmail.com


 Nazwa SzkoleniaMiejsceTermin

SZKOLENIA NA 2020 r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA 2020 r. - kliknij i zapoznaj się z ofertą
WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z GRUPY RYZYKA NA PODSTAWIE METOD NEUROROZWOJOWYCH, ERGOTERAPII W PEDIATRII I INTEGRACJI SENSOMOTORYCZNEJ ORAZ TERAPII OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI - MODUŁ IALTER Chorzów27.03.2020- 28.03.2020r.
WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z GRUPY RYZYKA NA PODSTAWIE METOD NEUROROZWOJOWYCH, ERGOTERAPII W PEDIATRII I INTEGRACJI SENSOMOTORYCZNEJ ORAZ TERAPII OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI – MODUŁ II ROZBUDOWANYALTER Chorzów22-23.05.2020 r. (piątek godz. 15:30-20:30, sobota godz. 8:00-18:00)
ERGOTERAPIA W PEDIATRII, TERAPIA RĘKI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY I MOWĘALTER Chorzów03-04.07.2020 r. (piątek godz. 15:30-20:30, sobota godz. 8:00-18:00)
Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii podejście Esther de Ru ALTER Chorzów14.11.2020- 15.11.2020r.

A R C H I W A L N E

CERTYFIKOWANY KURS EMPATHY DOLLS – LALKI TERAPEUTYCZNEALTER Chorzów12.01.2020 r. (niedziela, godz. 10.00-16.00)
KARMIENIE TERAPEUTYCZNE HUMAN TOUCH INTRO- KURS PODSTAWOWYALTER Chorzów11.01.2020 r. (sobota, godz. 10.00-17.00)
DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ MOWY DZIECKA Z ROZSZCZEPEM WARGI I PODNIEBIENIA, W TYM WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNAALTER Chorzów07-08.12.2019r. (sobota-niedziela)
ELASTYCZNY TERAPEUTYCZNY TAPING W LOGOPEDII/NEUROLOGOPEDII PODEJŚCIE ESTHER DE RU
ALTER Chorzów16-17.11.2019r.
ORTODONCJA W SPOTKANIU Z LOGOPEDIĄ, CZYLI JAK KOMPLEKSOWO DIAGNOZOWAĆ ORAZ LECZYĆ WADY ZGRYZU I WYMOWY
ALTER Chorzów26-27.10.2019 (sobota-niedziela)
ZABURZENIA PRACY STAWU SKRONIOWO- ŻUCHWOWEGO – DIAGNOZA I METODYKA PRACYALTER Chorzów09-10.11 2019r. (sobota-niedziela)
SZKOLENIE SI DLA NAUCZYCIELI I TERAPEUTÓWALTER Sosnowiec19.10 i 23.11 2019r.
PACJENT Z DYSFAGIĄ NEUROGENNĄ W PRACY LOGOPEDY. DROGA DO DIAGNOZY I TERAPII.ALTER Chorzów21-22.09.2019r. (sobota-niedziela)
POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE PRZY PRZYKURCZACH STAWÓW BIODROWYCH W DYSPLAZJI
ALTER Chorzów14.09.2019 r. (sobota)
ROSZERZANIE DIETY U NIEMOWLĘCIA
ALTER Chorzów29.06.2019 r.
„ELEMENTY MUZYKOTERAPII W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM” - szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i pracowników oddziałów przedszkolnych, pedagogów, logopedów, psychologów.
.
ALTER Sosnowiec08.06.2019r.
SZKOLENIE „WSPOMAGANIE KARMIENIA DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM”ALTER Chorzów08.06.2019 r. (sobota)
PRAWIDŁOWY I NIEPRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA OD NOWORODKA DO 12 MIESIĄCA ŻYCIA
ALTER Chorzów18.05-19.05.2019 r. (sobota-niedziela)
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grup ryzyka" - szkolenie przeznaczone dla lekarzy, logopedów i neurologopedów, terapeutów SI, rehabilitantów, pedagogów ogólnych, pedagogów specjalnych prowadzone przez uznaną terapeutkę – logopedę dr Teresę Kaczan.ALTER Chorzów29.03.2019- 30.03.2019r.
„ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM” - szkolenie przeznaczone dla lekarzy, logopedów i neurologopedów, terapeutów SI, rehabilitantów, pedagogów ogólnych, pedagogów specjalnych.ALTER Sosnowiec16.03.2019 lub 13.04.2019r.