WARSZTATY TEMATYCZNE Z NEUROLOGOPEDĄ, SPOTKANIA DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI, ZAJĘCIA Z ROZWOJU MOWY I TERAPII RĘKI DLA DZIECI

PROWADZĄCY: mgr Sandra Daniluk-Nowaklogopeda, neurologopeda, nauczyciel polonista. Specjalizuje się w pracy z niemowlętami i dziećmi z zaburzeniami karmienia i dystrybucji napięcia mięśniowego.

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT PT. „ROZSZERZANIE DIETY U NIEMOWLĘCIA”

Kto może wziąć udział w warsztacie?

  • Rodzice,
  • Nauczyciele i terapeuci wszystkich specjalizacji.

TEMATYKA:

  1. Rozszerzanie diety u niemowlęcia w teorii
  2. Dobór metody, konfrontacja z metodą BLW
  3. Dobór narzędzi do karmienia
  4. Napotykane trudności i metody radzenia sobie z nimi
  5. Wpływ wzorcowego rozszerzania diety na rozwój mowy, koordynacji, motoryki i sukcesów szkolnych
  6. Dyskusja, możliwość zadawania pytań.

SPOTYKAMY SIĘ PRZY KAWIE, ZAPRASZAMY Z DZIEĆMI!!

TERMIN: 29.06.2019 (sobota), godz. 10:00-13:00.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER, ul. Stanisława Moniuszki 8b, CHORZÓW.

ZGŁOSZENIA:

KOSZT: 40 zł (jeden rodzic), 60 zł (para rodziców)

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

FUNDACJA EDUKACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU EVOLVER UL. ŚREDNIA 3A 41-506 CHORZÓW
Bank PEKAO, numer rachunku 71 1240 4155 1111 0010 7126 6731 z dopiskiem „Warsztaty z neurologopedą + imię i nazwisko„.

Wpłata jest równoznaczna z wpisaniem na listę uczestników. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 24.06.2019.