ORTODONCJA W SPOTKANIU Z LOGOPEDIĄ, CZYLI JAK KOMPLEKSOWO DIAGNOZOWAĆ ORAZ LECZYĆ WADY ZGRYZU I WYMOWY

PROWADZĄCY: lek. stom. Monika Nawrot – dyplom lekarza stomatologa uzyskała w 1999 roku na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i ortodontycznym dzieci i dorosłych. Przygoda z ortodoncją rozpoczęła się w 2006 roku, co wiąże się z nieustannym podnoszeniem kwalifikacji poprzez czynne uczestnictwo w różnorodnych kursach obejmujących tą tematykę. Sukces w stawianiu trafnej diagnozy oraz skutecznym leczeniu wiąże się z indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, gdzie każdy pacjent jest wnikliwie analizowany, a leczenie czynnościowe zapewnia osiągnięcie stabilnego efektu końcowego. Dr Nawrot aktualnie prowadzi gabinet DENTICA w Siemianowicach Śląskich.

 

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY:

 • lekarzy stomatologów,
 • ortodontów,
 • logopedów o wszystkich specjalizacjach logopedycznych,
 • neurologopedów,
 • studentów kierunków: logopedia (i jej specjalizacje), neurologopedia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie czynników zaburzających rozwój narządu żucia.
 2. Wady zgryzu- przyczyny oraz profilaktyka.
 3. Rozważania dotyczące wędzidełek (konsekwencje, kiedy należy podjąć działania).
 4. Terapia miofunkcjonalna- jak ją wykorzystać w codziennej praktyce?
 5. Rola prawidłowego oddychania (m.in. metoda Butejki)
 6. Współpraca logopedy z ortodontą.
 7. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
 8. Dyskusja: „Zdaniem logopedy…”

 

TERMIN: 26-27.10.2019 r. (sobota-niedziela)

 • 26.10.2019 (sobota, godz. 9.00-20.00)
 • 27.10.2019 (niedziela, godz. 9.00-14.00)

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER, ul. Stanisława Moniuszki 8b, CHORZÓW.

ZGŁOSZENIA:

 

KOSZT: 700 zł

 

Wpłaty zaliczki w wysokości: 100zł oraz pozostałej kwoty należy dokonać na konto:

FUNDACJA EDUKACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU EVOLVER ul. ŚREDNIA 3A 41-506 CHORZÓW

Bank PEKAO, numer rachunku 71 1240 4155 1111 0010 7126 6731

z dopiskiem „Szkolenie ortodoncja + imię i nazwisko„.

Opłata zaliczki jest równoznaczna z wpisaniem na listę uczestników.

 

Maksymalna liczba miejsc: 20 osób.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ MATERIAŁY SZKOLENIOWE I CERTYFIKAT UDZIAŁU W SZKOLENIU.