!! Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. ZAPRASZAMY !!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Słupsk

21 gru

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego marzenia, ciepła, wiary i życzliwości życzymy Wam łącząc wyrazy miłości. Wesołych i spokojnych Świąt oraz sterty miłych prezentów pod choinką.

14 gru

Terminarz zamknięcia poradni

Terminarz zamknięcia NPPP Alter. Szanowni Państwo informujemy o dniach wolnych w miesiącu grudniu 2022r. W tym okresie nie prowadzimy terapii oraz nie diagnozujemy. Życzymy Zdrowych …

14 paź

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy takich myśli i marzeń które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce cierpliwości…

07 cze

Przerwa wakacyjna

Szanowni Państwo informujemy, że Nasze Poradnie będą miały przerwę wakacyjną w następujących terminach: Białystok od 18.07 do 15.08 Chorzów od 04.07 do 17.07 Słupsk od 18.07. do 15.08 Sosnowiec od 01.08…

01 cze

Dzień Dziecka

1 czerwca, czyli Dzień Dziecka to bardzo ważne święto, na które czeka każde dziecko z niecierpliwością. Z tej okazji życzymy wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego, szczęścia, radości ….

26 maj

Dzień Matki

Wszystkim Mamom składamy, najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych pragnień, samych cudownych chwil w życiu i nieustającej pociechy…

26 kw.

Majówka

Majówka, a Niepubliczne Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne Alter. Zapoznaj się z informacją o zamknięciu placówek. Zapraszamy serdecznie po weekendzie. Życzymy słonecznej pogody.

06 kw.

Przerwa świąteczna

Informujemy, że w związku ze Świętami Wielkanocnymi Poradnie ALTER są zamknięte. Pełnych miłości, radości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bogatego zajączka życzy Poradnia Alter.

08 mar

Dzień Kobiet

8 marca Dzień Kobiet. Aby wszystkie dni czymś się wyróżniały, w wolnym tempie upływały. By każdy dzień uśmiechem był rozpoczynany, a potem innym rozdawany. Aby wiatr rozwiewał wasze smutki…

21 sty

Dzień babci i dziadka

Dzień babci i dziadka. Z okazji dzisiejszego i jutrzejszego Święta, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Kochanym Babciom i Dziadkom. Życzymy zdrowia, siły, dobrego humoru.

13 sty

Mindfulness

Poradnia Alter w Słupsku zaprasza od stycznia 2022 r. na Mindfulness. Mindfulness pozwala zatrzymać się na chwilę w pędzącym świecie i cieszyć się
obecną chwilą.

12 sty

Elektrostymulator logopedyczny

Poradnia Alter w Słupsku zaprasza na nowość w ofercie – terapię przy użyciu Elektrostymulatora logopedycznego. Elektroterapia prądami TENS/EMS przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych. Czytaj dalej…

Oferta

EEG
Biofeedback

Nowoczesna i bezpieczna metoda neuroterapeutyczna, która umożliwia zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. Jest adresowana do wszystkich grup wiekowych i ma zastosowanie w :

 • treningach oddechowych,
 • relaksacji,
 • terapii stresu,
 • zaburzeniach emocjonalnych (lęk, depresja, agresja),
 • zaburzeniach pamięci i koncentracji uwagi,
 • problemach szkolnych, ADHD,
 • zaburzeniach pokarmowych,
 • rekonwalescencji poudarowej,
 • pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce,
 • pracy z osobami dorosłymi pragnącymi zwiększyć swój potencjał.

Więcej o EEG-Biofeedback

Badania Psychologiczno – Pedagogiczne

Badania psychologiczno-pedagogiczne to szczególny rodzaj badań, który obejmuje spotkanie z psychologiem i pedagogiem w celu dokładnego poznania i oceny sfery intelektualnej, emocjonalnej i funkcjonalnej badanej osoby. Dokładne i precyzyjne przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych w wielu przypadkach stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia procesu terapeutycznego. W ramach prowadzonych badań nasza poradnia oferuje:

 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne małych dzieci – ocena funkcjonowania w pierwszych latach życia i wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych.
 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 lat) – ocena funkcjonowania zgodnie z określonymi normami rozwojowymi przewidzianymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne młodzieży z wydaniem opinii – ocena funkcjonowania w środowisku szkolnym oraz ocena poziomu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi jak i sposobem budowania i utrzymywania relacji.

Badanie gotowości
szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Badanie rozwoju psychoruchowego

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są nowym, standaryzowanym narzędziem diagnostycznym, które służy ocenie rozwoju dziecka w sferze:

 • obszaru psychoruchowego.
 • zdolności motorycznych .
 • lateralizacji
 • spostrzegania i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego.
 • kompetencji przedszkolnych (od 3,0 do 5,11 r.ż.)
 • kompetencji szkolnych (od 6,0 do 9,11 r.ż.).

Istotną zaletą narzędzia KORP jest możliwość diagnozowania dzieci już od pierwszego miesiąca życia do wieku 9 lat i 11 miesięcy. Niezależnie od tego czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, czy też jest niepokojący KORP pozwala na zdobycie rzetelnych informacji oraz programowania dla dziecka spójnej i przemyślanej koncepcji edukacyjno-wychowawczej

Badania
przesiewowe

Standaryzowana ocena funkcjonowania wzroku, słuchu i mowy

Szybka i wczesna wykrywalność zaburzeń wzroku, słuchu i mowy pozwala na przeprowadzenie skutecznej terapii, której efekty utrzymują się do końca życia. Im wcześniej zostanie rozpoznane zaburzenie, tym szybciej można podjąć oddziaływania terapeutyczne. W Poradni Alter rodzice i opiekunowie mogą dokonać przesiewowych badań wzroku, słuchu i mowy stanowiących punkt wyjścia do dalszej, poszerzonej diagnostyki i skierowania dziecka do specjalistów (okulista, audiolog, laryngolog, foniatra, neurolog, neurologopeda), dzięki którym otrzyma skuteczną pomoc medyczną i terapeutyczną. Jednym z narzędzi służących do badań wzroku, słuchu i mowy jest Platforma Zmysłów.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie integracji sensorycznej odruchów wczesnodziecięcych oraz przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i dotyku.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości diagnoza może obejmować następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie – nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego, współpraca i wykonywanie poleceń terapeuty.
 • ocena rozwoju odruchów niemowlęcych i integracji odruchów wczesnodziecięcych
 • badanie równowagi, balansowania ciałem.
 • ocena płynności, sprawności i poziomu aktywności ruchowej.
 • znajomość stron (prawa-lewa), poczucie kierunku, orientacja w schemacie ciała.
 • badanie poziomu napięcia mięśniowego.
 • badanie układu ruchu w obrębie głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.
 • ocena reakcji na wykonywanie zadań wysokościowych (wejście na drabinkę, schody).
 • ocena reakcji związana z zabawą na huśtawce.
 • ocena prawidłowości przetwarzania zmysłowego i reakcji na bodźce.
 • prawidłowy chód, poruszanie się po wyznaczonej linii, pokonywanie toru przeszkód, skok przez przeszkodę, rzucanie i łapanie piłki, celność, skakanie i stanie na jednej nodze, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
 • funkcjonowanie emocjonalne.

Diagnoza SI dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego człowieka. Jej przebieg wygląda inaczej wobec niemowląt, dzieci, młodzieży czy dorosłych. Narzędziami wspomagającymi proces diagnostyczny są testy południowo-kalifornijskie oraz testy diagnostyczne wg. J. Ayers (stosowane od 4 r.ż.)

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza funkcji
wzrokowych

W poradni ALTER w Słupsku przeprowadzane są diagnozy funkcji wzrokowych, w oparciu o metodę badań Sensomotorycznej Terapii Widzenia, w której oceniane są zdolności motoryczne dziecka oraz funkcje wzrokowe i wzrokowo-motoryczne

Badanie dziecka obejmuje między innymi:

 • ocenę ostrości wzrokowej do dali i bliży,
 • test fiksacji wzrokowej,
 • testy równowagi mięśniowej mięśni oka,
 • ocenę widzenia przestrzennego,
 • sprawności akomodacji,
 • umiejętności płynnego przenoszenia spojrzenia oraz fuzji.
Czas trwania diagnozy to minimum 60 minut pracy z dzieckiem.
Wyniki diagnozy służą ocenie funkcji wzrokowych dziecka, a wszelkie nieprawidłowości wymagające konsultacji okulistycznej oraz ortooptycznej mogą być w porę zauważone.
Objawy, które mogą wskazywać na dysfunkcję narządu wzroku u dziecka :
 • mrużenie oczu lub ich męczliwość,
 • niechęć do rysowania, czytania,
 • popełnianie błędów przy pisaniu (gubienie liter, mylenie),
 • przybliżanie się do telewizora, długie wpatrywanie się w tablet, telefon,
 • senność w czasie odrabiania lekcji,
 • „dziwne” ustawianie głowy podczas czytania, oglądania.
Jeśli obserwujesz któreś z powyższych objawów u swojego dziecka nie zwlekaj i zgłoś się do nas na badanie.
W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dokonujemy również diagnozy funkcji wzrokowych u nawet bardzo małych dzieci oraz dzieci słabo widzących.

 

Diagnoza Autyzmu
i Zespołu Aspergera

Diagnoza Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera z wydaniem zaświadczenia lekarskiego

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Diagnoza obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem,
 • spotkanie z lekarzem psychiatrą,
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne. Poradnia Alter może wydawać pełną diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim.

W naszej ofercie znajduja się także porady diagnostyczno-konsultacyjne (z testem ADOS lub bez), które nie obejmują spotkania z lekarzem psychiatrą i nie kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego.

Szczegółowe informacje związane z procedurą diagnostyczną w kierunku autyzmu znajdziesz tutaj.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.

Konsultacje
ze specjalistami

Konsultacje to forma spotkań z wybranym specjalistą, podczas której omawiane są przyczyny, dla których rodzic lub opiekun zgłasza się na wizytę (sam lub z dzieckiem). Konsultacja nie jest diagnozą – po spotkaniu poradnia nie wydaje żadnej opinii ani innego pisma.

W zależności od potrzeb, konsultacja może mieć wiele różnych celów takich jak:

 • omówienie przyczyn spotkania,
 • zasięganie opinii dotyczącej wybranego tematu,
 • ogólna ocena funkcjonowania dziecka ze wskazaniem dalszej ścieżki rozwoju – np. skierowanie na wybraną diagnozę w celu dokładnego zbadania interesującego nas obszaru,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • omówienie postępów rozwojowych w wybranym okresie czasu.

W Poradni Alter w Słupsku oferujemy Państwu:

 • Konsultację psychiatryczną – spotkanie z lekarzem psychiatrą dotyczące zaburzeń emocjonalnych (silny lęk, stres, nerwica, depresja, trauma itp.), oraz diagnozowania całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm i Zespół Aspergera).
 • Konsultację psychologiczną – dotyczącą zaburzeń sfery emocjonalnej i społecznej – obniżenie nastroju, lęk, stres, smutek, niska samoocena, kryzysy rozwojowe i wychowawcze, trudności w relacjach i adaptacji ze środowiskiem, zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze, problemy szkolne, podejrzenie występowania depresji, nerwicy, traumy, zaburzeń osobowości itp.
 • Konsultację pedagogiczną – obejmującą sferę funkcjonalną – koncentracja, pamięć, uwaga, spostrzeganie, myślenie (przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, logiczne), poziom wiedzy o świecie, poziom umiejętności rozwojowych adekwatnych do wieku, funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, umiejętności motoryczne, zdolności narracyjne. W ramach konsultacji pedagogicznej zajmujemy się również udzielaniem wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) itp.
 • Konsultację logopedyczną – dotyczącą funkcjonowania aparatu mowy i słuchu – budowa narządów artykulacyjnych, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, kontrola oddechu i przełykania, sprawność słuchowa itp.
 • Konsultację integracji sensorycznej (SI) – związaną z prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem bodźców w zakresie funkcjonowania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu itp.
 • Konsultację rehabilitacyjną – dotyczącą funkcjonowania w zakresie prawidłowej postawy, napięcia mięśniowego, motoryki dużej oraz sprawności aparatu ruchu itp.

Konsultacja może stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy diagnostycznej lub edukacyjno-terapeutycznej. Nasi specjaliści udzielają wszelkich potrzebnych informacji oraz wskazują najlepszą z możliwych ścieżek rozwiązania problemu.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Rehabilitacja
i Fizjoterapia

 • Terapia rehabilitacyjna – opiera się na wyrównywaniu deficytów mięśniowych, korekcji wad postawy oraz nauce prawidłowych wzorców ruchowych. W naszej poradni prowadzona jest także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Fizjoterapia – działania mające na celu :
  • rozwój, utrzymanie, przywracanie i usprawnianie zdolności ruchowych i funkcjonalnych całego organizmu,
  • korygowanie wad postawy,
  • rozwijanie sprawności motorycznej.

Zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów / fizjoterapeutów u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami aparatu ruchu, dystrofiami i nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

 

Zajęcia
indywidualne

Poradnia ALTER w Słupsku oferuje dodatkowe możliwości rozwoju w formie zajęć indywidualnych:

 • Zajęcia psychoedukacyjne – tematyka jest dobierana na podstawie indywidualnych potrzeb klienta (np. sposoby radzenia sobie ze złością, trening kompetencji rodzicielskich).
 • Zajęcia ogólnorozwojowe – dotyczą aktualnych potrzeb wybranej osoby (np. trening ortograficzny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, przygotowanie do szkoły, terapia ręki itp.).

Zajęcia
grupowe

Dla wielu dzieci zajęcia grupowe mają szczególną wartość, ponieważ są okazją do spotkania się ze swoimi rówieśnikami. Spotkania w grupie generują dodatkowy efekt terapeutyczny, uczą współpracy i dają możliwość wzajemnej obserwacji zachowań.

Poradnia ALTER oferuje różne formy zajęć grupowych:

 • Muzyka dla Smyka – intensywny rozwój kompetencji muzycznych oraz procesów poznawczych za pomocą muzyki dla dzieci od 3 do 7 lat.
 • Trening Umiejętności Społecznych – nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, wyrażania w bezpiecznych sposób swoich myśli i uczuć, funkcjonowania w systemie społecznym zgodnie z przyjętymi normami, kształtowanie umiejętności współpracy, empatii i chęci niesienia pomocy.
 • Trening Zastępowania Agresji – wspólne szukanie alternatywnych dróg radzenia sobie z agresją.
 • Logorytmika – połączenie zajęć logopedycznych z działaniami muzycznymi.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Scherborne – kształtowanie umiejętności poznawania własnego ciała, otoczenia i tworzenia relacji z drugim człowiekiem.
 • Arteterapia – szeroko rozumiane działania edukacyjno-terapeutyczne wykorzystujące i łączące muzykę, plastykę, taniec i teatr.
 • Sensoplastyka – zajęcia stymulujące rozwój wszystkich zmysłów w oparciu o różnorodne faktury.
 • Zajęcia polisensoryczne – dedykowane dla najmniejszych dzieci ukierunkowane na aktywację i stymulację wszystkich zmysłów.
 • Trening Pewności Siebie – uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów, dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.
 • Warsztaty dla rodziców – autorski projekt, który pozwala na świadome przeżywanie okresu rodzicielstwa i tworzenie wartościowego systemu wychowania dla swojego dziecka.

 

Nasz zespół

Naszą kadrę stanowi zespół wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, i fizjoterapii. Nasi specjaliści obok rzetelnego przygotowania merytorycznego, popartego długoletnią praktyką, posiadają odpowiednią wrażliwość i empatię pozwalającą na właściwe podejście do dziecka i jego najbliższych. Połączenie tych trzech elementów: wiedzy, doświadczenia i wrażliwości w kontakcie z podopiecznym pozwala na uzyskiwanie najlepszych efektów terapeutycznych. Ponadto w trosce o dobro podopiecznych, poprzez dążenie do udzielania jak najlepszej pomocy, nasza kadra dba o swój rozwój ustawicznie podnosząc kwalifikacje zawodowe.
mgr Magdalena Czapiga- Ryjewska
wicedyrektor, psycholog
mgr Magdalena Czapiga- Ryjewska
wicedyrektor, psycholog

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, oraz studiów podyplomowych o specjalności: psychologia kliniczna (Gdański Uniwersytet Medyczny); wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy).


Odpowiada za organizację i zarządzenie działaniami podejmowanymi przez placówkę. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym, zaburzeniami nastroju, lękiem, stresem, kryzysami rozwojowymi czy niskim poczuciem własnej wartości. Świadczy pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz udziela poradnictwa psychologicznego dotyczącego metod i sposobów pracy z dzieckiem w domu.


Bierze aktywny udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu metodyki pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, prowadzeniem terapii neuropsychologicznej, stosowaniem narzędzia diagnostycznego M-CHAT- R/F. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz sesji grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych.


 

mgr Martyna Małecka

psycholog
mgr Martyna Małecka

psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS w Sopocie, oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki na tej samej uczelni. Posiada przygotowanie pedagogiczne, które uzyskała w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.


Prowadzi diagnozę poziomu inteligencji, badanie funkcji poznawczych, diagnozę aktualnego poziomu rozwoju dziecka i jego osobowości. Zajmuje się terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Pracuje z osobami z zaburzeniami i chwiejnością emocjonalną (niskie poczucie własnej wartości, lęk, smutek, stres, obniżony nastrój, labilność). Tworzy strategie pomocy dla osób wymagających interwencji w sytuacjach kryzysowych. Diagnozuje i tworzy strategie postępowania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz będących ofiarami przestępstw seksualnych równocześnie prowadząc dla nich terapię psychologiczną. Kształtuje umiejętności budowania strategii udzielania pomocy w przypadkach związanych z obecnością dzieci i młodzieży w internecie (cyberprzemoc, szkodliwe treści, gry i wirtualne światy, nadmierne korzystanie z internetu, seksting, pornografia). Pomaga rodzicom w ukierunkowaniu i wdrażaniu odpowiednich oddziaływań dla dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją i niedostosowaniem społecznym. Świadczy doradztwo w zakresie metod i sposobów pracy z dzieckiem w domu.


Nieustannie rozwija warsztat terapeutyczny, jako uczestnik seminariów związanych z diagnostyką i terapią psychologiczną stosowaną w wielorakich sytuacjach trudnych i kryzysowych, adresowanych do różnych grup wiekowych i społecznych.


 

mgr Magdalena Pstrągowska
psycholog, psychoterapeuta
mgr Magdalena Pstrągowska
psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii klinicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów z psychologii klinicznej człowieka dorosłego, interwencji kryzysowej, a także psychologii wspomagania rozwoju w zakresie aktywizacji potencjału seniorów, zrealizowanych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła całościowy czteroletni kurs psychoterapii zorientowanej w nurcie systemowym i psychodynamicznym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi również psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i par znajdujących się w kryzysach życiowych i emocjonalnych, doświadczających trudności w relacjach, cierpiących z powodu traumy, nerwic, zaburzeń osobowości, psychoz i depresji, żyjących z obniżonym poczuciem własnej wartości, przeżywających lęk, smutek i strach. Wykorzystując podejście systemowe i psychodynamiczne świadczy terapię indywidualną lub grupową.


Uczestniczy w kursach i szkoleniach obejmujących możliwości prowadzenia terapii psychologicznej i psychoterapii, podejścia do rodziny w aspekcie mikrosystemu społecznego oraz szukania i bazowania w pracy na mocnych stronach pacjenta.


 

mgr Ida Cierniak-Nielub
logopeda,
filolog
mgr Ida Cierniak-Nielub
logopeda,
filolog

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej i logopedii na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Obecnie doktorantka literaturoznawstwa na tej samej uczelni.


Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, u których występują nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych, wady wymowy, opóźnienia w rozwoju i rozumieniu mowy czy zaburzenia słuchu fonematycznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Posługuje się zindywidualizowanymi metodami, a sposoby aktywności i rodzaj pracy dostosowuje do możliwości i zainteresowań dzieci. Wspiera rodziców udzielając praktycznych wskazówek do stymulowania rozwoju dziecka w domu.


Bierze udział w kursach i szkoleniach poświęconych właściwemu doborowi metod, technik i narzędzi do terapii logopedycznej, podstawach terapii pozycji oralnej, pracy metodą WebQuest czy edukacji i wychowywaniu dziecka poprzez czytanie lektur logopedycznych.


 

mgr Małgorzata Michalska
pedagog specjalny,
logopeda
mgr Małgorzata Michalska
pedagog specjalny,
logopeda

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne: wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej oraz logopedia ogólna. (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy).


Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, dysleksją rozwojową, nieharmonijnym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzonym poczuciem własnej wartości i chwiejnością emocjonalną. W pracy terapeutycznej wykorzystuje elementy ruchu oraz integracji sensorycznej. Świadczy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców w zakresie metod i sposobów pracy z dzieckiem w domu.


Ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, kurs Kinezjologii Edukacyjnej, oraz szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej Makaton. Jest instruktorem nauki pływania osób z niepełnosprawnością wg koncepcji Hallwick i WATSU. Nieustannie rozwija warsztat pracy poprzez udział w seminariach dotyczących konstruowania programów terapeutycznych, pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną, diagnozy osób z różnymi deficytami czy posługiwania się alternatywnymi sposobami komunikacji.


 

mgr Milena Paszkiewicz

neurologopeda,
mgr Milena Paszkiewicz

neurologopeda,

Absolwentka logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła również podyplomowe studia kwalifikacyjne z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na tej samej uczelni.


Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi również terapię dzieci i młodzieży z afazją, zaburzeniami procesu oddychania i przełykania, problemami powstałymi w wyniku nieprawidłowej budowy narządów artykulacyjnych, wiotkością mięśni aparatu mowy. Pracuje z osobami, u których trudności komunikacyjne są wynikiem zaburzeń i chorób neurodegeneracyjnych czy zespołów wad wrodzonych. Wspomaga proces nauki mówienia u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, u których istnieje potrzeba prowadzenia komunikacji alternatywnej.


Uczestniczka seminariów związanych z diagnozą i terapią logopedyczną takimi jak terapia sygmatyzmu międzyzębowego wg Robyn Merkel czy diagnoza i terapia ślinienia.


 

mgr Agnieszka Morzyńska-Burak
pedagog specjalny, arteterapeuta
mgr Agnieszka Morzyńska-Burak
pedagog specjalny, arteterapeuta

Ukończyła studia z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne o specjalności edukacja i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem. Terapeuta EEG-Biofeedback


Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera oraz trudnościami w prawidłowym rozwoju sfery poznawczej. Specjalizuje się w diagnozie funkcjonalnej oceny widzenia. Posiada doświadczenie w pracy z dzieckiem z całkowitym lub częściowym uszkodzeniem wzroku. Prowadzi terapię EEG-Biofeedback dla dzieci potrzebujących wsparcia w obszarze koncentracji uwagi oraz zmniejszania napięcia fizycznego i psychicznego. Świadczy poradnictwo pedagogiczne dla rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, wspierając ich w tworzeniu i realizacji spójnej koncepcji edukacyjno-wychowawczej.


Uczestniczka szkoleń z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej, tyflopedagogicznej i przetwarzania słuchowego (AAC). Ukończyła czterostopniowe szkolenie Programu Rozwoju Komunikacji Makaton, dwustopniowy kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się oraz dwustopniowy kurs dotyczący alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się dzieci niemówiących.


 

mgr Urszula Stocka
pedagog specjalny
surdopedagog
mgr Urszula Stocka
pedagog specjalny
surdopedagog

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej ze specjalizacją surdopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne z tyflopedagogiki i kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.


W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Prowadzi wychowanie i trening słuchowy, wspiera rodziców i opiekunów w procesie rehabilitacji małych dzieci, udziela instruktażu w zakresie metod pracy z dzieckiem z wadą słuchu oraz świadczy wsparcie i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców w codziennych trudnościach wynikających z terapii dziecka z wadą słuchu. Świadczy pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Regularnie poszerza swoje kwalifikacje, jako uczestnik kursów i szkoleń obejmujących pracę z dzieckiem z uszkodzonym słuchem i wzrokiem. Doskonali kompetencje nauczyciela wspomagającego rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.


 

mgr Joanna Nowak
pedagog,
terapeuta SI
mgr Joanna Nowak
pedagog,
terapeuta SI

Ukończyła pedagogikę opiekuńczą na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne o specjalnościach: muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu oraz wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej (Kujawsko-Pomorska Szkole Wyższej w Bydgoszczy). Odbyła dwustopniowe szkolenie z zakresu integracji sensorycznej.


Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W ramach wczesnego wspomaganiu rozwoju pracuje z dziećmi mającymi problemy z prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem bodźców, deficytami i nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzonym poczuciem kierunku i orientacji przestrzennej. W swoich działaniach wykorzystuje terapię taktylną oraz masaż Shantala. Prowadzi grupowe zajęcia relaksacyjne dla rodziców.


Ukończyła instruktorski kurs Masażu Dziecięcego Shantala. Bierze udział w seminariach związanych z prowadzeniem terapii SI z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i technik. Poszerza również swoją wiedzę dotyczącą psychologii prenatalnej i metodyki prowadzenia zajęć relaksacyjnych.


 

mgr Edyta Kuza
Logopeda,
terapeuta zajęciowy
mgr Edyta Kuza
Logopeda,
terapeuta zajęciowy

Absolwentka pedagogiki społecznej z doradztwem społeczno-zawodowym oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, integracji sensorycznej, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii oraz autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwojowych z oligofrenopedagogiką w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń. Absolwentka Policealnej Szkoły Medycznej Towarzystwa Edukacji dla Dorosłych i Młodzieży w Słupsku, na kierunku  terapeuta zajęciowy oraz Szkoły Policealnej w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku, o specjalności opiekun w domu pomocy społecznej.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłową budową narządów artykulacyjnych i zaburzeniami komunikacji (m.in.: terapia sygmatyzmu międzyzębowego, diagnoza i terapia ślinienia, masaż Shantala). Zajmuje się rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i problemami w rozwoju poznawczym (pamięć, uwaga, koncentracja, spostrzeganie, myślenie). Świadczy również doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych.


Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach:

 • klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego: modele klasyfikacji, narzędzia badawcze i diagnostyczne, implikacje do praktyki terapeutycznej,
 • terapia sygmatyzmu między zębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii,
 • diagnoza i terapia ślinienia,
 • masaż sensomotoryczny,
 • masaż Shantala”,
 • wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
 • konferencja, „Jeśli nie agresja to co”,
 • seminarium i warsztaty- „Nie jestem bezradna/y wobec agresji i autoagresji u osób z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem i zaburzeniami psychicznymi”,
 • diagnoza problemów neuromotorycznych u dzieci przejawiających problemy edukacyjne,
 • dziecko z autyzmem. ABC teorii i praktyki.

 

mgr Agnieszka Kulig
logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
mgr Agnieszka Kulig
logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Ukończyła studia o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Jest absolwentką studiów podyplomowych z logopedii zrealizowanych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.


Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami i wadami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, problemami komunikacyjnymi, nieprawidłową budową narządów artykulacyjnych. Wspomaga dzieci w rozwoju poznawczym i emocjonalnym. Świadczy poradnictwo pedagogiczne dla rodziców w zakresie metod i sposobów pracy z dzieckiem.


Uczestniczy w szkoleniach dotyczących treningu twórczości i kreatywności, zabawy w pracy z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi, aktywnego słuchania muzyki wg. Bati Strauss, oraz metodyki prowadzenie diagnozy i terapii logopedycznej.


 

Paulina Czeszejko-Sochacka
psycholog
Paulina Czeszejko-Sochacka
psycholog

 


Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na kierunku psychologia specjalność kliniczna (Uniwersystet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Studia podyplomowe na kierunku psychologia kliniczna (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • Studia magisterskie na kierunku biologia nauczycielska (Akadamie Pomorska w Słupsku)

Zakres pracy terapeuty w Poradni Alter:

W Alter zajmuje się kompleksowym prowadzeniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Prowadzi badania poziomu intelektu i trening funkcji poznawczych. Zajmuje się terapią dzieci z :

 • zaburzeniami neurorozwojowymi (w tym atyzm, zespoł Aspergera, ADHD) ,
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • niepełnosprawnością intelektulną
 • trudnościami emocjonalnymi (zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, mutyzm wybiórczy),
 • trudnościami społecznymi ,
 • niskim poczuciem własnej wartości,
 • zaparciami nawykowymi

Udziela poradnictwa psychologicznego dotyczącego dziecka w sytuacji okołorozwodowej, dziecka w żałobie czy kryzysie emocjonalnym. Pracuje systemowo z rodzicami podnosząc ich kompetencje rodzicielskie oraz indywidualnie z dziećmi. Prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców którzy doświadczyli straty dziecka na różnych etapach życia (również starty w okresie ciąży). Udziela wsparcia emocjonalnego o charakterze interwencji kryzysowej w róznych trudnych momentach życia rodziny.


Główne metody i podejścia w pracy np.

W pracy podchodzi holistycznego do procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Zwolenniczka terapii przez zabawę PlayTherapy, która pozwala na podażąnie za potrzebami dziecka. W swojej pracy wykorzystuje technikę ACT (akceptacji i Zaangażowania), mindfullness oraz prowadzi trenig uważności dla dzieci. W pracy z dziećmi autystycznymi wdraża elementy pracy behawioralnej bazującej na system wzmocnień.
Jej głównym celem jest poprawa jakości i komfortu życia rodzinnego dlatego stara się zrozumieć sytuacje dziecka oraz rodziców i wspólnie z nimi poszukiwać zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku. Rodzicie są często obecni w czasie terapii i stają się ich aktywnym uczestnikiem.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się: Skala Inteligencji Stanford Binet 5  ; Profil Psychoedukacyjny PEP-R w diagnozie funkcjonalnej; narzędziem diagnostycznym M-CHAT- R/F
 • Kursy: Metoda planu daltońskiego w ujęciu praktycznym; Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych; Terapia dzieci autystycznych i z zaburzenia zachowania; Opóźniony rozwój mowy; Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborn; Trening regulacji emocji; Kurs Terapii Simontonowskiej; Interwencja Kryzysowa w opiece okołoporodowej

 

 

 

mgr Agnieszka Patyńska-Owczarska
pedagog specjalny, oligofrenopedagog
mgr Agnieszka Patyńska-Owczarska
pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z poradnictwem społeczno-zawodowym oraz terapii zajęciowej. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną. Twórca i koordynator programów edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych dla Placówek Wsparcia Dziennego.


Odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołami i wrodzonymi wadami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, znajdującymi się w grupie wysokiego ryzyka ciążowo-okołoporodowego oraz mającymi zaburzenia w rozwoju psychomotorycznym. Prowadzi terapię ręki oraz grupowe zajęcia treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i trudnościami w przestrzeganiu norm i zasad społecznych, Prowadzi również grupowe zajęcia z oddziaływań polisensorycznych skoncentrowane na stymulacji jak największej ilości zmysłów.


Ukończyła dwustopniowy kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, kwalifikacyjny kurs dla mediatorów oraz szkolenie z zakresu skutecznych metod rozwiązywania konfliktów i prowadzenia rozmów trudnych. Aktywnie uczestniczy w seminariach związanych z diagnostyką, terapią i rozwojem dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej.


 

mgr Monika Jas
pedagog specjalny,
oligofrenopoedagog
mgr Monika Jas
pedagog specjalny,
oligofrenopoedagog

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Terapeuta EEG-Biofeedback.


W Alter odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, trudnościami w uczeniu się, problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się w diagnozie i terapii całościowych zaburzeń rozwojowych (spektrum autyzmu i Zespół Aspergera). Świadczy doradztwo pedagogiczne dla rodziców i opiekunów w zakresie wychowania i edukacji. Prowadzi grupową terapię treningu umiejętności społecznych w ramach której pracuje z dziećmi i młodzieżą mającą trudności w relacjach interpersonalnych, funkcjonowaniu szkolnym, wyrażaniem uczuć i emocji, samokontrolą i przestrzeganiem zasad społecznych. Twórca autorskiego programu muzyczno-ruchowego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Z Chustami w Świat Muzyki”. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące wychowania, komunikacji i przeciwdziałania zjawisku przemocy dla rodziców, nauczycieli i terapeutów.


Uczestniczy w szkoleniach związanych z możliwościami prowadzenia edukacji i terapii w zakresie różnorodnych zaburzeń rozwojowych (nadpobudliwość psychoruchowa, lęk, depresja, zachowania opozycyjno-buntownicze, agresja), neuroterapii, konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia diagnostyki za pomocą nowoczesnych narzędzi i standardów.


 

mgr Elżbieta Kosmala-Szweda
pedagog
mgr Elżbieta Kosmala-Szweda
pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu, kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z zakresu wychowania fizycznego . Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy gdzie studiowała  Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i wychowanie przedszkolne. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej.


W Alter zajmuje się terapią pedagogiczną oraz terapią integracji sensorycznej


W pracy stawia na  zindywidualizowane podejście w pracy z każdym dzieckiem, otwartość i budowanie pozytywnych relacji z terapeutą.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria :

 • Kurs kwalifikacyjny -Terapia pedagogiczna-ODK Atena w Słupsku
 • Kurs doskonalający-Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne-Polskie Towarzystwo Dysleksji Gdańsk
 • Instruktor pływania Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Instruktor badmintona-Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • 2019-Trening Umiejętności Społecznych- kurs-Centrum Szkoleniowe Soyer w Gdańsku
 • 2020-Terapia ręki I i II stopnia-kurs-Centrum Szkoleniowe Soyer w Łodzi
 • 2022-kurs ratownika Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej-Art-Med Słupsk

 

mgr Sylwia Chmielewska
pedagog,
terapeuta SI
mgr Sylwia Chmielewska
pedagog,
terapeuta SI

Wykształcenie:

– ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej (I0 i II0 w zakresie metody pracy terapeutycznej) Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,

– ukończenie studiów licencjackich na kierunku praca socjalna na Akademii Pomorskiej w Słupsku,

– ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-seksuologiczną na Akademii Pomorskiej w Słupsku,

– ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii Pomorskiej w Słupsku,

– ukończenie kursu kwalifikacyjnego terapia pedagogiczna w Ośrodku Kształcenia Kadr w Słupsku.


W Alter zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.


Główne metody i podejścia w pracy :

Podejście oparte na wdrażaniu metod pracy wspierających holistyczny rozwój, czyli całościowe postrzeganie dziecka


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

– Kurs „Animator zabaw dla dzieci”

– Udział w szkoleniu „Budowanie poczucia własnej wartości”

– Konferencja „Zdolności poznawcze dzieci z inteligencją niższa niż przeciętna”

– Ukończenie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli „Podstawy muzykoterapii”

– Konferencja „Dziecko z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu”

– ukończenie kursu kwalifikacyjnego terapia pedagogiczna w Ośrodku Kształcenia Kadr w Słupsku.


 

mgr Magdalena Mazur
fizjoterapeuta
mgr Magdalena Mazur
fizjoterapeuta

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. na kierunku Fizjoterapia oraz Ośrodek doskonalenia kadr Atena w Słupsku (we współpracy z Kujawsko-Pomorska Szkołą Wyższą w Bydgoszczy) na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju i rehabilitacją wad postawy.


 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi;
 • Neurorozwojowa diagnostyka i terapia dzieci (terapia metoda PNF podstawowy i PNF w pediatrii);
 • Instruktor gimnastyki korekcyjnej (Diagnostyka i leczenie zaburzeń postawy ciała oraz skoliozy idiopatycznej);
 • Terapeutą I stopnia metody W. Sherborne Metoda Ruchu Rozwijającego;
 • Terapeuta II stopnia metody Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona;
 • Trener 1 stopnia Sensoplastyka R;
 • Kinesiotaping w pediatrii.

 

mgr Magdalena Rogoża
oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny
mgr Magdalena Rogoża
oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydział Technologii i Edukacji Specjalizacja: Pedagogika Osób niepełnosprawnych i rehabilitacja I stopnia oraz specjalizacja oligofrenopedagogika II stopnia. Absolwentka Koszalińskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej –studia podyplomowe o kierunku elementarna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim.


W Alter zajmuje się terapią dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania, opóźnionym rozwojem mowy.


Główną metodą jaką stosuje podczas pracy z dziećmi jest analiza zachowań – terapia behawioralna.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”.
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży z blokiem terapeutycznym.
 • Szkolenie pt. „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”
 • Certyfikowane szkolenie pt. „Plan Daltoński w ujęciu praktycznym”.
 • Szkolenie z zakresu edukacji daltońskiej „ Filary pedagogiki planu Daltońskiego – samodzielność i odpowiedzialność”
 • Uczestnictwo w Sympozjum „Autyzm – wspieranie i skuteczność” Kołobrzeg 2019
 • Uczestnictwo w konferencji pt. „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem” Lębork 2019
 • Uczestnictwo w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku pt. „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – aspekt psychologiczny, genetyczny i neurologiczny”

 

mgr Marta Belzyt
logopeda, surdologopeda
mgr Marta Belzyt
logopeda, surdologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydziału Pedagogiki na kierunku Pedagogika o specjalności logopedia (studia licencjackie oraz magisterskie) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (studia podyplomowe) na kierunku Surdologopedia Wydziału Filologicznego


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz surdologopedyczną, jak również nauką komunikowania się za pomocą języka migowego oraz innymi metodami komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Pracuje mi.in. z dziećmi z zaburzeniami komunikacji, niemówiącymi, z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, z wadami słuchu, wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, mającymi nieprawidłowości w budowie oraz sprawności narządów artykulacyjnych wykorzystując do ich poprawy logopedyczny masaż twarzy.


W terapii podąża za dzieckiem, terapię dostosowuje do możliwości, zainteresowań dziecka.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria

 • Kurs „Terapia dziecka z autyzmem – wybrane modele”
 • Szkolenie z zakresu Diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”
 • Szkolenie „Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I i II”
 • Szkolenie „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • Kursy Polskiego Języka Migowego – 3 poziomy
 • Kursy Systemu Językowo-Migowego – 3 poziomy
 • Certyfikat Wykładowcy i Tłumacza Języka Migowego
 • Szkolenie „Zaburzenia mowy o podłożu percepcyjnym”
 • Szkolenie „Terapia logopedyczna dziecka z implantem ślimakowym”
 • Szkolenie „Istota i terapia jąkania”
 • Szkolenie „Jąkanie od teorii do praktyki”
 • Szkolenie „Grupowe zabawy logopedyczne”
 • Szkolenie „Wyciszanki, relaksacje i ćwiczenia oddechowe dla dzieci”
 • Udział w e-konferencji „O diagnozie, metodach terapii rozwoju słuchu dziecka”
 • Warsztat „Terapia twarzy a opóźniony rozwój mowy”
 • Warsztat „Elementy kynoterapii w praktyce logopedycznej”
 • Warsztat „Rehabilitacja logopedyczna osób po całkowitej laryngektomii”
 • Szkolenie „Jak pracować z rodzicem dziecka z wyzwaniem rozwojowym, jego rodziną i otoczeniem”
 • Warsztat „Technika i estetyka żywego słowa w logopedii”
 • Dodatkowo swoją wiedzę poszerzam czytając literaturę z zakresu logopedii

 

mgr Anna Młocek
pedagog, Terapeuta SI
mgr Anna Młocek
pedagog, Terapeuta SI

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz edukację biblioteczną z technologią informacyjną na  Akademii Pomorskiej w Słupsku. Odbyła kurs I i II stopnia z zakresu integracji sensorycznej w Ośrodku Szkoleniowo – Terapeutycznym SINET w Warszawie.


W ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi w ALTER terapię integracji sensorycznej  z dziećmi mającymi problemy z rejestrowaniem  i przetwarzaniem bodźców, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, trudnościami z koordynacją ruchową i koncentracją uwagi.

Na co dzień pracuje głównie z dziećmi z traumą rozwojową (dziećmi odrzuconymi, porzuconymi, zaniedbywanymi) z rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych, jak również z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem FAS oraz osobami dotkniętymi zaburzeniami z grupy ADHD.

 


Ważne jest dla niej indywidualne podejście, budowanie relacji z dzieckiem, której podstawą jest zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Terapię wzbogaca integracją bilateralną, elementami terapii neurotaktylnej, w przypadku dziecka z traumą dobiera właściwe strategie terapeutyczne i aktywności w zależności od potrzeb emocjonalnych, sensorycznychi i ruchowych.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria (niektóre z nich):

 • Kurs certyfikujący „SensiMotor Stres i Trauma”,
 • Kurs „Terapia Neurotaktylna”,
 • Międzynarodowa Konferencja i Ogólnopolski Kongres „Wyzwania wokół integracji sensorycznej. Rola zmysłów w terapii traumy, neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”,
 • Ogólnopolski Kongres Wokół Integracji Sensorycznej: „Trafna diagnoza i skuteczna terapia w codziennej pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju. Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy, pamięci, myślenia – wykorzystanie zasad i elementów ćwiczeń Bilateralnej Integracji podczas terapii SI”,
 • Plany terapii w SI,
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci nadpobudliwych ruchowo,
 • Terapia ręki w Teorii Integracji Sensorycznej – diagnoza i terapia zaburzeń manualnych i grafomotorycznych wynikających z dysfunkcjonalnych procesów sensorycznych,
 • Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe,
 • Ocena modulacji sensorycznej,
 • Nadreaktywność sensoryczna w terapii SI,
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka,
 • Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe a zaburzenia integracji sensorycznej,
 • Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w szkole i w domu,
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci,
 • Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka,
 • Terapia SI i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy,
 • Obserwacja kliniczna w ujęciu fizjoterapeutycznym,
 • Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych dla terapeutów integracji sensorycznej,
 • Neurorozwojowa ocena diagnostyczna oraz terapia dziecka w zakresie odruchów,
 • Zaburzenia mechanizmów posturalnych i funkcji wzrokowych odpowiedzią na trudności szkolne i emocje,
 • Odruchy pierwotne. Konsekwencje niewyhamowanych odruchów pierwotnych.

 

mgr Agnieszka Morzyńska-Burak
tyflopedagog, oligofrenopedagog
mgr Agnieszka Morzyńska-Burak
tyflopedagog, oligofrenopedagog

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, kierunek: Pedagogika Opiekuńczo –Wychowawcza
 • Akademia Pomorska w Słupsku, kierunek: Pedagogika,
 • Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy , kierunek: Tyflopedagogika,
 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi, kierunek : Oligofrenopedagogika
 • Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, kierunek: Arteterapia,
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, kierunek: Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elem. integracji sensorycznej,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Warszawie, kierunek: Sensomotoryczna Terapia Widzenia,

Posiada doświadczenie we wczesnym wspomaganiu rozwoju, prowadząc zajęcia z dziećmi oraz wspierając rodziców w zakresie pracy z dzieckiem. W poradni „ALTER” prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, terapię EEG Biofeedback oraz zajęcia z dziećmi z dysfunkcjami wzrokowymi.


W pracy stawia na indywidualne, holistyczne  podejście do  potrzeb i trudności dziecka. Jako cel stawia sobie  spowodowanie określonych pozytywnych zmian w dziecku, w szczególności w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej, oraz umożliwienie mu poszerzenia zakresu wiedzy i umiejętności. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z rodzicami i nauczycielami. Zaangażowana jest również w działania służące pomocy dziecku oraz  rodzinie. Współpracuje z organizacjami, specjalistami, pełni rolę wiceprezesa w stowarzyszeniu działającemu na rzecz osób niepełnosprawnych.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria:

 • Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii (I stopień)
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (I i II stopień);Diagnoza AAC;
 • Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i edukacji osób niepełnosprawnych
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (I i II stopień)
 • Szkolenie Programu Rozwoju Komunikacji Makaton (4 moduły)
 • Diagnosta testu ADOS II

 

mgr Ksenia Dreścik
pedagog specjalny,
arteterapeuta
mgr Ksenia Dreścik
pedagog specjalny,
arteterapeuta

Absolwentka pedagogiki o specjalności opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną oraz pedagogiki opiekuńczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), terapii zajęciowej (Policealna Szkoła Medyczna w Słupsku) oraz arteterapii z terapią pedagogiczną (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy).


Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, świadcząc pomoc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu i Zespół Aspergera) i nieharmonijnym rozwojem sfery poznawczej. Pracuje z rodzinami doświadczającymi trudności wychowawczych kształtując prawidłowe postawy rodzicielskie w zakresie motywacji do nauki, konsekwencji, sumienności, możliwości stymulowania rozwoju dziecka w środowisku domowym. Prowadzi grupowe zajęcia treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży przeżywających trudności w relacjach, wyrażaniu emocji oraz przestrzeganiu zasad i norm społecznych. W celu podnoszenia, jakości i atrakcyjności prowadzonych przez siebie działań, wykorzystuje arteterapię, która przyczynia się do maksymalizacji efektów terapeutycznych.


Regularnie bierze udział w szkoleniach i warsztatach związanych z wykorzystaniem kreatywnych metod i technik w pracy terapeuty oraz doskonali swoje umiejętności pracy w obszarze kształcenia specjalnego.


 

mgr Edyta Cieślak
pedagog specjalny,
terapeuta SI
mgr Edyta Cieślak
pedagog specjalny,
terapeuta SI

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku pedagogika i praca socjalna. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu, kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki oraz dwustopniowe szkolenie integracji sensorycznej.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz integracji sensorycznej. Pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, prowadzi terapię dzieci z częściowym lub całkowitym uszkodzeniem wzroku. Pomaga w przezwyciężaniu trudności wynikających z zaburzeń poznawczych (koncentracja uwagi, pamięć, spostrzeganie, myślenie logiczne i przyczynowo-skutkowe); zajmuje się również wyrównywaniem deficytów mięśniowych i korekcją nieprawidłowości w zakresie odbierania i przetwarzania bodźców.


Ukończyła kurs z zakresu terapii dzieci z autyzmem i zaburzeniami zachowania, stosowania terapii behawioralnej, prowadzenia zajęcia grupowych mających na celu integrację odruchów wg. programu INPP dr Sally Goddard oraz szkolenie przygotowujące do pracy z grupą metodą treningu umiejętności społecznych. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje dotyczące diagnozy i terapii w obszarze dydaktyki specjalnej.


 

mgr Dominika Wojciechowicz
logopeda, pedagog, muzykoterapeuta
mgr Dominika Wojciechowicz
logopeda, pedagog, muzykoterapeuta

Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z terapią pedagogiczną oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne o specjalnościach: muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Akademii Pomorskiej. Ukończyła również studia podyplomowe z logopedii w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.


Prowadzi diagnozę i terapię w obszarze pedagogicznym i logopedycznym. Pracuje z dziećmi przejawiającymi zaburzenia rozwoju sfery poznawczej, trudności w uczeniu się, problemy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Świadczy terapię dla osób z wadami wymowy, nieprawidłową budową narządów artykulacyjnych, opóźnionym rozwojem mowy, wymagającym wprowadzania komunikacji alternatywnej. Prowadzi zajęcia w formie indywidualnej i grupowej.


Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach dotyczących prowadzenia zajęć z logorytmiki, Treningu Umiejętności Społecznych, czy diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Ukończyła pierwszy stopnień kursu języka migowego oraz kurs z zakresu terapii ręki.


 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena

BEZPŁATNA Terapia w ramach Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWRD)

BADANIA

Badania psychologiczno-pedagogiczne z wydaniem opinii
3 - 4 godz.
600 zł
Badanie prognostyczne dzieci 5 i 6-letnich (gotowość szkolna) z wydaniem opinii
2 - 3 godz
500 zł
badanie psychologiczno - pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, inne trudności) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań / objęcia pomocą z wydaniem opinii
2 - 4 godz.
650 zł
Opinia psychologiczna o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania
1-2 godz.
190 zł
Badanie słuchu
1 godz.
90 zł
Badanie Przetwarzania Słuchowego
1 godz.
150 zł

DIAGNOZY

Diagnoza psychologiczna
2 - 3 godz.
550 zł.
Diagnoza pedagogiczna
1 - 2 godz.
400 zł.
Diagnoza preferencji edukacyjno- zawodowych
1,5 godz.
250 zł.
Diagnoza integracji sensorycznej (SI)
3 - 4 godz.
500 zł.
Diagnoza poziomu inteligencji
2 - 4 godz. (psycholog)
550 zł.
Diagnoza funkcji wzrokowej z wydaniem opinii
2 godz.
300 zł.
Diagnoza logopedyczna
1 godz.
300 zł
Diagnoza neurologopedyczna
1 godz.
350 zł
Diagnoza dot. trudności żywienia
1-2 godz.
350 zł
Diagnoza poziomu rozwoju małego dziecka (od 2 m-ca do 3 lat), diagnoza intelektu dzieci w wieku przedszkolnym
1-2 godz.
350 zł
Porada diagnostyczno- konsultacyjna w kierunku autyzmu, obserwacja dziecka oraz wywiad z rodzicem + test ADOS
4 - 5 godz.
950 zł.
Porada diagnostyczno- konsultacyjna w kierunku autyzmu, obserwacja dziecka oraz wywiad z rodzicem
2 - 3 godz.
550 zł.

KONSULTACJE

Konsultacje psychologiczne
1 godz.
160 zł.
Konsultacja logopedyczna
1 godz.
130 zł.
Konsultacja neurologopedyczna(np.. trudności w karmieniu)
1 godz.
160 zł.
Konsultacja pedagogiczna
1 godz.
130 zł.
Konsultacja fizjoterapeutyczna / rehabilitacyjna
1 godz.
150 zł.
Konsultacja integracji sensorycznej (SI)
1 godz.
150 zł.
Konsultacja - depresja, suicydologia
1 godz.
180 zł
Wydanie opinii po konsultacji
100 zł.

TERAPIE

Terapia - depresja, suicydologia
1 godz.
160 zł
Terapia psychologiczna (dzieci, Akademia Emocji), możliwość prowadzenia terapii on-line
1 godz.
150 zł pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Terapia psychologiczna (młodzieży i dorosłych) możliwość prowadzenia terapii on- line
1 godz.
150 zł pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Terapia psychologiczna małżeńska, możliwość prowadzenia terapii on-line
do 1,5 godz.
200 zł pakiet- 10 wizyt: 1900 zł
Terapia psychologiczna rodzinna, możliwość prowadzenia terapii on-line
do 2 godz.
250 zł pakiet- 10 wizyt: 2400 zł
Terapia pedagogiczna (Terapia ręki; koncentracja uwagi; dysleksja, dyskalkulia)
1 godz.
130 zł pakiet- 10 wizyt: 1200 zł
Terapia behawioralna
1 godz.
150 zł pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Terapia logopedyczna
1 godz.
140 zł pakiet- 10 wizyt: 1300 zł
Terapia neurologopedyczna (wczesna interwencja logopedyczna; terapia jąkania; terapia afazji)
1 godz.
150 zł pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI)
1 godz.
150 zł pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Terapia funkcji wzrokowej
1 godz.
120 zł pakiet- 10 wizyt: 1100 zł
Terapia Bobosenso
1 godz.
150 zł
EEG biofeedback
1 godz.
100 zł pakiet- 10 wizyt: 900 zł
Fizjoterapia/ rehabilitacja (kinezjotaping)
1 godz.
150 zł pakiet- 10 wizyt: 1400zł
ELEKTROSTYMULACJA jamy ustnej i twarzy
10 spotkań po 15/20 min
550 zł.

ZAJĘCIA

Zajęcia psychoedukacyjne
cena w zależności od tematyki i formy zajęć
Zajęcia ogólnorozwojowe( trening ortograficzny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; przygotowanie do szkoły, terapia ręki z elementami SI)
Indywidualne - 45 min.
130 zł pakiet- 10 wizyt: 1200 zł
Grupowe - 45 min
80zł pakiet- 10 wizyt: 700 zł
Trening Matematyczno - Logiczny
45 min.
130 zł
Trening efektywnego uczenia się
1 godz.
130 zł
Trening Kognitywny - Intensywny
10 * 45 min.
500 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Arteterapia
TUS- Trening Umiejętności Społecznych
Trening Zastępowania Agresji
Logorytmika, Muzykoterapia
Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda Dobrego Startu
Zajęcia adaptacyjne dla 2,5-3 latków
Sensoplastyka
Zajęcia polisensoryczne
1 godz.
70 zł.
pakiet 10 wizyt: 600 zł
Warsztaty dla rodziców Masażu Shantala
4 x 1,5 godz.
500 zł.
Mazsaż Shantala
1 godz.
80 zł.

INNE

Zaświadczenie (dot. WWRD)
20 zł.
Informacja (dot. WWRD)
80 zł.
"Opinia o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach terapeutycznych w Poradni"
80 zł
Wydanie duplikatu
20 zł.

Galeria

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, zgłoszenia), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

KONTAKT

Poradnia Alter
Al. H. Sienkiewicza 9 (II piętro),
76-200 Słupsk

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

    (+48) 533 230 487
  slupsk@poradniaalter.pl

REJESTRACJA

   Pon-Pt: 8:00 – 19:00
   Sob: 8:00 – 15:00

 

Formularz kontaktowy