Elektrostymulator logopedyczny

Poradnia Alter w Słupsku zaprasza na nowość w ofercie – terapię przy użyciu ELEKTROSTYMULATOR LOGOPEDYCZNY

Elektroterapia prądami TENS/EMS przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych.

▶️opóźnionym rozwojem mowy;
▶️nawykowym otwieraniem ust;
▶️zaburzeniami napięcia mięśniowego;
▶️zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych (bruksizm, adhezja, czynniki psychiczne: ogryzanie paznokci, nagryzanie obcych przedmiotów);
▶️zaburzeniami dyslalicznymi;
▶️wysiękowym zapaleniem uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej);
▶️niedosłuchem;
▶️problemami z połykaniem pokarmów;
▶️krztuszeniem podczas jedzenia i picia;
▶️autyzmem niskofunkcjonującym;
▶️korekcji mowy nosowej oraz po usunięciu 3 migdałka;
▶️rehabilitacji chorych z afazją;
▶️udarem w rozległych obszarach korowych;
▶️urazami czaszkowo-mózgowymi;
▶️porażeniem nerwu twarzowego;
▶️porażeniem mózgowym;
▶️rozszczepem podniebienia i krtani oraz w wielu innych przypadkach;
▶️migreną, bólami głowy;
▶️dotkniętych parestezjami (uczucie mrowienia, drętwienia);
▶️ostrym bólem stawów, dłoni i stóp;
▶️przewlekłym bólem stawów, dłoni i stóp;
▶️cierpiących na rwę kulszową i barkową;
▶️bólami fantomowymi;
▶️bólami szyjnego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa;
▶️reumatyzmem, artretyzmem;
▶️problemami w zakresie ostrości widzenia;
▶️słabą motoryką kończyn górnych i dolnych;
▶️zaburzeniami oddychania;
▶️chorobami górnych dróg oddechowych;
▶️chorobami na tle nerwowym.

Prowadząca zajęcia mgr logopeda Idalia Cierniak- Nielub.
Koszt terapii 10 spotkań po 15 minut 350 zł
Możliwa realizacja w ramach wwr
O szczegóły i terminy prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem 533 230 487.
Opublikowano 12.01.2022