!! Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. ZAPRASZAMY !!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER - Białystok

21 gru

Życzenia Świąteczne

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, rychłego spełnienia każdego marzenia, ciepła, wiary i życzliwości życzymy Wam łącząc wyrazy miłości. Wesołych i spokojnych Świąt oraz sterty miłych prezentów pod choinką.

14 gru

Terminarz zamknięcia poradni

Terminarz zamknięcia NPPP Alter. Szanowni Państwo informujemy o dniach wolnych w miesiącu grudniu 2022r. W tym okresie nie prowadzimy terapii oraz nie diagnozujemy. Życzymy Zdrowych …

17 paź

Cykliczne treningi TUS, TPS,TZA

Poradnia Alter w Białymstoku zaprasza na cykliczne treningi umiejętności społecznych, pewności siebie i zastępowania zachowań agresywnych. W celu zapisania się na zajęcia prosimy o uzupełnienie…

14 paź

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy takich myśli i marzeń które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce cierpliwości…

31 sie

Cennik obowiązujący od 01.09.2022 r.

Cennik obowiązujący od 01.09.2022 r. Szanowni Państwo informujemy, że od września 2022 r. cennik ulegnie zmianie w Niepublicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Alter” w Białymstoku.

07 cze

Przerwa wakacyjna

Szanowni Państwo informujemy, że Nasze Poradnie będą miały przerwę wakacyjną w następujących terminach: Białystok od 18.07 do 15.08 Chorzów od 04.07 do 17.07 Słupsk od 18.07. do 15.08 Sosnowiec od 01.08…

01 cze

Dzień Dziecka

1 czerwca, czyli Dzień Dziecka to bardzo ważne święto, na które czeka każde dziecko z niecierpliwością. Z tej okazji życzymy wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego, szczęścia, radości ….

26 maj

Dzień Matki

Wszystkim Mamom składamy, najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęścia i wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych pragnień, samych cudownych chwil w życiu i nieustającej pociechy…

26 kw.

Majówka

Majówka, a Niepubliczne Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne Alter. Zapoznaj się z informacją o zamknięciu placówek. Zapraszamy serdecznie po weekendzie. Życzymy słonecznej pogody.

06 kw.

Przerwa świąteczna

Informujemy, że w związku ze Świętami Wielkanocnymi Poradnie ALTER są zamknięte. Pełnych miłości, radości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bogatego zajączka życzy Poradnia Alter.

09 mar

Trening Pewności Siebie

Trening Pewności Siebie ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ. ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ !!! Ilość osób organiczna. Zgłoszenia telefonicznie lub osobiście.

08 mar

Dobry Rodzic- Dobry Start

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Dobry Rodzic- Dobry Start. ZAPRASZAMY NA CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM KOMPETENCJI …

Oferta

EEG
Biofeedback

Nowoczesna i bezpieczna metoda neuroterapeutyczna, która umożliwia zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu. Jest adresowana do wszystkich grup wiekowych i ma zastosowanie w :

 • treningach oddechowych,
 • relaksacji,
 • terapii stresu,
 • zaburzeniach emocjonalnych (lęk, depresja, agresja),
 • zaburzeniach pamięci i koncentracji uwagi,
 • problemach szkolnych, ADHD,
 • zaburzeniach pokarmowych,
 • rekonwalescencji poudarowej,
 • pracy z dziećmi mającymi problemy w nauce,
 • pracy z osobami dorosłymi pragnącymi zwiększyć swój potencjał.

Więcej o EEG-Biofeedback

Badania Psychologiczno – Pedagogiczne

Badania psychologiczno-pedagogiczne to szczególny rodzaj badań, który obejmuje spotkanie z psychologiem i pedagogiem w celu dokładnego poznania i oceny sfery intelektualnej, emocjonalnej i funkcjonalnej badanej osoby. Dokładne i precyzyjne przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych w wielu przypadkach stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia procesu terapeutycznego. W ramach prowadzonych badań nasza poradnia oferuje:

 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne małych dzieci – ocena funkcjonowania w pierwszych latach życia i wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych.
 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 lat) – ocena funkcjonowania zgodnie z określonymi normami rozwojowymi przewidzianymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne młodzieży z wydaniem opinii – ocena funkcjonowania w środowisku szkolnym oraz ocena poziomu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi jak i sposobem budowania i utrzymywania relacji.

Badanie gotowości
szkolnej

Orzekanie lub odraczanie gotowości szkolnej

Dziecko kończące edukację przedszkolną może zostać poddane diagnozie gotowości szkolnej. Polega ona na weryfikacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Istnieje również możliwość wydania opinii o konieczności odroczenia obowiązku szkolnego, co wymaga przeprowadzenia ponownej, wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, testu inteligencji). Jednym z narzędzi diagnostycznych jest Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego.

Diagnoza
psychologiczna

Dotyczy oceny funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 • przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę oraz podzielenia się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie.
 • ocena nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi)
 • obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje jak dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
 • rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę w trakcie, której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj odbywa się to przez podejmowanie wspólnej zabawy.
 • analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

Diagnoza
pedagogiczna

Przeprowadzana jest w oparciu o schemat różnych działań podejmowanych wspólnie z dzieckiem w celu oceny jego umiejętności rozwojowych.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości podczas diagnozy pedagog ocenia:

 • zachowanie dziecka w gabinecie.
 • nawiązanie kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko potrafi już mówić)
 • orientację w schemacie ciała.
 • określanie położenia (przed, za, nad, pod, obok, pomiędzy, w środku, na zewnątrz, na górze, na dole, z przodu, z tyłu).
 • umiejętność chwytu pisarskiego i ocenę napięcia mięśniowego w dłoni piszącej.
 • znajomość figur (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk).
 • rysowanie lub wodzenie palcem po śladzie.
 • lateralizację (stronność ciała).
 • motorykę dużą (łapanie i podrzucanie piłki, skok przez przeszkodę, stanie na jednej nodze, zrobienie „jaskółki”, chodzenie po wyznaczonej linii).
 • motorykę małą (sprawność palców przy zabawie materiałami plastycznymi, nawlekanie koralików).
 • samoświadomość (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka).
 • wiedzę o świecie adekwatną do wieku.
 • myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe i abstrakcyjne.
 • poziom, na jakim znajdują się umiejętności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.
 • różnicowanie nagłosu i wygłosu.
 • umiejętności narracyjne (wypowiadanie się).
 • umiejętność właściwego rozumienia i wykonywania poleceń.
 • dostrzeganie różnic, brakujących lub niepasujących elementów.
 • budowanie i odwzorowywanie konstrukcji z klocków.
 • układanie obrazka z kilku/kilkunastu elementów.

Diagnoza pedagogiczna dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre elementy mogą być zmodyfikowane (uproszczone/utrudnione), lub pominięte. Podczas diagnozy, pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem, która nie jest tak szczegółowa jak wywiad kliniczny, ale przyczynia się do uzupełnienia wiedzy o dziecku, co przekłada się na trafność i skuteczność diagnozy przeprowadzonej w oparciu o standaryzowane testy.

 

 

Diagnoza funkcji sensorycznych (SI)

Badanie integracji sensorycznej odruchów wczesnodziecięcych oraz przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i dotyku.

W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości diagnoza może obejmować następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju dziecka w obszarze ruchowym i przetwarzania zmysłowego od pierwszych dni życia.
 • ocena zachowania dziecka w gabinecie – nawiązywanie kontaktu wzrokowego i werbalnego, współpraca i wykonywanie poleceń terapeuty.
 • ocena rozwoju odruchów niemowlęcych i integracji odruchów wczesnodziecięcych
 • badanie równowagi, balansowania ciałem.
 • ocena płynności, sprawności i poziomu aktywności ruchowej.
 • znajomość stron (prawa-lewa), poczucie kierunku, orientacja w schemacie ciała.
 • badanie poziomu napięcia mięśniowego.
 • badanie układu ruchu w obrębie głowy, szyi, rąk, nóg, dłoni, stóp, miednicy i kręgosłupa.
 • ocena reakcji na wykonywanie zadań wysokościowych (wejście na drabinkę, schody).
 • ocena reakcji związana z zabawą na huśtawce.
 • ocena prawidłowości przetwarzania zmysłowego i reakcji na bodźce.
 • prawidłowy chód, poruszanie się po wyznaczonej linii, pokonywanie toru przeszkód, skok przez przeszkodę, rzucanie i łapanie piłki, celność, skakanie i stanie na jednej nodze, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
 • funkcjonowanie emocjonalne.

Diagnoza SI dostosowywana jest do aktualnego poziomu rozwojowego człowieka. Jej przebieg wygląda inaczej wobec niemowląt, dzieci, młodzieży czy dorosłych. Narzędziami wspomagającymi proces diagnostyczny są testy południowo-kalifornijskie oraz testy diagnostyczne wg. J. Ayers (stosowane od 4 r.ż.)

Diagnoza
logopedyczna

Obejmuje ocenę prawidłowości w oddychaniu, budowy i funkcjonowania narządów artykulacyjnych prowadzeniu rozmowy oraz słyszeniu i rozumieniu mowy. W zależności od wieku dziecka oraz jego możliwości logopeda wykonuje następujące czynności:

 • rozmowa z rodzicami lub opiekunami – omówienie przyczyn, dla których dziecko zostało zgłoszone na diagnozę, wywiad dotyczący rozwoju narządów artykulacyjnych i funkcji mowy u dziecka.
 • badanie prawidłowości budowy narządów artykulacyjnych
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych – cmokanie, wysuwanie i chowanie języka, nadymanie policzków, wciąganie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, uśmiechanie się przy zaciśniętych zębach, wodzenie językiem po zębach, wargach i policzkach, unoszenie języka.
 • badanie funkcji połykania
 • badanie wędzidełka, podniebienia miękkiego i twardego oraz zgryzu.
 • badanie oddechu – w jaki sposób dziecko nabiera powietrze, rytmiczność oddychania, czas trwania fazy wdechu i wydechu.
 • badanie ruchomości żuchwy.
 • orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej
 • badanie słuchu fonematycznego (umiejętności różnicowania, identyfikacji, analizy i syntezy głosek)
 • badanie kinestezji artykulacyjnej (właściwe ułożenie narządów mowy względem poszczególnych głosek)
 • badanie płynności i prozodii mowy (rytm, melodia, akcent)
 • ocena rozumienia poleceń
 • ocena funkcji mowy – umiejętności nawiązywania i prowadzenia rozmowy, formułowania wypowiedzi spójnych gramatycznie i logicznie, budowanie zdań prostych i złożonych, prawidłowa realizacja głosek.
 • ocena umiejętności czytania i pisania.

W zależności od wieku dziecka logopeda dobiera właściwe narzędzia i techniki diagnostyczne oraz dostosowuje poziom badania. Warto pamiętać, że diagnostyka logopedyczna jest bardzo szerokim zagadnieniem – na każdym etapie rozwojowym (niemowlę, dziecko, nastolatek, dorosły) jej przebieg wygląda inaczej.

Diagnoza
funkcji poznawczych

pozwala na określenie poziomu intelektualnego. Narzędziami służącymi do mierzenia inteligencji w naszych placówkach są:

 • Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R).
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
 • Test Matryc Progresywnych Ravena.
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella.
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera (stosowana szczególnie w przypadkach, gdzie kontakt werbalny z osobą badaną jest utrudniony lub niemożliwy).

Po przeprowadzonym badaniu następuje analiza i omówienie wyników oraz przedstawienie możliwości uzyskania pomocy, skierowanie na odpowiednią terapię, jeśli dziecko lub dorosły wymagają wsparcia w pracy nad obszarem intelektualnym.

Diagnoza Autyzmu
i Zespołu Aspergera

Diagnoza Spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera z wydaniem zaświadczenia lekarskiego

Autyzm i Zespół Aspergera klasyfikowane są, jako całościowe zaburzenia rozwojowe, a więc takie, które wpływają na funkcjonowanie człowieka we wszystkich obszarach (poznawczym, emocjonalnym, społecznym, fizykalnym). Obecna wiedza i narzędzia diagnostyczne pozwalają na zaobserwowanie zachowań dotyczących tych zaburzeń już u kilkumiesięcznych dzieci.

Wczesna diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych odgrywa strategiczną rolę i przekłada się na resztę życia człowieka. Jeśli rodzice lub opiekunowie dostrzegą niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu swojego dziecka powinni bezzwłocznie udać się do placówki, w której mogą skonsultować się oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Diagnoza obejmuje:

 • spotkanie z psychologiem i pedagogiem,
 • spotkanie z lekarzem psychiatrą,
 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • obserwację dziecka w swobodnej zabawie,
 • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w kierowanej rozmowie i wspólnych działaniach,
 • analizę dokumentacji medycznej (jeśli taka istnieje).

Jakie symptomy mogą świadczyć o podejrzeniu występowania całościowych zaburzeń rozwojowych?

 • brak standardowych zachowań adekwatnych do danego wieku – np. małe dziecko nie reaguje na swoje imię, nie potrafi używać prostych gestów („pa,pa”), nie chce się przytulać, nie powtarza prostych słów, nie okazuje tęsknoty za rodzicami, jeśli musi zostać przez dłuższy czas z innym opiekunem itp.
 • stereotypowe zachowania ruchowe – kręcenie się w kółko, uderzenie o przedmioty, ciągłe powtarzanie tych samych sekwencji ruchów,
 • sztywność zasad, reguł i schematyczność – każda zabawka ma swoje miejsce i można bawić się nią tylko w ściśle określony sposób; idąc do sklepu zawsze chce iść tą samą drogą; wszystkie przedmioty muszą stać od najmniejszego do największego itp. Jakakolwiek zmiana schematu spotyka się z silnym oporem i nieadekwatną reakcją emocjonalną,
 • potrzeba nadmiernej stymulacji zmysłowej – dostarczanie sobie silnych i długotrwałych bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego i werbalnego,
 • duże odchylenia od normy rozwojowej – np. brak mowy (w sytuacji, kiedy powinna się kształtować) lub przeciwnie – stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych,
 • przejawianie silnych zainteresowań dotyczących wybranej dziedziny – np. dziecko wie wszystko o samochodach i tylko o nich chce rozmawiać. Jeśli druga osoba próbuje zainteresować go czymś innym, ono natychmiast wraca do swojego ulubionego tematu.
 • chwiejność w utrzymywaniu relacji społecznych – ciągłe dążenie do nadmiernych kontaktów z rówieśnikami lub przeciwnie – unikanie ich.
 • brak umiejętności właściwego rozumienia, przeżywania i komunikowania o emocjach
 • trudności w respektowaniu zasad społecznych.

Jeśli Twoje dziecko przejawia niektóre z wymienionych zachowań zapraszamy na wstępną ocenę spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera. Podjęcie takich działań pozwoli wykluczyć  ewentualne podejrzenia zaburzeń rozwojowych lub podjąć dalsze kroki diagnostyczno-terapeutyczne. Poradnia Alter może wydawać pełną diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim.

W naszej ofercie znajduja się także porady diagnostyczno-konsultacyjne (z testem ADOS lub bez), które nie obejmują spotkania z lekarzem psychiatrą i nie kończą się wydaniem zaświadczenia lekarskiego.

Szczegółowe informacje związane z procedurą diagnostyczną w kierunku autyzmu znajdziesz tutaj.

Diagnoza w kierunku
ADHD

Dziecko, które jest bardzo ruchliwe, ma problem z utrzymaniem koncentracji uwagi, rozprasza się w wyniku nawet najmniejszych bodźców może przejawiać skłonności do nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Jeśli rodzice lub opiekunowie podejrzewają, że trudności w funkcjonowaniu dziecka mają podłoże w tym zaburzeniu, mogą skonsultować swoje obawy w naszej poradni. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej przeprowadzana jest z psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą. Każdy ze specjalistów ocenia dziecko zgodnie z obszarem, który reprezentuje. Wyniki uzyskane przy diagnozach są omawiane z rodzicami lub opiekunami oraz przekazywane są wszystkie niezbędne informacje o działaniach, które należy podjąć, aby minimalizować konsekwencje zaburzenia.

Diagnoza trudności
w uczeniu się

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii

Diagnoza trudności w uczeniu się skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości związane z umiejętnością czytania, pisania i liczenia takimi jak:

 • opuszczanie/przestawianie liter albo szyku w zdaniu.
 • bardzo duża liczba błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni.
 • silnie zniekształcone pismo.
 • trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych operacji matematycznych.

Podczas diagnozy, dziecko wykonuje zadania, które pozwalają na ocenę czy ww. trudności mają rzeczywiste podłoże dysleksji rozwojowej. Narzędziem używanym do diagnozy trudności w uczeniu się jest Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych.

Konsultacje
ze specjalistami

Konsultacje to forma spotkań z wybranym specjalistą, podczas której omawiane są przyczyny, dla których rodzic lub opiekun zgłasza się na wizytę (sam lub z dzieckiem). Konsultacja nie jest diagnozą – po spotkaniu poradnia nie wydaje żadnej opinii ani innego pisma.

W zależności od potrzeb, konsultacja może mieć wiele różnych celów takich jak:

 • omówienie przyczyn spotkania,
 • zasięganie opinii dotyczącej wybranego tematu,
 • ogólna ocena funkcjonowania dziecka ze wskazaniem dalszej ścieżki rozwoju – np. skierowanie na wybraną diagnozę w celu dokładnego zbadania interesującego nas obszaru,
 • świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • omówienie postępów rozwojowych w wybranym okresie czasu.

W Poradni Alter w Białymstoku oferujemy Państwu:

 • Konsultację neurologiczną – spotkanie z lekarzem neurologiem obejmujące badanie układu nerwowego oraz rozpoznanie czy występujące zaburzenie nie jest spowodowane nieprawidłowym działaniem tego układu.
 • Konsultację psychiatryczną – spotkanie z lekarzem psychiatrą dotyczące zaburzeń emocjonalnych (silny lęk, stres, nerwica, depresja, trauma itp.), oraz diagnozowania całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm i Zespół Aspergera).
 • Konsultację psychologiczną – dotyczącą zaburzeń sfery emocjonalnej i społecznej – obniżenie nastroju, lęk, stres, smutek, niska samoocena, kryzysy rozwojowe i wychowawcze, trudności w relacjach i adaptacji ze środowiskiem, zachowania agresywne i opozycyjno-buntownicze, problemy szkolne, podejrzenie występowania depresji, nerwicy, traumy, zaburzeń osobowości itp.
 • Konsultację pedagogiczną – obejmującą sferę funkcjonalną – koncentracja, pamięć, uwaga, spostrzeganie, myślenie (przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, logiczne), poziom wiedzy o świecie, poziom umiejętności rozwojowych adekwatnych do wieku, funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, umiejętności motoryczne, zdolności narracyjne. W ramach konsultacji pedagogicznej zajmujemy się również udzielaniem wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) itp.
 • Konsultację logopedyczną – dotyczącą funkcjonowania aparatu mowy i słuchu – budowa narządów artykulacyjnych, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, kontrola oddechu i przełykania, sprawność słuchowa itp.
 • Konsultację integracji sensorycznej (SI) – związaną z prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem bodźców w zakresie funkcjonowania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu itp.
 • Konsultację rehabilitacyjną – dotyczącą funkcjonowania w zakresie prawidłowej postawy, napięcia mięśniowego, motoryki dużej oraz sprawności aparatu ruchu itp.
 • Konsultację psychodietetyczną – dotyczącą zaburzeń odżywiania, programowania indywidualnej diety, redukcji otyłości i nadwagi, poprawy jakości zdrowia i samopoczucia.

Konsultacja może stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy diagnostycznej lub edukacyjno-terapeutycznej. Nasi specjaliści udzielają wszelkich potrzebnych informacji oraz wskazują najlepszą z możliwych ścieżek rozwiązania problemu.

Terapia
Psychologiczna

Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych jest jednym z głównych założeń każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszej ofercie znajdują się różne terapie, w ramach terapii psychologicznej naszej ofercie znajduje się:

 • Terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w zakresie właściwego rozumienia, przeżywania i wyrażania myśli i uczuć oraz budowania właściwych relacji międzyludzkich.
 • Terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach.
 • Terapia psychologiczna rodzinna – jej odbiorcami jest cała rodzina, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

To starannie i konsekwentnie zaplanowany proces, którego głównym celem jest prawidłowy rozwój mowy.

Opiera się na korekcji wad wymowy poprzez:

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy,
 • wywoływaniu mowy (jeśli nie występuje) – terapia afazji,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nauce prawidłowego oddychania.

W ramach terapii oferujemy wczesną interwencję logopedyczną prowadzoną u niemowląt i małych dzieci (w 1-szym i 2-gim roku życia), mającą na celu wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Więcej o terapii.

Terapia
pedagogiczna

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy

 • Terapię pedagogiczną ogólną – obejmuje sferę funkcjonalną:
  • motorykę małą – terapia ręki,
  • pamięć,
  • koncentrację,
  • uwagę,
  • spostrzeganie,
  • myślenie,
  • poziom wiedzy o świecie,
  • umiejętności narracyjne.

Ten rodzaj terapii koncentruje się na wyrównywaniu deficytów zgodnych z normą rozwojową dla danego wieku w przedszkolu i szkole.

 • Trening efektywnego uczenia się obejmuje szukanie metod i sposobów, za pomocą których możemy szybko i skutecznie zdobywać wiedzę oraz przekazywanie wiedzy na temat stosowanych technik uczenia się i zapamiętywania (mnemotechnik).

Terapia integracji
sensorycznej (SI)

Dotyczy pracy nad prawidłowym odbiorem i przetwarzaniem w zakresie zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku i równowagi.

Terapia SI kładzie nacisk na prawidłową organizację bodźców i wrażeń zmysłowych. W ALTER prowadzimy ją metodą pedagogiki zabawy – dlatego nasze sale są tak kolorowe i bogato wyposażone.

W ramach terapii sensorycznej oferujemy również terapię taktylną polegającą na usprawnianiu funkcjonowania ciała poprzez intensywną stymulację zmysłu dotyku.

Więcej o terapii SI

Rehabilitacja
i Fizjoterapia

 • Terapia rehabilitacyjna – opiera się na wyrównywaniu deficytów mięśniowych, korekcji wad postawy oraz nauce prawidłowych wzorców ruchowych. W naszej poradni prowadzona jest także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Fizjoterapia – działania mające na celu :
  • rozwój, utrzymanie, przywracanie i usprawnianie zdolności ruchowych i funkcjonalnych całego organizmu,
  • korygowanie wad postawy,
  • rozwijanie sprawności motorycznej.

Zajęcia prowadzone są przez rehabilitantów / fizjoterapeutów u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami aparatu ruchu, dystrofiami i nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

 

Zajęcia
indywidualne

Poradnia ALTER w Białymstoku oferuje dodatkowe możliwości rozwoju w formie zajęć indywidualnych:

 • Zajęcia psychoedukacyjne – tematyka jest dobierana na podstawie indywidualnych potrzeb klienta (np. sposoby radzenia sobie ze złością, trening kompetencji rodzicielskich).
 • Zajęcia ogólnorozwojowe – dotyczą aktualnych potrzeb wybranej osoby (np. trening ortograficzny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, przygotowanie do szkoły, terapia ręki itp.).
 • Zajęcia gordonowskie – ich celem jest uwrażliwianie dziecka na muzykę oraz nauczenie go aktywnego słuchania i przeżywania muzyki.

Zajęcia
grupowe

Dla wielu dzieci zajęcia grupowe mają szczególną wartość, ponieważ są okazją do spotkania się ze swoimi rówieśnikami. Spotkania w grupie generują dodatkowy efekt terapeutyczny, uczą współpracy i dają możliwość wzajemnej obserwacji zachowań.

Poradnia ALTER oferuje różne formy zajęć grupowych:

 • Muzyka dla Smyka – intensywny rozwój kompetencji muzycznych oraz procesów poznawczych za pomocą muzyki dla dzieci od 3 do 7 lat.
 • Trening Umiejętności Społecznych – nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, wyrażania w bezpiecznych sposób swoich myśli i uczuć, funkcjonowania w systemie społecznym zgodnie z przyjętymi normami, kształtowanie umiejętności współpracy, empatii i chęci niesienia pomocy.
 • Trening Zastępowania Agresji – wspólne szukanie alternatywnych dróg radzenia sobie z agresją.
 • Logorytmika – połączenie zajęć logopedycznych z działaniami muzycznymi.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Scherborne – kształtowanie umiejętności poznawania własnego ciała, otoczenia i tworzenia relacji z drugim człowiekiem.
 • Arteterapia – szeroko rozumiane działania edukacyjno-terapeutyczne wykorzystujące i łączące muzykę, plastykę, taniec i teatr.
 • Sensoplastyka – zajęcia stymulujące rozwój wszystkich zmysłów w oparciu o różnorodne faktury.
 • Zajęcia polisensoryczne – dedykowane dla najmniejszych dzieci ukierunkowane na aktywację i stymulację wszystkich zmysłów.
 • Trening Pewności Siebie – uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów, dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.
 • Warsztaty dla rodziców – autorski projekt, który pozwala na świadome przeżywanie okresu rodzicielstwa i tworzenie wartościowego systemu wychowania dla swojego dziecka.

 

Nasz zespół

Naszą kadrę stanowi zespół wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, i fizjoterapii. Nasi specjaliści obok rzetelnego przygotowania merytorycznego, popartego szeroką praktyką posiadają odpowiednią wrażliwość i empatię pozwalającą na właściwe podejście do dziecka i jego najbliższych. Połączenie tych trzech elementów: wiedzy, doświadczenia i wrażliwości w kontakcie z podopiecznym pozwala na uzyskiwanie najlepszych efektów terapeutycznych. Ponadto w trosce o dobro podopiecznych, poprzez chęć udzielania jak najlepszej pomocy, nasza kadra dba o swój rozwój ustawicznie podnosząc kwalifikacje zawodowe.
Katarzyna Golębiewska
Psycholog, psychoterapeuta (wicedyrektor)
Katarzyna Golębiewska
Psycholog, psychoterapeuta (wicedyrektor)

Absolwentka psychologii klinicznej oraz całościowego 4,5-letniego kursu psychoterapii w Krakowie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła szkolenie pierwszego i drugiego stopnia krótkoterminowej terapii TSR w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Odpowiada za organizację i zarządzenie działaniami podejmowanymi przez placówkę. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych, małżeństw i par, korzystając z założeń nurtu psychodynamicznego, systemowego oraz krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Świadczy pomoc osobom z zaburzeniami osobowości, trudnościami w relacjach międzyludzkich, kryzysach rozwojowych i wychowawczych, zespołem stresu pourazowego, stresem bojowym oraz uzależnieniami behawioralnymi. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów.


Systematycznie bierze udział w szkoleniach i kursach obejmujących problematykę pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz podnosi swoje kwalifikacje z zarządzania placówkami oświatowymi.


 

Dorota Kosior-Maleta
Terapeuta SI, pedagog specjalny, oligofrenopedagog
Dorota Kosior-Maleta
Terapeuta SI, pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz  oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku  terapia pedagogiczna. Uzyskała certyfikat terapeuty integracji sensorycznej po odbyciu II stopniowego  szkolenia prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów  Integracji Sensorycznej. Absolwentka WSAP w Białymstoku na kierunku zarządzanie oświatą. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.


W Poradni odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w wieku szkolnym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Diagnozuje, konsultuje i prowadzi  terapię zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci i młodzieży. Prowadzi również zajęcia łączące elementy terapii pedagogicznej i integracji sensorycznej wspierając rozwój najmłodszych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Nieustannie rozwija warsztat terapeutyczny, jako uczestnik szkoleń, kursów i konferencji z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej :

 • Kurs I  i II stopnia „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej” PSTIS Warszawa
 • Warsztaty „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”, ODN Białystok
 • Warsztaty  „Dziecko wiotkie-praca z dzieckiem z posturalnie obniżonym napięciem mięśni” Izabela Gelleta
 • Kurs „Koordynacja i równowaga w procesie integracji motoryczno-sensorycznej” Izabela Gelleta
 • Szkolenie III stopnia dla terapeutów SI-„Prawidłowości i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka” PSTIS Warszawa
 • „Kurs Terapia ręki” ACENTRUM Warszawa
 • „Kurs Integracja  odruchów dr Sally Goddart” Instytut Neurofizjologii i Psychologii Polska, Białystok
 • Szkolenie „Profil Psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera- zastosowanie testu” GoProgress Białystok
 • Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, Synapsis, Białystok
 • Szkolenie III stopnia dla terapeutów SI „Zastosowanie integracji sensorycznej  we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci od 3 roku życia” PSTIS Warszawa
 • Kurs „Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem wad wrodzonych”, MODM Białystok
 • Kurs „KORP i KOZE-standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka do 9 r. ż.” KomLogo Białystok
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa PSTIS „Diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego” Warszawa
 • Kurs „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się języka polskiego” Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Kurs  „Praca z uczniem ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się matematyki” Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Kurs „Warsztat terapeuty pedagogicznego” Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Certyfikat uprawniający do stosowania metody Ortograffiti w pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • Szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • Konferencja nt „Ja, mój autyzm i świat-o budowaniu tożsamości osób z autyzmem” Synapsis Warszawa

 

Magdalena Muszyńska
Neurologopeda, logopeda-fonoaudiolog
Magdalena Muszyńska
Neurologopeda, logopeda-fonoaudiolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku logopedia z fonoaudiologią. Ukończyła Policealną Szkołę Ochrony Zdrowia nr.1 w Białymstoku o specjalności protetyk słuchu oraz podyplomowe studia z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną dzieci i młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, afazją i zaburzeniami mowy wynikającymi z chorób neurodegeneracyjnych i neurologicznych. Prowadzi zajęcia logorytmiczne, terapię ustno-twarzową, terapię ręki oraz świadczy poradnictwo dla rodziców i opiekunów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w domu.


Ukończyła trzystopniowy kurs metody werbo-tonalnej i trzystopniowy kurs systemu językowo-migowego. Regularnie uczestniczy w szkoleniach związanych z zastosowaniem logorytmiki w profilaktyce logopedycznej, wykorzystywaniu technik usprawniających narządy mowy, terapii ręki i zaburzeń małej motoryki, czy karmienia terapeutycznego. Ukończyła również poniższe szkolenia:

 •   kurs „Odruchy pierwotne traktu ustno0 twarzowego. Odruchy słabe i przetrwałe. Terapia w podejściu neurorozwojowym.”
 •   szkolenie „ARFID- od zabawy do jedzenia”. TERAPEUTA JEDZENIA
 •   kurs „Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej”

 

Agnieszka Szczygła
Oligofrenopedagog, trener EEG Biofeedback
Agnieszka Szczygła
Oligofrenopedagog, trener EEG Biofeedback

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Terapeuta EEG-Biofeedback.


W Alter zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in.: niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami przetwarzania w obszarze zmysłu wzroku i słuchu, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami myślenia, zapamiętywania, spostrzegania i koncentracji uwagi. Świadczy poradnictwo w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi terapię EEG-Biofeedback w celu wyrównywania deficytów rozwojowych u dzieci i młodzieży z nieharmonijnym rozwojem sfery poznawczej i emocjonalnej.


Jest uczestnikiem kursów i szkoleń dotyczących komunikacji alternatywnej, terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera czy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy i terapii stymulacyjnej metodą Carla Delacato. Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnostyki za pomocą narzędzi KOZE, KORP i PEP-R.


 

Marta Sulewska
pedagog specjalny,
terapeuta SI
Marta Sulewska
pedagog specjalny,
terapeuta SI

Absolwentka oligofrenopedagogiki oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu usprawniania dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dotyczący wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu (MODM Białystok) oraz dwustopniowy kurs integracji sensorycznej akredytowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.


Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami prawidłowego odbioru i przetwarzania bodźców, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością psychoruchową czy deficytami mięśniowymi. Posiada uprawnienia do diagnostyki i rehabilitacji centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem pierwszego w Polsce aktywnego, interaktywnego treningu wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Świadczy wsparcie i poradnictwo dla rodziców w zakresie stymulowania rozwoju dziecka w domu.


Ukończyła III stopniowy kurs „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje dotyczące diagnozy i terapii SI oraz APD, a także najnowszych osiągnięć z zakresu pedagogiki i psychologii.


 

Edyta Rećko
fizjoterapeuta, terapeuta Vojty i NDT-Bobath Baby
Edyta Rećko
fizjoterapeuta, terapeuta Vojty i NDT-Bobath Baby

Uzyskała tytuł mgr fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ( 2008). Jest certyfikowanym terapeutą dwóch głównych metod rehabilitacji dzieci i niemowląt – Vojty i NDT – Bobath Baby.


Zajmuje się rehabilitacją dzieci i niemowląt z różnymi deficytami rozwojowymi również z ciężkimi chorobami neurologicznymi, genetycznymi, metabolicznymi, skrajnym wcześniactwem. Do pracy zawodowej podchodzi z dużym zaangażowaniem.


Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i sympozjach związanych z tematem rehabilitacji pediatrycznej:
•    Wczesne Wykrywanie Zaburzeń Autystycznych (2018)
•    Terapia metodą Vojty (2017)
•    Kurs z zakresu Opieki, Stymulacji i Terapii Rozwojowej na Oddziałach Neonatologicznych (2016)
•    Diagnostyka Metodą Prechtla (2015)
•    Wielowymiarowa Terapia Nanualna Stóp Dziecka (2015)
•    NDT – Bobath ( 2011 ), rozszerzone o NDT – Bobath Baby ( 2013 )
•    PNF ( 2010)
•    Kinesiology Taping ( 2010)
•    Mulligan ( 2009 )
•    Masaż ( 2004)


 

Katarzyna Raciborska
fizjoterapeuta,
pedagog
Katarzyna Raciborska
fizjoterapeuta,
pedagog

Absolwentka studiów z zakresu fizjoterapii i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.


Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z wadami postawy, niepełnosprawnością ruchową, obniżonym poziomem koordynacji wzrokowo-ruchowej zajmując się wyrównywaniem deficytów mięśniowych, prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców i redukcją napięcia mięśniowego. Pracuje z osobami z trudnościami w planowaniu motorycznym, poczuciu kierunku i orientacji przestrzennej, utrzymywaniu równowagi, nadpobudliwością psychoruchową, niezintegrowanymi odruchami, problemami w uczeniu się, wykonywaniu czynności samoobsługowych i zaburzeniami emocjonalnymi.


Ukończyła wiele specjalistycznych kursów obejmujących problematykę kinesiotapingu, nowoczesnych tendencji w terapii fizykalnej, rehabilitacji dzieci z wrodzonymi skazami krwotocznymi czy stosowania nowoczesnej laseroterapii Regularnie bierze udział w sympozjach i konferencjach dotyczących usprawniania funkcjonowania ruchowego i sensorycznego dzieci i młodzieży.


 

Katarzyna Kulesza
pedagog, nauczyciel edukacji elementarnej.
Katarzyna Kulesza
pedagog, nauczyciel edukacji elementarnej.

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie w Białymstoku i podyplomowych studiów kwalifikacyjnych o specjalizacji: edukacja elementarna oraz edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, diagnozy rozwoju i oceny funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.


Odpowiada za diagnozę i terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje z dziećmi mającymi trudności z rozwojem procesów poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie) i sferą psychomotoryczną. Specjalizuje się w edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Jako nauczyciel edukacji elementarnej świadczy poradnictwo w zakresie edukacji, wychowania i profilaktyki zdrowotnej dziecka od pierwszych dni jego życia. Pomaga rodzicom, których dzieci przeżywają trudności adaptacyjne w żłobkach i przedszkolach.


Ukończyła dwustopniowy kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne. Regularnie doskonali warsztat pracy z dziećmi w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym poprzez szkolenia z zakresu usprawniania umiejętności grafomotorycznych, edukacji przez ruch, zabaw i ćwiczeń logorytmicznych, metod aktywizujących, komunikacji i asertywności oraz elementów socjoterapii.


 

Ewelina Kozłowska
neurologopeda,
protetyk słuchu
Ewelina Kozłowska
neurologopeda,
protetyk słuchu

Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ukończyła Szkołę Policealną nr 1 Ochrony Zdrowia w zakresie protetyki słuchu. Aktualnie realizuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Neurologopedia.


W Alter zajmuje się prowadzeniem terapii i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i słuchu. Świadczy diagnozę i terapię logopedyczną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prowadzi również zajęcia z zakresu terapii ręki oraz logorytmikę – grupowe warsztaty dla dzieci będące połączeniem rytmiki i terapii logopedycznej.


Wybrane szkolenia:

 • warsztat naukowo- szkoleniowy: Manipulacje ustno-twarzowe- techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból
 • szkolenie: Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem
 • szkolenie: Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • szkolenie: Logorytmika, jako profilaktyka logopedyczna
 • szkolenie: Afazja, dziecięca, alalia- diagnoza i terapia
 • kurs: System Języka Migowego (II stopień)
 • szkolenie: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • kurs: Język migowy dla pracowników służb medycznych

 

Zdzisław Rudziński
fizjoterapeuta, pedagog,
technik masażysta
Zdzisław Rudziński
fizjoterapeuta, pedagog,
technik masażysta

Absolwent fizjoterapii w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończył również Policealną Szkołę Medyczną „Educentrum” na kierunku technik masażysta.


Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, oraz różnymi problemami wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu ruchu. Zajmuje się rehabilitacją i fizjoterapią stosując takie metody jak: kinezyterapia, masaż klasyczny, masaż funkcyjny, masaż tkanek głębokich, masaż powięziowy, masaż tensegracyjny, drenaż, terapia manualna, taping medyczny.


Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu terapii manualnej, terapii tkanek miękkich, drenażu limfatycznego, masażu tajskiego i innych seminariów poświęconych tematyce rehabilitacji i fizjoterapii.


 

Magdalena Lubiejewska
psycholog,
psychoterapeuta
Magdalena Lubiejewska
psycholog,
psychoterapeuta

Absolwentka psychologii klinicznej na Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada przygotowanie pedagogiczne zrealizowane w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie. Obecnie słuchaczka 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.


W Alter prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną i diagnozę ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego). Zajmuje się terapią różnorodnych trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej pracując z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera, z zaburzeniami lękowymi czy nieśmiałością. Prowadzi warsztaty wychowawcze dla rodziców oraz świadczy poradnictwo w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Metody i techniki pracy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjentów. W swoich działaniach koncentruje się na stworzeniu z dzieckiem relacji, która pozwoli mu poczuć się bezpiecznie, więzi opartej na zaufaniu i akceptacji, otaczając dziecko atmosferą ciepła oraz życzliwości. Pomoc terapeutyczna ma na celu wsparcie w trudnej sytuacji, uczenie rozpoznawania, rozumienie swoich uczuć i potrzeb oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami.


Nieustannie rozwija swoje umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach i konferencjach m.in.:

 • Diagnoza i terapia autyzmu- poziom podstawowy- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
 • AAC- wspomaganie i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji – Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w grupie przedszkolnej- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zielony Latawiec
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla osób w żałobie – szkolenie dla psychologów- Fundacja Nagle Sami
 • Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych – Rodzina w trakcie rozwodu i rozstania- Komitet Ochrony Praw Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Szkolenie Diagnoza i terapia centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego – CAPD Neuroakademia- Centrum Szkoleń Fundacji Odmienić Życie
 • Psychologia dziecka, rodziny, sytuacji kryzysowej, podejmowanie interwencji, formy pomocy dziecku krzywdzonemu oraz jego rodzinie
 • „Dzieci i śmierć”- Fundacja Nagle Sami

 

Izabela Anna Małyszko
neurologopeda
Izabela Anna Małyszko
neurologopeda

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na tej samej uczelni.


W ALTER prowadzi diagnozę i terapię logopedyczna obejmującą pracę logopedyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz poradnictwo i konsultacje w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. W swojej pracy stosuje podejście indywidualne wykorzystując standardowe metody terapii logopedycznej, metodę werbotonalną.


Rozwija swoje umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach, seminariach:

 • szkolenie: Wykorzystania elementów metody werbotonalnej w terapii z dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” stopień I ;
 • szkolenie: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, cz. I – 19 godzin, cz. II – 20 godzin, SYNAPSIS;
 • szkolenie: Wpływ zaburzeń ze spectrum autyzmu na proces edukacji , CEN;
 • e-konferencja „Logopedia w pracy nauczyciela” ;
 • szkolenie: „Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji”;
 • e – konferencja: Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju – MAC;
 • szkolenie: O języku współczesnej młodzieży – MAC;
 • szkolenie: Jak zachęcić dziecko do czytania książek? – MAC;
 • szkolenie: Logopedia w pracy nauczyciela – MAC;
 • szkolenie: Kompetencje interpersonalne nauczyciela jako podstawa budowania relacji z rodzicem – WSiP;
 • szkolenie: Zabawy wspomagające rozwój mowy dziecka – MODM.

 

Ewa Królikowska
pedagog,
terapeuta SI
Ewa Królikowska
pedagog,
terapeuta SI

Ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku: pedagogika wczesnoszkolna. Jest absolwentką podyplomowych studiów z zakresu integracji sensorycznej w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego. Posiada kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku). Laureatka wyróżnienia Prezydenta Miasta Białegostoku „Nauczyciel Mądry Sercem”,


Prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży. Świadczy pomoc dla najmłodszych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.


Brała udział w takich szkoleniach jak:
 • „Sensomotoryczna terapia widzenia” TERAPEUTA WIDZENIA
 • kurs „Odruchu pierwotne, obraz fizjologiczny, wygaszanie odruchów
 • przetrwałych, terapia w podejściu medycznym”

 

Aleksandra Skowrońska
fizjoterapeuta
Aleksandra Skowrońska
fizjoterapeuta

Absolwentka fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, obecnie realizuje studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.


W ALTER prowadzi następujące działania:

 • diagnoza i terapia dzieci z wadami postawy, niepełnosprawnością ruchową, obniżonym poziomem koordynacji wzrokowo-ruchowej, schematu ciała i orientacji przestrzennej, nieprawidłowościami układu przedsionkowo-proprioceptywnego,
 • tworzenie, weryfikacja i modyfikacja programu usprawniania dzieci z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu, wadami wrodzonymi, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego,
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności wynikających z opóźnienia rozwoju psychoruchowego, złożonych zaburzeń rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego, zaburzeń uwagi, emocji, nadpobudliwości psychoruchowej,
 • postępowanie fizjoterapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • stosowanie odpowiednich metod terapeutycznych uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dziecka,
 • wsparcie rodziców i opiekunów w procesie terapeutycznym poprzez praktyczne wskazówki pracy z dzieckiem.

 

W swojej pracy stosuje następujące metody i podejścia: korekcja wad postawy, terapia funkcjonalna, reedukacja posturalna i oddechowa (stretching, biofeedback), trening stabilizacji centralnej, praca nad prawidłowymi wzorcami ruchowymi, techniki rozluźniania tkanek miękkich, rozwijanie i usprawnianie motoryki dużej i małej, plastrowanie dynamiczne (kinesiotaping), profilaktyka i edukacja zdrowotna.


Regularnie poszerza swój warsztat i umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i kursach takich jak:

 • metoda Kinesio Taping: moduł podstawowy (KT1), moduł zaawansowany (KT2),
 • szkolenie „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii”, realizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów,
 • szkolenie „Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi”
 • kurs dokształcający „Terapia dziecka z autyzmem”
 • kurs dokształcający „Praktyczne zastosowanie elementów Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi”
 • kurs dokształcający „Metody skutecznej komunikacji z dziećmi”
 • instruktażowy kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

Ewa Natalia Pietryszyk
neurologopeda
Ewa Natalia Pietryszyk
neurologopeda

 

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku Logopedia z fonoaudiologią (studia licencjackie), Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna (studia magisterskie) oraz Uniwersytet Łazarskiego na kierunku Neurologopedia (studia podyplomowe).


W poradni ALTER prowadzi:

 • konsultacje neurologopedyczne,
 • diagnozę neurologopedyczną zaburzeń mowy, trudności językowych oraz zachowań komunikacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi,
 • terapia neurologopedyczną dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy (ORM), dyslalią, afazją wczesnodziecięcą, niepełnosprawnością intelektualną czy całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • zajęcia związane z rozwijaniem umiejętności czytania i pisania,

W swojej pracy opiera się na podejściu behawioralnym. Terapia opiera się na wzmacnianiu zachowań prawidłowych oraz wygaszaniu zachowań nieprawidłowych, przy czym wygaszanie następuje nie poprzez wzmacnianie negatywne, ale przez brak wzmacniania pozytywnego. Podczas zajęć stosuje następujące metody (lub ich elementy):

 • Metoda Krakowska (Programowanie języka, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, Stymulacja lewej półkuli mózgu, Stymulacja pamięci, Stymulacja słuchowa, Ćwiczenia kategoryzacji, Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, Gesty wspomagające)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) – PECS, elementy MAKATON,
 • Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów – ©GORA,
 • Metoda werbo-tonalna,
 • Masaż logopedyczny,

 Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria :

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza – terapia – masaż©,
 • Gesty obrazujące ruchy artykulatorów ©GORA w ujęciu praktycznym,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
 • Diagnoza, terapia i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • Terapia logopedyczna dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
 • Faza preoralna połykania – AAC w kontekście karmienia,
 • Podniesienie jakości życia podczas przyjmowania pokarmów u dzieci z niepełnosprawnością i dysfagią,
 • Wspomagające i alternatywnej sposoby porozumienia się,
 • Przygotowanie małych użytkowników AAC do czytania i pisania,
 • Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

 

Karolina Sokołowska
terapeuta pedagogiczny,
trener treningu umiejętności społecznych
Karolina Sokołowska
terapeuta pedagogiczny,
trener treningu umiejętności społecznych

Jest Absolwentką następujących uczelni i kierunków;

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie, Filia w Białymstoku Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, kierunek: pedagogika, specjalność: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe (w trakcie)
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika, specjalność: Terapia Pedagogiczna, studia podyplomowe
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna, studia stacjonarne II stopnia,
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia stacjonarne I stopnia

W zakres jej pracy w poradni ALTER wchodzą:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • praca z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • praca z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności z rozwojem procesów poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie) oraz specyficznych trudności w uczeniu się,
 • świadczenie poradnictwa w zakresie edukacji, terapii i wychowania dziecka,
 • prowadzenie treningu umiejętności społecznych,
 • prowadzenie zajęć z elementami terapii ręki,
 • prowadzenie zajęć polisensorycznych,
 • prowadzenie zajęć z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Główne metody i podejścia którymi kieruje się w pracy to:

 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metody Krakowskiej,
 • Metody integracji sensorycznej.
 • A także integracja podejść technik terapeutycznych i metod pedagogicznych.

Ukończyła następujące kursy, szkolenia i warsztaty podnoszące warsztat terapeuty i nauczyciela:

 • II stopniowy kurs Trenera Treningu Umiejętności Społecznych,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem,
 • Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęć,
 • Czym skorupka…- jak uczyć ortografii w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • Całościowe opracowanie dokumentacji w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia z opinią i z orzeczeniem,
 • Zaburzenia rozwoju dzieci spowodowane błędami rodziców,
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych w młodszym wieku szkolnym,
 • Elementy socjoterapii w pracy wychowawcy,
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Montessori Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju,
 • Kreatywne lekcje, lekcja kreatywności. Mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory,
 • „Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii”,
 • „Przygody Innego II – bajki w edukacji międzykulturowej dzieci”

 

Paulina Bąkowska
neurologopeda, pedagog specjalny
Paulina Bąkowska
neurologopeda, pedagog specjalny

Jest Absolwentką następujących uczelni i kierunków:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Logopedia z Fonoaudiologią
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Pedagogika specjalna

W poradni ALTER prowadzi

 • diagnozę logopedyczną
 • konsultacje logopedyczne
 • terapie logopedyczne
 • zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy (dyslalia, afazja, opóźniony rozwój mowy, oligofazja, dysglosja, dysartria, alalia, specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka)

Główne metody i podejścia wykorzystywane w pracy z podopiecznymi to:

 • Pedagogika Montessori,
 • Metoda Krakowska,
 • Metoda dobrego startu,
 • Metoda Carla Orffa

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria :

 • Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień
 • Kurs Treningu Umiejętności Społecznych
 • Kurs języka migowego – II stopień
 • Warsztaty ACC – Alternatywne Metody Komunikacji
 • Kurs członków zespołów trenerskich NGO
 • Warsztaty metodyczne – Czarne i Białe Połączenie doskonałe

 

Marta Maciejczuk
psycholog
Marta Maciejczuk
psycholog

Jest absolwentką następujących szkół i kierunków:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, społeczna psychologia kliniczna,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie, studium socjoterapii i treningu interpersonalnego,
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie, całościowy czteroletni kurs psychoterapii zorientowanej w nurcie psychodynamicznym, atestowany przez polskie Towarzystwo Psychiatryczne ( w trakcie szkolenia)

Zakres pracy w ALTER:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami, rozwojowymi,
 • poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
 • prowadzenie terapii psychologicznej z osobami przeżywającymi lęk, stres, smutek, doświadczającymi kryzysów w relacjach,
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych (TUS)
 • praca z rodzicami,

Metody pracy:

 • Metoda Krakowska,
 • podejście integracyjne,
 • podejście poznawczo – behawioralne,
 • podejście psychodynamiczne,
 • terapia poprzez zabawę,

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria:

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – I i II stopnia, Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR Hanna Szyszkowska
 • Kurs „Instruktor Terapii Zajęciowej” organizowany przez Poradnię Zdrowego Odżywiania Dietetycznie Poprawni,
 • PsychoMEDIC klinika psychologiczno -psychiatryczna „Interwencja kryzysowa dla osób doświadczonych wojną w Ukrainie”,
 • szkolenia organizowane przez Famiga:
  • Lęk u dzieci,
  • Sposoby pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • Dlaczego dziecko jest „agresywne”? Trudne zachowania u dzieci,
  • Praca z dzieckiem wysokowrażliwym i lękliwym,
  • Dziecko w spektrum autyzmu – terapia i wsparcie na co dzień.

 


Anna Just
fizjoterapeuta dziecięcy
Anna Just
fizjoterapeuta dziecięcy

Absolwentka następujących szkół i kierunków:
• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wydział Fizjoterapii
• Podyplomowe Studia Pedagogiczne w Białymstoku


Zakres pracy w ALTER :
• diagnoza i terapia wczesnoniemowlęca
• prawidłowa pielęgnacja niemowląt
• praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurologicznymi
• terapia dzieci z MPD
• leczenie stanów pourazowych
• terapia trójpłaszczyznowa stóp
• prowadzenie terapii skolioz i wad postawy
• terapia zaburzeń napięcia mięśniowego
• prowadzenie dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i dystrofią mięśniową


Główne metody i podejścia w pracy :
• BOBATH BABY
• MAES
• PNF (Skoliozy)
• FITS
• KINESIOTAPING
• TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA STÓP


 

Justyna Czarnecka
oligofrenopedagog,
logopeda
Justyna Czarnecka
oligofrenopedagog,
logopeda

Wykształcenie:

 • Uniwerystet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie – pedagogika specjalna
 • Uniwersytet w Białymstoku – podyplomowe studia logopedyczne

Zakres pracy w ALTER:

 • Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, afazją, autyzmem, zespołami genetycznymi.
 • Terapia logopedyczna, miofunkcjonalna,
 • kinesiotaping,
 • masaż logopedyczny i elektrostymulacja
 • Provider Neuroflow – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Metody i podejścia w pracy:

 • Certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej.
 • Terapeuta dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Prowadzi Symultaniczno Sekwencyjną Naukę Czytania oraz matematykę Numicon

Właściciel Centrum Rozwoju Dziecka Sylabkowo w Białymstoku


 

Katarzyna Perczyńska
pedagog rewalidacyjny,
terapeuta SI
Katarzyna Perczyńska
pedagog rewalidacyjny,
terapeuta SI

Wykształcenie: 

 • Uniwersytet w Białymstoku, pedagogika rewalidacyjna – studia magisterskie,
 • Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Łodzi, autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) – studia podyplomowe,
 • Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Łodzi, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – studia podyplomowe,
 • Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie, Integracja Sensoryczna – studia podyplomowe.

Zakres pracy w Poradni Alter

 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • realizacja zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • wspieranie i instruowanie rodziców dziecka,
 • diagnoza i terapia pod kątem zaburzeń Integracji Sensorycznej,
 • diagnozowanie i terapia z wykorzystaniem treningów słuchowych,
 • wspieranie dzieci w nabywaniu umiejętności szkolnych,
 • ocena gotowości szkolnej

Główne metody i podejścia w pracy :

 • Podejście behawioralne,
 • komunikacja PECS,
 • metoda Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania.

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • kurs z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • III – stopniowy kurs doskonalący: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”,
 • szkolenie z Integracji Bilateralnej,
 • szkolenie z metody prof. A. A. Tomatisa – uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii,
 • szkolenie „Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania” – certyfikat terapeuty Snoezelen,
 • Szkolenie PECS Poziom 1 stworzone przez Lori Frost i Andrew Bondy’ego,
 • kurs wprowadzający JOHANSEN IAS,
 • kurs KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku
 • od 1. m. ż. Do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci,
 • kurs Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego,
 • szkolenie Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób ztrudnościami w porozumiewaniu się.

 

Paulina Żurawska
logopeda, fonoaudiolog,
terapeuta ręki
Paulina Żurawska
logopeda, fonoaudiolog,
terapeuta ręki

 


Wykształcenie: 

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, logopedia z fonoaudiologią, studia licencjackie,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, logopedia z fonoaudiologią, studia magisterskie,
 • Collegium Humanum, Neurologopedia profilowana – w trakcie

Zakres pracy w Poradni ALTER:

 •  diagnoza logopedyczna,
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
 • terapia wad wymowy,
 • praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,
 • praca z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • terapia afazji rozwojowej u dzieci,
 • diagnoza i terapia ręki.

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria:

 •  „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia.”
 • „Skojarzenia do mówienia.”
 • „Zaburzenia przetwarzania słuchowego – APD.”
 • „Oligofazja – terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.”
 • „Ankyloglosja – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu.”
 • „Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia logopedyczna.”
 • „Dyslalia – holistyczne podejście w terapii.”
 • „Opóźniony rozwój mowy- diagnoza i terapia krok po kroku.”
 • „Połykanie okiem logopedy – ćwiczenia prawidłowego połykania.”
 • „Mowa bezdźwięczna – diagnoza, metody korekcji i terapia logopedyczna.”

 

Marika Szulborska
logopeda
Marika Szulborska
logopeda

Wykształcenie: 

 • Uniwersytet w Białymstoku, studia podyplomowe logopedyczne;
 • Uniwersytet w Białymstoku, Pedagogika, studia magisterskie (II stopnia);
 • Uniwersytet w Białymstoku, Pedagogika, studia licencjackie (I stopnia);
 • Uniwersytet w Białymstoku, Praca socjalna, studia licencjackie (I stopnia);

Zakres pracy w Poradni Alter :

 • Terapia logopedyczna z dziećmi z zaburzeniami mowy (dyslalia, afazja, opóźniony rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka);
 • Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Prowadzenie terapii z zastosowaniem metody elektrostymulacji;

Główne metody i podejścia w pracy np.

Standardowe metody terapii logopedycznej, metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w terapii logopedycznej.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Certyfikowane szkolenie – „Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne”;
 • Certyfikowany kurs – „7 fundamentów dobrej wymowy. Jak skutecznie przejść do głosek?”;
 • Certyfikowany kurs – „Terapeuta ręki dzieci i młodzieży”;
 • Certyfikowane szkolenie – „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – I stopień”;
 • Certyfikowane szkolenie – „Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży”;
 • Certyfikowane szkolenie online – „Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej;
 • Certyfikowany kurs – „Szybkie czytanie z metodami zapamiętywania i koncentracji;
 • Certyfikowany kurs – „Efektywna nauka z zakresu eksperymentu.

 

Joanna Rusiłowicz-Snarska
oligofrenopedagog,
terapeuta integracji sensorycznej
Joanna Rusiłowicz-Snarska
oligofrenopedagog,
terapeuta integracji sensorycznej

Wykształcenie: 

 • Uniwersytet Warszawski ,Wydział Pedagogiki i Psychologii magister pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji – Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania Fizycznego i Sportu Upośledzonych Umysłowo, Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny – Studia Podyplomowe „Sztuka” (Plastyka i Muzyka) w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi oraz Wspieranie ich Rodzin

Zakres pracy w Poradni ALTER

 • diagnoza integracji sensorycznej

Główne metody i podejścia w pracy:

 • metoda integracji sensorycznej 

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Wykorzystywanie zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – Magdalena Strzyż
 • Wybrane aspekty integracji sensorycznej we wczesnej diagnozie i interwencji terapeutycznej- Stimulus Training & Consulting
 • Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia – uzyskanie uprawnień do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej
 • Staż diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
 • Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.
 • Kurs Terapia ręki – I i II stopnia
 • Terapia Behawioralna I stopnia , Podstawy Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD
 • Terapia Behawioralna II stopnia , Podstawy Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD
 • Trening Umiejętności Społecznych – uzyskanie certyfikatu uprawnień do tworzenia programów i prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych
 • Diagnoza integracji sensorycznej w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej – uzyskanie certyfikatu diagnosty
 • Trening uwagi słuchowej metodą prof. A.A. Tomatisa

 

Magdalena Pelc
logopeda,
neurologopeda
Magdalena Pelc
logopeda,
neurologopeda

Wykształcenie: 

 • Uniwersytet w Białymstoku, filologia polska, studia jednolite magisterskie
 • Uniwersytet w Białysmstoku, logopedia, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Gdański, neurologopedia, studia podyplomowe- specjalizacyjne

Zakres pracy w Poradni ALTER:

 • diagnoza i terapia logopedyczna, neurologopedyczna, terapia karmienia, terapia AAC

Główne metody i podejścia w pracy np.

 •  Metoda Krakowska,
 • terapia miofunkcjonalna,
 • terapia manualna,
 • terapia neurotaktylna,
 • elementy terapii odruchów

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC – dr Magdalena Grycman- wszystkie stopnie
 • Terapia Miofunkcjonalna, stopien 1
 • Terapia Neurotaktylna, stopien 1
 • Terapia Odruchów Dynamicznych i posturalnych cz 1 i 2.

 

Mateusz Chłus
pedagog, terapeuta ręki,
trener TUS, socjoterapeuta
Mateusz Chłus
pedagog, terapeuta ręki,
trener TUS, socjoterapeuta

Wykształcenie: 

 • Uniwersytet w Białymstoku, pedagogika opiekuńczo wychowawcza
 • Szkoła Główna Krajowa, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczna
 • Instytut studiów podyplomowych, kierunek socjoterapia

Zakres pracy terapeuty w Poradni ALTER:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • prowadzenie terapii ręki
 • prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych
 • prowadzenie Treningu Pewności Siebie
 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i z zachowaniem

Główne metody i podejścia w pracy :

 • terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Terapia Ręki z masażem sensomotorycznym
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • Diagnoza funkcjonowania dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży
 • Kurs Trenera Śmiechu/Instruktora Śmiechoterapii
 • Szkolenie pt,: TRENING PEWNOŚCI SIEBIE  – Program  wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej

 

Janusz Wojtkowski
fizjoterapeuta
Janusz Wojtkowski
fizjoterapeuta

Wykształcenie: 

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, fizjoterapia,

Zakres pracy w Poradni ALTER:

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z wadami postawy, obniżonym bądź podwyższonym napięciem mięśniowym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ortopedycznymi, wadami genetycznymi, obniżonym poziomem koordynacji ruchowej, niezbornością ruchową.

Zajmuje się kształtowaniem prawidłowego odbierania i przetwarzania bodźców i redukcją napięcia mięśniowego, wyrównywaniem deficytów mięśniowych i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz różnymi problemami wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu ruchu. Ponadto pracuje z osobami z trudnościami w planowaniu motorycznym, poczuciu kierunku i orientacji przestrzennej, utrzymywaniu równowagi, nadpobudliwością psychoruchową, problemami w uczeniu się, zaburzeniami koncentracji uwagi i spostrzegawczości, wykonywaniu czynności samoobsługowych, zaburzeniami świadomości własnego ciała i zaburzeniami emocjonalnymi.


W pracy z pacjentem kieruje się holistycznym podejściem, patrząc na pacjenta, jako całość. Najlepsze efekty daje łączenie różnych form terapii uzyskując najlepszy efekt terapeutyczny.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria:

 • kurs masażu III stopnia, Ośrodek Kształcenia Zawodowego „DEHAG extra”, (2008)
 • kurs A diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą Mc Kenziego. (2013)
 • kurs B diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą Mc Kenziego. (2013)
 • Szkolenie ICF- to się opłaca FAR Białystok (2013)
 • Kurs PNF 1 (2014)
 • Kurs PNF 2 (2014)
 • Szkolenie Gross Motor Function Measure-66 Freiburg (Niemcy 2014)
 • Kurs GCL (GOOD CLINICAL PRACTICES) (2015)
 • Kurs “Staw kolanowy i barkowy w praktyce fizjoterapeuty” (2018)
 • Zintegrowane metody w fizjoterapii (2018)
 • Szkolenie diagnoza i terapia dzieci z  SMA (2019)
 • Integracja Sensoryczna (SI) neurofizjologiczne podstawy (2021)
 • Integracja Sensoryczna (SI) diagnoza i terapia (2021)
 • Terapia ręki i stopy cz.1 (2022)
 • Terapia ręki i stopy cz.2 (2022)
 • Cyfrowe dziecko (2022)
 • Warsztaty SMA organizowane przez firmę Biogen, (Warszawa 2019)
 • Udział w sympozjum :Ból i Cierpienie (Kraków 2015)
 • Uczestnik Konferencji „Światowy Dzień Rzucania Palenia- Kodeks Walki z rakiem” (2012)

 

Emilia Czyżewska
pedagog,
terapeuta SI
Emilia Czyżewska
pedagog,
terapeuta SI

Wykształcenie:

 • Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, kierunek: Pedagogika leczniczo – terapeutyczna, studia podyplomowe,
 • Uczelnia Nauk Społecznych Łódź, kierunek: Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe,
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia stacjonarne II stopnia,
 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia stacjonarne I stopnia,

Zakres pracy w ALTER:

 • praca z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

Główne metody i podejścia w pracy:

 • metoda integracji sensorycznej
 • metoda terapii ręki

Dodatkowe kursy, szkolenia:

 • Obserwacja kliniczna Si w aspekcie fizjoterapeutycznym – Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i innymi Dysfunkcjami OKNO
 • Trener Umiejętności Społecznych – TUS SST- Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości
 • Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej – Kurs Integracji Sensorycznej – kurs certyfikowany, nadający tytuł terapeuty i diagnosty integracji sensorycznej, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie
 • Terapia Ręki, Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

 

Agata Rogowska
logopeda, protetyk słuchu
Agata Rogowska
logopeda, protetyk słuchu

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią oraz Szkołę Policealną w Białymstoku na kierunku Protetyk Słuchu.


Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w poradniach i przedszkolach, prowadząc terapie logopedyczne dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Jej praca polega na diagnozie i terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami zaburzeń mowy, m.in. opóźniony rozwój mowy, afazja, dyslalią, trudności komunikacyjnymi spowodowane zaburzeniami neurologicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.


Podczas zajęć stosuje elementy Metody Krakowskiej (stymulacja lewej półkuli mózgu, stymulacja pamięci, stymulacja słuchowa, kategoryzacja, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, ćwiczenia motoryki małej i dużej, stymulacja zabawy), masażu logopedycznego oraz elementy komunikacji wspomagającej AAC – PECS.


 

Gabriela Kaliszewicz
psycholog
Gabriela Kaliszewicz
psycholog

Wykształcenie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – psychologia rodzinna
 • Studia podyplomowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski – przygotowanie pedagogiczne
 • Studia podyplomowe: AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne w Białymstoku – Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Zakres pracy w Poradni ALTER :

 • Diagnoza psychologiczna – wieloetapowa ocena funkcjonowania w obszarze emocjonalnym i społecznym,
 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • Terapia psychologiczna z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • Świadczenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • Prowadzenie terapii psychologicznej z osobami przeżywającymi lęk, stres, smutek, doświadczającymi kryzysów w relacjach, przeciążonych stresem itp.

Główne metody i podejścia w pracy:

 • podejście behawioralne,
 • podejście integracyjne

Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria np.

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia Ręki
 • AAC- wspomaganie i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji: „Picture Exchange Communicationion System – Poziom 1”
 • Uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford Binet 5.

 

 

Joanna Dakowicz

pedagog specjalny
Joanna Dakowicz

pedagog specjalny

Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Białostockim, oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem.


Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, trudnościami w uczeniu się, nieprawidłowym rozwojem sfery emocjonalno-społecznej oraz zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania i myślenia. W swojej pracy wykorzystuje coaching, jako narzędzie służące do pomocy i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.


Uczestniczka kursów doskonalących obejmujących wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem wad wrodzonych i zaburzeniami w rozwoju, treningu pewności siebie, treningu umiejętności społecznych, treningu zastępowania zachowań agresywnych, metodyki prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim czy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne.


 

Ewa Wysocka
Pedagog specjalny,
terapeuta SI
Ewa Wysocka
Pedagog specjalny,
terapeuta SI

Absolwentka Fili Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz wpierania ich rodzin


Prowadzi  diagnozę i terapię w zakresie nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń integracji sensorycznej, terapii ręki, zaburzeń koncentracji uwagi. Realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:  studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs I i II stopnia z integracji sensorycznej, szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza- terapia- masaż” oraz liczne warsztaty muzyczno- plastyczne. b


 

Renata Popławska
nauczyciel, logopeda, terapeuta ręki , trener TUS
Renata Popławska
nauczyciel, logopeda, terapeuta ręki , trener TUS

 


Absolwentka Edukacji Wczesnoszkolnej  na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na tej samej uczelni. Ukończyła kurs: Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz kurs  Terapia ręki I i II stopnia.


W ALTER prowadzi terapię logopedyczną obejmującą pracę logopedyczną z dziećmi i młodzieżą  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, terapię pedagogiczną, terapię ręki, trening umiejętności społecznych jak również świadczy pomoc dla najmłodszych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.


Kursy doskonalące:

 • „Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci.”
 • „Logorytmika w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”
 • „Konstruowanie indywidualnych programów terapii zajęciowej”
 • „Terapia pedagogiczna młodszych dzieci dyslektycznych”
 • „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”
 • „ Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu”
Katarzyna Kołos
logopeda, fonoaudiolog
Katarzyna Kołos
logopeda, fonoaudiolog

Jest Absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku logopedia z fonoaudiologią. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja Elementarna, Terapia pedagogiczna oraz Pedagogika Specjalna- Autyzm ( edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).


W poradni ALTER prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń mowy, m.in. dyslalia, afazja, opóźniony rozwój mowy oraz niepłynności mowy.

Prowadzi konsultacje oraz świadczy poradnictwo w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju mowy, przekazując rodzicom wskazówki do pracy logopedycznej z dzieckiem w domu.

W swojej pracy stosuje różnorodne metody i techniki pracy, dostosowując je indywidualnie do potrzeb i możliwości dziećmi.


Systematycznie poszerza swój warsztat terapeutyczny biorąc udział w różnorodnych kursach i szkoleniach:

 • „ Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych,
 • „Guguhopla od zabawy do mówienia”. Od samogłoski do zdania obrazkowego.
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Julia Wilczewska
psycholog, pedagog
Julia Wilczewska
psycholog, pedagog

 


Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Białymstoku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku: psychologia kliniczna
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna

Zakres pracy w Poradni Alter:

W Poradni ALTER pracuje z dziećmi, adolescentami i ich rodzicami w ramach terapii,  konsultacji psychologicznych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pomaga rozpoznać, zrozumieć, a także zaakceptować emocje i potrzeby. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży doświadczających różnych trudności i kryzysów pomagając im odnaleźć się w otaczającym świecie, oswajać lęk, odkrywać tożsamość i podnosić pewność siebie. Współpracuje z rodzicami dzieci mającymi trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu. 


Główne metody i podejścia w pracy:

W pracy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi stosuje podejścia wywodzące się z terapii poznawczo-behawioralnej i systemowej.


Dodatkowe kursy, szkolenia i seminaria:

Absolwentka wielu szkoleń z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, psychotraumatologii suicydologii oraz interwencji kryzysowej, jak również: NVC – komunikacja empatyczna, I stopień TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), Pedagog Zabawy, Trener Umiejętności Społecznych. Uczestniczka szkoleń z metod diagnostycznych dzieci
i młodzieży. Aktualnie w trakcie kursu Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Odbyła staże kliniczne m.in. na Oddziale Pediatrii wraz z Pododdziałem Patologii Noworodka
i Pododdziałem Dziennym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie diagnozy oraz planowania terapii dzieci z trudnościami w karmieniu.

 


 

Cennik

POZYCJE OFERTY
CZAS TRWANIA
Cena

BADANIA

Badania / diagnoza psychologiczno-pedagogiczne z wydaniem opinii
3-5 godz.
800 zł
Badanie prognostyczne dzieci 5 i 6-letnich (gotowość szkolna)
2-3 godz.
800 zł
Badanie psychologiczno - pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, inne trudności) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań / objęcia pomocą z wydaniem opinii
3-5 godz.
800 zł
Opinia psychologiczna o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania
1-2 godz.
200 zł
Ocena rozwoju Psychoruchowego (od 1 msc.ż.)
1-2 godz.
300 zł
Badanie słuchu
do 1 godz.
90 zł

DIAGNOZY

Diagnoza psychologiczna
3-4 godz.
700 zł
Diagnoza pedagogiczna
2-3 godz.
400 zł
Diagnoza integracji sensorycznej (SI)
3-4 godz.
700 zł
Diagnoza poziomu inteligencji (diagnoza funkcji poznawczych)
1,5 - 2,5 godz. (psycholog)
500 zł
Diagnoza w kierunku autyzmu z wydaniem zaświadczenia lekarskiego
6-7 godz.
1000 zł/ 950 zł* + psychiatra *cena dotyczny dzieci objętych terapią WWRD w naszej placówce
Porada diagnostyczno- konsultacyjna w kierunku autyzmu, obserwacja dziecka oraz wywiad z rodzicem + test ADOS
4-5 godz.
900 zł/ 850 zł* *cena dotyczny dzieci objętych terapią WWRD w naszej placówce
Porada diagnostyczno- konsultacyjna w kierunku autyzmu, obserwacja dziecka oraz wywiad z rodzicem
2-3 godz.
500 zł/ 450 zł* *cena dotyczny dzieci objętych terapią WWRD w naszej placówce
Test ADOS + opis
3-4 godz.
600 zł

KONSULTACJE

Konsultacja psychologiczna
50 min.
160 zł
Konsultacja logopedyczna
50 min.
140 zł
Konsultacja neurologopedyczna/ protetyk słuchu
50 min.
180 zł
Konsultacja pedagogiczna
50 min.
140 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna/ rehabilitacyjna
50 min.
140 zł
Konsultacja integracji sensorycznej (SI)
50 min.
150 zł
Obserwacja psychologiczna w przedszkolu/szkole
1 godz.
180 zł
Wydanie opinii po konsultacji
100 zł

TERAPIE

Terapia psychologiczna (dzieci, młodzieży, dorosłych, Akademia emocji)
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Psychoterapia indywidualna (młodzież i dorośli)
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Terapia pedagogiczna (Terapia ręki; koncentracja uwagi; dysleksja; dyskalkulia)
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Trening efektywnego uczenia się
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Terapia logopedyczna / neurologopedyczna (wczesna interwencja logopedyczna; terapia jąkania; terapia afazji)
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Kinezjotaping logopedyczny
50 zł
Elektrostymulacja twarzy i jamy ustnej
10 spotkań
500 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI)
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej (w przypadku braku opinii o procesach SI)
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Terapia Widzenia
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
EEG Biofeedback
50 min.
100 zł, pakiet - 10 wizyt: 900 zł
Fizjoterapia/ rehabilitacja (kinezjotaping)
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Kinezjotaping fizjoterapeutyczny
30-50 zł
Terapia NDT-Bobath
50 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł

ZAJĘCIA

Zajęcia psychoedukacyjne
cena w zależności od tematyki i formy zajęć
Zajęcia ogólnorozwojowe (trening ortograficzny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; przygotowanie do szkoły, terapia ręki z elementami SI) - indywidualne
45 min.
150 zł
pakiet- 10 wizyt: 1400 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe (j.w.) - grupowe
45 min.
80 zł, pakiet - 10 wizyt: 700 zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Muzyka dla smyka (od 3 do 7 lat)
45 min.
50 zł, pakiet - 10 wizyt: 450 zł
TUS- Trening Umiejętności Społecznych
45 min.
70 zł
Trening Zastępowania Agresji
45 min.
70 zł
Logorytmika
45 min.
70 zł
Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
45 min.
70 zł
Metoda Dobrego Startu
45 min.
70 zł
Zajęcia adaptacyjne dla 2,5-3 latków
45 min.
70 zł
Arteterapia
45 min.
70 zł
Sensoplastyka
45 min.
70 zł
Zajęcia polisensoryczne
45 min.
70 zł
Trening Pewności Siebie
45 min.
70 zł
Warsztaty dla rodziców
1,5 godz.
100 zł

INNE

Zaświadczenie (dot. WWRD)
20 zł
Informacja (dot. WWRD)
80 zł
Opinia o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach terapautycznych w poradni
80 zł
Duplikat (dot. WWRD
20 zł

Galeria

Do pobrania

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania (wnioski, regulaminy, zaświadczenia), które aktualnie funkcjonują w poradni. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z wypełnieniem dokumentów prosimy skontaktować się z obsługą naszego sekretariatu osobiście, telefonicznie lub przez formularz kontaktowy zamieszczony w sekcji 'kontakt' u dołu strony.

Kontakt

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Alter
Ul. Zwycięstwa 10A pok. 104 (I piętro),
15-703 Białystok

Nasza poradnia nie jest objęta rejonizacją – przyjmujemy pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

    (+48) 533 604 901
   bialystok@poradniaalter.pl

REJESTRACJA

   Pon-Pt: 9:00 – 19:00
   Sob: 9:00 – 14:00

 

Formularz kontaktowy