Cennik obowiązujący od 01.09.2022 r.

 

Cennik usług obowiązujący od dnia 01.09.2022 r.
w Niepublicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej „Alter” w Białymstoku.

 

 

BEZPŁATNA Terapia w ramach Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWRD)
BADANIA Czas Trwania  Cena
Badanie/diagnoza psychologiczno – pedagogiczna z wydaniem opinii 3-5 godz.    580 zł
Badanie prognostyczne dzieci 5 i 6-letnich  (gotowość szkolna) 2-3 godz. 500 zł
Badanie psychologiczno – pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, inne trudności) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań / objęcia pomocą z wydaniem opinii 3-5 godz. 600 zł
Opinia psychologiczna o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania 1-2 godz. 200 zł
Ocena rozwoju Psychoruchowego (od 1 msc.ż.) 1-2 godz. 250 zł
Badanie słuchu (pełne badanie audiometryczne) do 1 godz.  90 zł
 

DIAGNOZY

 

Czas Trwania 

 

Cena

Diagnoza psychologiczna 3-4 godz. 500 zł
Diagnoza pedagogiczna 2-3 godz. 350 zł
Diagnoza integracji sensorycznej (SI) 3-4 godz.                                                 580 zł
Diagnoza poziomu inteligencji 1,5 – 2,5 godz. (psycholog) 400 zł
Diagnoza w kierunku autyzmu z wydaniem zaświadczenia lekarskiego 6-7 godz. 1000 zł/ 950 zł* + psychiatra                                                                 *cena dotyczy dzieci objętych terapią WWRD w naszej placówce
Porada diagnostyczno- konsultacyjna w kierunku autyzmu, obserwacja dziecka oraz wywiad z rodzicem + test ADOS (bez wydania opinii) 4-5 godz. 900 zł/ 850 zł*                                                                  *cena dotyczy dzieci objętych terapią WWRD w naszej placówce
Porada diagnostyczno- konsultacyjna w kierunku autyzmu, obserwacja dziecka oraz wywiad z rodzicem (bez wydania opinii) 2-3 godz. 500 zł/ 450 zł*                                                                  *cena dotyczy dzieci objętych terapią WWRD w naszej placówce
Test ADOS + opis 3-4 godz. 600 zł
 

KONSULTACJE

 

Czas Trwania 

 

Cena

Konsultacja psychologiczna 50 min. 130 zł
Konsultacja logopedyczna 50 min. 120 zł
Konsultacja neurologopedyczna/ trudności w karmieniu/ protetyk słuchu 50 min. 150 zł
Konsultacja pedagogiczna 50 min. 120 zł
Konsultacja fizjoterapeuty/ rehab.  50 min. 130 zł
Konsultacja integracji sensorycznej (SI) 50 min. 130 zł
Obserwacja psychologiczna w przedszkolu/szkole 1 godz. 150 zł
Wydanie opinii po konsultacji 100 zł
TERAPIE Czas Trwania  Cena*
Terapia psychologiczna (dzieci, Akademia Emocji) 50 min. 130 zł                                                      pakiet- 10 wizyt: 1200 zł
Psychoterapia indywidualna (młodzież i dorośli) 50 min. 140 zł                                                      pakiet- 10 wizyt: 1300 zł
Terapia psychologiczna małżeńska 50-60 min. 180 zł                                                       pakiet- 10 wizyt: 1700 zł
Terapia psychologiczna rodzinna do 2 godz. 220 zł                                                      pakiet- 10 wizyt: 2100zł
Terapia pedagogiczna (Terapia ręki; koncentracja uwagi; dysleksja, dyskalkulia) 50 min. 120 zł                                                       pakiet- 10 wizyt: 1100 zł
Trening efektywnego uczenia się 50 min. 110 zł                                                       pakiet- 10 wizyt: 1000 zł
Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna (wczesna interwencja logopedyczna; terapia jąkania; terapia afazji) 50 min. 120 zł                                                       pakiet- 10 wizyt: 1100 zł
Kinezjotaping logopedyczny   40 zł
Elektrostymulacja twarzy i jamy ustnej 10 spotkań 400 zł
Terapia integracji sensorycznej (SI) 50 min. 120 zł                                                       pakiet- 10 wizyt: 1100 zł
Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej (w przypadku braku opinii o procesach SI) 50 min. 110 zł                                                       pakiet- 10 wizyt: 1000 zł
Terapia Widzenia 50 min. 120zł                                                       pakiet- 10 wizyt:1100 zł
EEG Biofeedback 50 min. 100 zł                                                       pakiet- 10 wizyt: 900 zł
Fizjoterapia/ rehabilitacja 50 min. 120 zł                                                       pakiet- 10 wizyt: 1100 zł
Kinezjotaping fizjoterapeutyczny   30zł-50zł
Terapia NDT-Bobath 50 min. 140 zł                                                       pakiet- 10 wizyt: 1300 zł
ZAJĘCIA Czas Trwania  Cena*
Zajęcia psychoedukacyjne cena w zależności od tematyki i formy zajęć
Zajęcia ogólnorozwojowe (trening ortograficzny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; przygotowanie do szkoły, terapia ręki z elementami SI) Indywidualne
45 min. 120 zł                                                                                                                         pakiet- 10 wizyt: 1100zł  
Grupowe
45 min. 60zł                                                              pakiet- 10 wizyt: 500 zł
 

ZAJĘCIA GRUPOWE

 

Czas Trwania 

 

Cena*

Muzyka dla smyka (od 3 do 7 lat) 45 min. 40 zł                                                     pakiet- 10 wizyt: 350zł
TUS- Trening Umiejętności Społecznych 45 min. 70 zł
Trening Zastępowania Agresji
Logorytmika
Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego                                                           Weroniki Sherborne
Metoda Dobrego Startu
Zajęcia adaptacyjne dla 2,5-3 latków
Arteterapia
Sensoplastyka
Zajęcia polisensoryczne
Trening Pewności Siebie
Warsztaty dla rodziców  1,5 godz. 100 zł
 

INNE

 

Cena

Zaświadczenie (dot. WWRD) 20 zł
Informacja (dot. WWRD) 80 zł
Duplikat (dot. WWRD) 20 zł
*przy wykupieniu powyżej 10 wizyt cena ustalana jest indywidualnie

 

Data publikacji 01.09.2022 r.