Cykliczne treningi TUS, TPS,TZA

 

Poradnia Alter w Białymstoku zaprasza na cykliczne treningi umiejętności społecznych, pewności siebie
i  zastępowania zachowań agresywnych.


TUS – Trening Umiejętności Społecznych polega na nabywaniu umiejętności niezbędnych do przebywania i współpracowania z innymi.

Trening umiejętności społecznych to zajęcia grupowe skierowane do dzieci nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i z dorosłymi, z przestrzeganiem norm społecznych, z zachowaniami agresywnymi, z adaptacją do nowych sytuacji, z diagnozą ZA, ADHD.


Zajęcia dają możliwość zdobycia następujących umiejętności:

 • zawierania znajomości,
 • słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania,
 • reagowania na krytykę, wyrażania krytyki,
 • radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.

Celem zajęć jest:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
 • zwiększenie zakresu umiejętności komunikacyjnych,
 • zmiana doświadczeń, zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • metody radzenia sobie z emocjami,
 • praca nad przestrzeganiem zasad,
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,
 • odreagowanie napięć emocjonalnych,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,

Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak: radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty
 z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.


TPS – Trening Pewności Siebie skierowany jest do dzieci, które doświadczają przemocy rówieśniczej, dokuczania, przezywania. Polega on na nabywaniu umiejętności asertywnego radzenia sobie z zaczepkami i agresją.

Wielu uczniów w polskich szkołach styka się z przemocą psychiczną lub fizyczną ze strony rówieśników. Są to zajęcia warsztatowe na których dziecko uczy się mowy ciała (odpowiednia postawa, kontakt wzrokowy, ton głosu), aby być odbieranym jako pewne siebie, poznaje różne nieagresywne sposoby reagowania na zaczepki.


Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami
 • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów
 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości
 • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych
 • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości
 • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

Adresaci treningów:
Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas IV – VIII, które doświadczyły fizycznej bądź psychicznej przemocy ze strony rówieśników,  jak również dla dzieci nieśmiałych, nie wierzących w siebie i swój potencjał.


TZA – Trening Zastępowania Agresji  jest skierowany do dzieci, które stosują przemoc. Polega on na nabywaniu umiejętności kontroli złości.

Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych jest warsztatem kształtującym zdolności asertywne.

Jest on ukierunkowany na zmianę zachowania agresywnego poprzez uczenie zachowań alternatywnych. Istotnym elementem zajęć jest osiągniecie optymalnego poziomu ułatwiającego  przystosowanie się do wymogów życia codziennego.  by wykluczyć potencjalne zachowania społecznie szkodliwe.

W skład treningu wchodzą trzy komponenty:

 1. Trening nabywania i dostosowania umiejętności
  prospołecznych (co robić?)

Pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych.

 1. Trening kontroli złości (czego nie robić?)

Uczy samokontroli i ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.

 1. Trening wnioskowania moralnego (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?)

Są to procedury uczące właściwej hierarchii wartości, rozumienia złożonych problemów społecznych wymagających uwzględnianie potrzeb i praw innych osób.

Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych zaliczany jest do grupy

metod poznawczo-behawioralnych. Polega na tym, że uczestnik treningu dokonując poznawczej analizy sytuacji, w której się znajdował/znajduje oraz wykorzystując umiejętności modelowania i system pozytywnych wzmocnień, dokonuje zmiany w swoim zachowaniu.

 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

*ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE DROGĄ MAILOWĄ*

* W celu zapisania się na zajęcia prosimy o uzupełnienie ankiety kwalifikacyjnej do zajęć TPS/TUS/TZA dostępnej na naszej stronie  https://poradniaalter.pl/bialystok/ w zakładce do pobrania i odesłanie jej na nasz e-mail: bialystok@poradniaalter.pl .  

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Alter” w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 10A lok.104
tel. 533 604 901
bialystok@poradniaalter

 

 

Opublikowano 17.10.2022 r.