Zapraszamy na diagnozy

NPPP ALTER W CHORZOWIE ZAPRASZA NA DIAGNOZY I TERAPIE KOMERCYJNE


Zapraszamy na diagnozy z zakresu:

  • GOTOWOŚCI SZKOLNEJ,
  • DYSLEKSJI, DYSGRAFII, DYSORTOGRAFII, DYSKALKULII,
  • ODROCZENIA OD OBOWIĄZKU PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA OKRES 1 ROKU,
  • BADANIA NA POTRZEBY LEKARZY I PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH POD KĄTEM  WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

PONADTO URUCHAMIAMY PEŁNĄ I KOMPLEKSOWĄ DIAGNOSTYKĘ I TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ, PEDAGOGICZNĄ, LOGOPEDYCZNĄ, FIZJOTERAPEUTYCZNĄ, REHABILITACYJNĄ ORAZ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.


Skontaktuj się z nami!