Trening umiejętności wychowawczych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Dobry Rodzic- Dobry Start


ZAPRASZAMY NA CYKL WARSZTATÓW  DLA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM SWOICH KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

 


CEL WARSZATÓW

  • Wspieranie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.
  • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka.
  • Zwiększenie swojej wiedzy i umiejętności wychowawczych.
  • Zrozumienie uczuć swojego dziecka.
  • Nabywanie umiejętności stawiania granic dziecku, komunikacja, usamodzielnianie, radzenie sobie ze stresem.

TEMATY WARSZTATÓW:

WARSZTAT  1: Jak pomóc dzieciom by radziły sobie z własnymi uczuciami.

WARSZTAT  2: Zachęcanie do współpracy.

WARSZTAT  3: Zamiast stosowania kar.

WARSZTAT  4: Zachęcanie do samodzielności.

WARSZTAT  5: Pochwały i  szacunek do samego siebie.

WARSZTAT  6: Uwalnianie od odegrania ról. Podsumowanie warsztatów.


Szczegóły oferty w sekretariacie poradni pod numerem telefonu 533 230 487