Trening umiejętności społecznych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER w Chorzowie 

zaprasza na:

Trening Umiejętności Społecznych

 

Prowadzący:

mgr Kamila Wróblewska – pedagog specjalny

mgr Anna Warot-Szandar- psycholog

mgr Leszek Saputa – oligofrenopedagog

 

Zapraszamy dzieci od 5 roku życia

Maksymalna liczba miejsc: 4 osoby

Koszt: 60 zł -jedno spotkanie grupa / indywidualnie 80 zł

Czas trwania: 60 minut

Zapisy:

Pierwsza zajęcia są planowane na koniec lutego.

 

Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych kształtujemy u dzieci i młodzieży postawę:

 • właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji,
 • bezpiecznego przeżywania i reagowania na doświadczane emocje,
 • komunikowania o tym, co czujemy,
 • kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
 • asertywności oraz umiejętności przyjmowania, reagowania i wyrażania krytyki,
 • pracy i nawiązywania relacji w grupie,
 • przestrzegania reguł zasad i norm społecznych,
 • wykorzystywania mocnych stron, mówienia i przyjmowania komplementów,
 • odpowiedzialności za innych, chęci niesienia pomocy oraz empatii.

Trening umiejętności społecznych dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, u których występują niżej wymienione zachowania:

 • agresja, autoagresja, niekontrolowane wybuchy gniewu i złości,
 • nieadekwatne reakcje emocjonalne do występującego zdarzenia,
 • trudności z nazywaniem i komunikowaniem o tym, co dziecko czuje,
 • problemy w nauce oraz funkcjonowaniu szkolnym,
 • trudności z nawiązywaniem pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • brak poszanowania dla reguł, zasad i norm społecznych,
 • niskie poczucie własnej wartości, niska odporność psychiczna.