Trening pewności siebie

ZAJĘCIA DLA DZIECI, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ.


ZAPRASZAMY NA CYKL 12 WARSZTATÓW DLA DZIECI KLAS V-VIII

Wielu uczniów w polskich szkołach styka się z przemocą psychiczną lub fizyczną ze strony rówieśników. Są to zajęcia warsztatowe na których dziecko uczy się mowy ciała (odpowiednia postawa, kontakt wzrokowy, ton głosu), aby być odbieranym jako pewne siebie, poznaje różne nieagresywne sposoby reagowania na zaczepki.


Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

  • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami,
  • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów,
  • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości,
  • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych,
  • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości,
  • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

Adresaci treningów:

Treningi przeznaczone są dla dzieci z klas V – VIII, które są nieśmiałe, niewierzące w siebie i swój potencjał lub doświadczyły przemocy fizycznej bądź psychicznej  ze strony rówieśników.


Miejsce i czas treningów:

Treningi odbywają się w siedzibie naszej poradni.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Alter” w Białymstoku

Zwycięstwa 10A lok.104

  • Cena za spotkanie50,00 zł.
  • Zajęcia odbywać się będą co tydzień.
  • Warsztaty mają formę regularnego treningu grupowego (12 spotkań w tym jedno spotkanie z rodzicami).
  • Termin rozpoczęcia zajęć : wrzesień/październik.

ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ !!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNIE LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE

tel. 533 604 901
bialystok@poradniaalter.pl