Terapia WWRD

BEZPŁATNA TERAPIA DZIECI


MASZ DZIECKO W WIEKU 0-6 LAT I WIDZISZ, ŻE JEGO ROZWÓJ NIE PRZEBIEGA PRAWIDŁOWO? PAMIĘTAJ, ŻE PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO BEZPŁATNEJ TERAPII WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU! ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM PORADNIKIEM, KTÓRY POKAZUJE CO ZROBIĆ ABY DZIECKO MOGŁO BRAĆ UDZIAŁ W TERAPII WWR. ⚠️⚠️⚠️

1️⃣️ Idź z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty. Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/ niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz !WAŻNE!- stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na:
 opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
(częsty i skuteczny argument!!!)
 niepełnosprawność ruchową w tym z afazją,
 niepełnosprawność intelektualna,
 niepełnosprawność sprzężona (kilka niepełnosprawności równocześnie)
 Autyzm i Zespół Aspergera,
 zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

2️⃣️ Idź do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja- sprawdź pod opieką, której poradni publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka). Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dołącz do wniosku dokumenty (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna w ciagu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię. Odbierz OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3️⃣️ Przyjdź z OPINIĄ do wybranego oddziału PORADNI ALTER.

4️⃣️GOTOWE! Otrzymujesz informacje o ilości godzin i rodzaju przyznanej terapii. Możesz BEZPŁATNIE korzystać z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Poradni ALTER