Szkolenie dr Teresy Kaczan w ALTER

SZKOLENIE „WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z GRUPY RYZYKA NA PODSTAWIE METOD NEUROROZWOJOWYCH, ERGOTERAPII W PEDIATRII I INTEGRACJI SENSOMOTORYCZNEJ ORAZ TERAPII OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI” – MODUŁ I

PROWADZĄCY: dr nauk hum. Teresa Kaczan – logopeda, pedagog, terapeuta SI, ergoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody Castillo Moralesa, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym, konsultant na oddziałach neonatologicznych, autorka licznych publikacji.

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY:

 • lekarzy,
 • logopedów i neurologopedów,
 • terapeutów SI,
 • rehabilitantów,
 • pedagogów ogólnych, pedagogów specjalnych.

CEL SZKOLENIA: Praca z pacjentem z zaburzeniami neurologicznymi pozwala na wykorzystanie technik fizjoterapeutycznych w oparciu o metody neurofizjologiczne. Przedstawia inne formy pomocy dla pacjenta niedostępne w polskiej logopedii, a jednocześnie stanowiące podstawę w pracy zarówno z dzieckiem, jak i dorosłym.

PROGRAM SZKOLENIA (15h):

BLOK I – praca z dzieckiem.

 1. Rozwój sensomotoryczny w okresie płodowym.
 2. Ocena odruchów ważnych dla rozwoju psychofizycznego dziecka.
 3. Rozwój dłoni i stopy.
 4. Patologia ustno-twarzowa w rożnych zespołach genetycznych.
 5. Znaczenie ergoterapii w pediatrii i jej wpływ na rozwój dzieci.
 6. Nauka prawidłowego karmienia piersią i butelką – rola masażu ustno-twarzowego w zaburzeniach genetycznych i zespole wad wrodzonych.
 7. Koncepcja trójkąta – rozwój sensomotoryczny w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym

BLOK II – PRACA Z OSOBAMI DOROSŁYMI Z ZABURZENIAMI SPRZĘŻONYMI I TRUDNOŚCIAMI W JEDZENIU I PICIU, PACJENTAMI W ŚPIĄCZCE, PO UDARACH I WYLEWACH, PO URAZACH MECHANICZNYCH W WYNIKU KTÓRYCH DOSZŁO DO POWAŻNYCH ZABURZEŃ NEUROLOGICZNYCH TAKICH JAK: AFAZJI I ANARTRII, PORAŻEŃ OBWODOWYCH I OUN, PORAŻENIA NERWU TWARZOWEGO, ZABURZEŃ ODDYCHANIA, POŁYKANIA JEDZENIA, PICIA I MOWY.

 1. Neurofizjologia receptorów w terapii.
 2. Wyprost w kierunku bocznym i dalszy do pozycji wstawania.
 3. Ćwiczenia do stymulacji stref motorycznych twarzy i oddechowych.
 4. Porażenie nerwu twarzowego – ćwiczenia ustno – twarzowe regulujące pracę mięśni mimicznych i żucia.
 5. Nauka jedzenia, żucia i picia.

TERMIN: 27-28.03.2020 r.

 • 27.03.2020 (piątek), zajęcia w godz. 15.30-20.30.
 • 28.03.2020 (sobota), zajęcia w godz. 8.00-18.00.

MIEJSCE: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALTER, ul. Stanisława Moniuszki 8b, CHORZÓW

ZGŁOSZENIA:

KOSZT: 700 ZŁ

Wpłaty należy dokonać na konto: FUNDACJA EDUKACJI I WSPOMAGANIA ROZWOJU EVOLVER UL. ŚREDNIA 3A 41-506 CHORZÓW
Bank PEKAO, numer rachunku 71 1240 4155 1111 0010 7126 6731 z dopiskiem

„Szkolenie dr Kaczan”. Opłaty należy dokonać najpóźniej do 20.03.2020.

 

 

Maksymalna liczba miejsc: 20 osób.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat udziału w szkoleniu.

Należy zabrać ze sobą: duży ręcznik kąpielowy, rękawiczki kosmetyczne, strój sportowy, sól fizjologiczną (jedną ampułkę), lalkę do ćwiczeń – koniecznie, oraz karimaty i wygodny strój sportowy, krem, modelinę, owoce suszone, miód, paluszki solone.